Linka 220

Pražská autobusová linka 220

V provozu: celotýdenně

Charakter trasy: polookružní

Typ autobusu: kloubový (pracovní den), standardní (víkend) 

Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.

Garantované nízkopodlažní spoje: ne

Konečné zastávky: 1 (Černý Most) 

Přestup na metro: B

Doba jízdy: 29 min 

Délka linky: 14 km 

Zastávky:

ČERNÝ MOST (B) (T) – Chvaly (T) (×) – U Tabulky (T) (×) – Logistická zóna Horní Počernice (T) (×) – Vlastibořská (T) (×) – Do Čertous (T) (×) – Sezemická (T) – K Zelenči (T) – Františka Veselého (T) – Paceřická (T) (×) – Logistická zóna Horní Počernice (T) – U Tabulky (T) (×) – Chvaly (T) (×) – Černý Most (B) (T) (×) – ČERNÝ MOST (B) (T)

Historie:

S linkou 220 se setkáváme již potřetí, avšak vždy v jiné části Prahy. 

SOR NC 18 v terminálu Černý Most (foto: LN)

Poprvé se linka 220 objevuje 1. února 1971, při zavedení tzv. překryvné sítě linek, v trase: Petřiny (dnes: Sídliště Petřiny) – VypichMotolKlamovkaAndělJiráskovo náměstíKarlovo náměstíŠtěpánskáŠumavskáBořivojovaNákladové nádraží Žižkov – Pražačka (dnes: Vozovna Žižkov) – Jarov (dnes: Kněžská luka). K obratu na Jarově využívala ulici U Kněžské louky. Jednalo se však pouze o přečíslovanou linku 120. Se zahájením provozu prvního úseku metra bylo přistoupeno 9. května 1974 ke sjednocení tarifu, kdy dochází k přečíslování linky 220 na 120.

kloubový SOR vyčkává na přesný čas odjezdu v zastávce Chvaly (foto: LN)

Obec Křeslice je připojena k Praze v roce 1974, ale první linka městské hromadné dopravy tam zavítá až 28. března 1978, a to v podobě linky s číslem 51, vedené v trase: Křeslice – Petrovice, most (dnes: Newtonova) – Petrovice, MNV (dnes: Morseova)  – Horní Měcholupy  (dnes: Na Vartě) – Řepčická – Náměstí J. Marata (dnes: Hostivařská) – Nádraží HostivařU TovárenDolní Měcholupy (poloha obratiště). Po pěti měsících je přeznačena do klasické řady městských linek a obdrží číslo 220. Od 19. prosince 1978 je prodloužena do Pitkovic.

K 7. září 1980 je ve směru do Dolních Měcholup místo ulice Hornoměcholupská a Průmyslová vedena po ulici Plukovníka Mráze a od 7. září 1982 je po této ulici vedena obousměrně. Rovněž dochází ke zřízení zastávky Nádraží Hostivař, kam tramvaj dorazila až 4. října 1982

vedení linky 220 v roce 1978 (screen: VV)

Významněji její provozní parametry ovlivní až zavedení linky linky 232, která na sebe převezme většinu dopravní zátěže z Křeslic a Pitkovic, protože jede k nejbližší stanici metra – na Háje. Což umožňuje 16. listopadu 1981 omezit provoz linky na pracovní dny a od 31. července 1982 je dokonce provozována jen ve špičkách PD. 

V následujících letech dochází k dokončování nových komunikacích v oblasti Horních Měcholup a Petrovic. První taková změna se projeví 6. ledna 1984, kdy jsou autobusové linky vedeny po ulici Edisonova (dnes: severní část Milánské), kde dochází ke zřízení zastávky Sídliště Horní Měcholupy (dnes: Boloňská). K 10. červnu 1986 je otevřena další část Hornoměcholupské ulice. Od tohoto data je 220 vedena po této ulici, s tím že dočasně projíždí Janovskou ulicí, kde zastavuje v zastávce Mikojanova.

Karosa B961E v nátěru PID míří na Černý Most (foto: LN)

Od 5. července 1990 neobsluhuje oblast Starých Petrovic, ale je převedena do Výstavní ulice, kde zastavuje v zastávkách Jakobiho a Sídliště Petrovice. Proces vytváření nových komunikací v oblasti je dokončen 23. dubna 1991, kdy je linka 220 vedena po ulicích Archimédova a Milánská.

18. listopadu 1995 je vedena v trase: SkalkaMokřanskáKabloTovárny HostivařDolní MěcholupySídliště Horní MěcholupyNa VartěNové PetroviceSídliště PetroviceJakobihoDolnokřeslická – Místní úřad Křeslice (dnes: Křeslice) – Pitkovice. Tudíž se po téměř 25 letech dostává ke stanici metra. Trasa se velmi podobá trase l. 111. Ona podobnost se jí stane osudnou, 28. ledna 2001 ROPID v rámci zpřehlednění sítě přistoupil ke sloučení dvojic různých linek s podobnou trasou pod jednu, shrnující obě provozované varianty, což vyústilo ve zrušení linky 220 a převedení jejích spojů na linku 111.

dnes již vyřazený Mercedes-Benz Citaro L I odbavuje cestující v zastávce Černý Most (foto: LN)

Na začátku tisíciletí vzniká v oblasti Horních Počernic obrovský logistický areál, který byl zpočátku obsluhován soukromou linkou Metrostavu, ale veřejná autobusová doprava se tam dostane až 16. května 2005, a to v podobě linky 701, která je vedena v trase: Dolní PočerniceJahodnice KyjeGenerála Janouška Kapitána Stránského – Černý MostChvalyStavební zóna Horní Počernice (většina spojů jen mezi Černým Mostem a S. z. H. P.). K 9. prosinci 2007 byla linka 701 rozdělena na dvě části. V Kyjích a na Černém Mostě byla nahrazena linkou 190 a do logistického areálu byla označena číslem 220. Ke stejnému datu dochází ke zřízení dosti omezeného víkendového provozu. 

Skutečný význam dodává lince 220 až úprava ze 30. srpna 2008, která linku upravuje do polookružní trasy: Černý MostChvalyStavební zóna Horní PočerniceSezemická – Františka VeseléhoPaceřickáStavební zóna Horní PočerniceChvalyČerný Most. V novém úseku nahradila příměstskou linku 323. Od 1. července 2009 zajíždí na Vlastibořskou a od 3. března 2013 na zastávku K Zelenči. Poslední dosud realizovaná změna se odehrála na apríla roku 2018, kdy byla místo do zastávky Stavební zóna Horní Počernice vedena do zastávky Logistická zóna Horní Počernice

dnes již historická fotka – Karosa B941E v obratišti Stavební zóna Horní Počernice (foto: LN)

Pomineme-li období od 14. března 1992 do 30. srpna 1993, kdy na ni vypravovalo své autobusy ČSAD, byla v prvním a druhém obsazení provozována jen DPP, ale ve třetím obsazení již byla provozována výhradně soukromými dopravci. Od 9. prosince 2007 byla provozována dopravcem Connex Praha s. r. o., který byl 1. září 2008 přejmenován na Veolia Transport Praha s. r. o.. V roce 2013 byla Veolia skoupena Arrivou, a tak 1. července 2013 obdrží název Arriva Praha s.r.o.. Po třech letech je Arriva Praha s. r. o. přejmenována na ARRIVA CITY s. r. o.. Po dlouhá léta linku ovládaly výhradně vozy standardní délky, teprve od 1. září 2011 je na lince během pracovních dnů veden provoz kloubových vozů, ale o víkendu jsou na ni i nadále vypravovány standardní autobusy. 

Mapa:

Intervaly:

Pracovní den
Sobota
Neděle
Se
Ve
Do
Od
Ve
Do
Od
Ve
10
60
10
30 – 60
20 – 180
60
60
20 – 180
60
60

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

Linka slouží jako návoz zaměstnanců od/do metra do/od skladových areálů, tudíž na její trase nejsou žádná zajímavá místa.

Video z linky:

Zveřejněno: 6. 11. 2013 – Martin Chour
Aktualizováno: 27. 4. 2018 – Vojtěch Jánský
Video: Lukáš Nekolný

Jedna reakce na Linka 220

  1. Kuba říká:

    Chvalský zámek,ten není zajímavý?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *