Znojmo

Znojmo, vidím to dvojmo. Ano – toto spojení se pojí s tímto městem, které leží na jihu Moravy. K vidění je tu rozsáhlé historické centrum, kterému dominuje Znojemský hrad a kostel sv. Mikuláše.

P4182025.JPGpohled na Znojmo od Hradiště (foto: MCH)

Do Znojma se můžete vydat autem, autobusem a vlakem. Vlak jsem jezdí od Moravských Budějovic, z Mikulova a z Vídně. Zajímavé je, že tu končí i elektrifikovaná trať od Vídně, dále do Čech je možné se dostat jen motorovými vozy.

P4182109.JPGželezniční nádraží Znojmo (foto: MCH)

Centrum Znojma je obklopeno městskými hradbami, částečně pak řekou Dyje. Centrum města zaobírají především 3 náměstí – Masarykovo náměstí, náměstí Míru a Mikulášské náměstí. Za hranicí centra ještě opravené náměstí Komenského. Od železničního či autobusového nádraží je nejvýhodnější se do centra dostat pěší chůzí na náměstí Republiky a posléze kolem městského divadla a obvodního soudu postupovat do středu města kolem Vlkovy věže, kde začíná to pravé centrum.

P4182095.JPGměstské divadlo ve Znojmě stojí na frekventované silnici, která prochází městem (foto: MCH)

Před vámi se tu objeví rozsáhlé Masarykovo náměstí s kostel sv. Jana Kříže, dobovými domy a Daunovým palácem. Uprostřed se pak nachází památník. Bohužel náměstí hyzdí socialsitický obchodní dům Dyje, který sem nikterak nezapadá. Odtud se můžete vydat Obrokovou ulicí k radniční věži a navštívit např. Znojemské podzemí, které má 3 okruhy dle náročnosti, a tak zde můžete strávit i přes 2 hodiny.

Pokud půjdete dál, objeví se přes vámi Horní náměstí, kam jezdí i autobusová linka č. 3 jako jediná linka, která jede za hradby města Znojma. Vidíte odtud i kostel sv. Jakuba, který je druhým největším kostel po sv. Mikuláši. Dostat se můžete i na městské hradby a zahlídnout znojemský zámek či údolí Gránického potoka.

P4182005.JPGdruhý největší kostel ve Znojmě – kostel sv. Jakuba (foto: MCH)

Další panoramata naleznete i v ulici Přemyslovců, který je sice níže postavený, ale vidíte odtud blíže znojemský hrad, který byl v roce 1748 přestavěn na zámek, a krásnou spleť cest pod hradem. Nedaleko se nachází i zachovalý znojemský městský pivovar a dům sv. Klementa Maria Hofbauera na malém Václavském náměstí. Prudkým klesáním dolu se vám postupně odkrývá kostel sv. Mikuláše a po sestupu i pohled na celý znojemský zámek.

P4182015.JPGřímskokatolický kostel sv. Mikuláše (foto: MCH)

Hned u kostela sv. Mikuláše stojí i kaple sv. Václava, která byla dříve jednopatrová a poté byla přistavěna i její horní část. Při focení hradu si můžete povšimnout i toku řeky Dyje s vodní nádrží Znojmo a na opačné straně železničního viaduktu. Odtud se můžete vydat asi do cíle vaší cesty na znojemský zámek, kam se dostanete nejdříve mírným klesáním a poté stoupáním k zámku.

P4182122.JPGpohled na železniční viadukt od kostela sv. Mikuláše (foto: MCH)

Během letní sezóny se můžete po centru města svézt i turistickým vláčkem, který propojuje spolu s přestávkami na focení většinu významných památek Znojma. Kdo si rád zajde na výlet po okolí, může se od zámku vydat opět k pivovaru a po zelené značce sejít pod zámkem k vodní elektrárně Znojmo a odtud prudkým stoupáním na Hradiště. Při cestě najdete plno míst, odkud si můžete vyfotit jak zámek, tak celé jádro Znojma. Po zdolání posledních metrů se před vámi objeví kostel sv. Antonína Paduánského a kostel sv. Hippolyta s okolními objekty.

Pokud se vydáte od hradu k Dyji a po modré či pojedete autobusem linky 802, dostanete se ke klášteru Louka a kostelu sv. Václava.

P4182029.JPGřímskokatolický kostel sv. Hippolyta postavený na základech rotundy z 9. století (foto: MCH)

Městská doprava je zajištěna na 7 linkách označených čísly 801 – 805 a 808 a 809. Prvních 5 je denních a další dvě 808 a 809 jsou noční, které mají pouze jeden spoj o půlnoci.

První linkou je linka 801, která jede z Hradiště do centra, poté do Suchohrdel a Kuchařovic. Z Hradiště klesá mírným kopcem dolů do esíčka a směřuje do Znojma do Pražské ulice k zastávce Znojmo,Pražská,Policie ČR a odtud k náměstí Svobody, kolem městských hradeb a odbočením vpravo ulicí Jana Palacha na náměstí Komenského. Odtud ke kruhovému objezdu na Mariánském náměstí, kde mají některé regionální autobusy na kruháči v ranních hodinách zastávku.

P4182034.JPGlinka 801 v Kuchařovicích u Dřevotvaru (foto: MCH)

Ulicí 17. října směřuje k nádražní budově, kde se setkávají všechny městské linky. Nachází se zde poměrně nové autobusové stanoviště. V opačném směru jede Lužnickou ulicí. Dále jede často ucpanou ulicí Dr. Milady Horákové k světlům a odbočuje vlevo k zastávce Znojmo,Vídeňská,Na Rejdišti, která leží pod železniční tratí na Nový Šaldolf. Opět odbočuje vlevo a jede průmyslovou zónou, kterou různě kličkuje než se dostává ke kruhovému objezdu u Baumaxu a odtud jede do Suchohrdel. Při cestě se vám odkryje výhled na Hájek.

V Suchohrdlech odbočuje vlevo ke škole a jede do poslední obce do Kuchařovic. Než se sem ale dostane, vidíte po levé straně výhled na velkou část Znojma. V Kuchařovicích jede kolem kostela sv. Floriana ke konečné zastávce nakonci obci (Kuchařovice,,Dřevotvar). Jeden ranní spoj ale odtud naváží zaměstnance a lidi do nemocnice, a tak pokračuje dále až k Nové nemocnici.

P4182032.JPGIrisbus Citelis 12M, nasazený na linku 1, právě přijíždí do nástupní zastávky Hradiště,,jednota (foto: MCH)

P4182036.JPGlinka 802 u kostela sv. Floriana (foto: MCH)

Druhá městská linka 802 začíná u Nové nemocnice a spolu s ostatními linkami č. 803 a 804 se vrací kolem lesa do města. U zastávky Přímětická,rozc. k Městskému lesíku se odpojuje linka 803 a u kruhového objezdu u Jubilejního parku i námi popisovaná linka 802.

Ta odtud jede stále rovně, nebo zajíždí k domu pečovatelské služby, ke kterému sjíždí Horovou a Vančurovou ulicí. Stejným způsobem se dostává i zpět a Jarošovou ulicí pokračuje v zástavbě města až ke Kaflandu na náměstí Armády. Nyní se již blíží k Železniční stanici. Nejdříve sjede ke kolejím na křižovatce ulic Palackého x Riegrova x 28. října a odtud k železniční stanici.

P4181997.JPGzastávka Nová nemocnice (foto: MCH)

Ulicí Mr. Milady Horákové pokračuje dále ke křižovatce, zatáčí doleva, podjíždí železniční trať a volným spádem jede dvouprodoudovou Vídenňskou třídou sídlištěm. Když se po pravé straně objeví klášter Louka, odbočuje k němu a ke koupališti. Projede zástavbu rodinných domků, které jsou v Melkusově ulici všechny tařka podobné a přes řeku Dyji obsluhuje ještě další domky v Sedlešovicích. U kaple odbočuje zpět k hlavní silnici do Oblekovic ke Casinu, kde končí.

P4182053.JPGlinka 802 dopravce ZDS PSOTA odstavená v Oblekovicích v točně, kde čerpá řidič svojí přestávku (foto: MCH)

V pořadí již třetí městská linka (803) zajišťuje především obsluhu centrální části Znojma a částečně se jedná o polookružní linku. Od Dobšic odbočuje do Znojma do průmyslové čtvrti, mine garáže dopravce Psota, který tuto linku provozuje a u kruháče odbočuje vpravo Družstevní ulicí až k Intersparu a Vídenské třídě. Některé spoje jedou rovnou Brněnskou ulicí, resp. nezajíždí do průmyslové čtvrti a obsluhují zastávku Interspar.

P4182062.JPGlinka 803 v průmyslové čtvrti (foto: MCH)

Po trase linky 801, vyjma zajíždění k zastávce Lužická u kostela sv. Matyáše, jede až na náměstí Svobody. Ulicí Pražská jede panelákovou čtvrtí až k Motorestu, kde má konečnou (autobusy pokračují ihned dál). Ulicemi Gagarinova a Legionářská se opět vrací do Pražské ulice a po ní k náměstí Svobody.

Do centra města k Hornímu náměstí musí místo odbočení vlevo zahnout doprava na Divišovo a posléze na Horní náměstí. Po kraji náměstí se vrací zpět kolem kostela Nalezení sv. Kříže k rekonstruovanému Komenskému náměstí a odtud k Železniční stanici a do Dobšic po stejné trase, jakou přijela.

P4182045.JPGlinka 803 v Dobšicích u restaurace (foto: MCH)

Posledními deními linkami jsou linky 804 a 805, které mají od Oblekovic a Nesachleb tototožnost trase až do Přímětic, s tím že linka 804 zajíždí oproti lince 805 k Nové nemocnici a linka 805 pokračuje z Přímětic do Mramotic a ke Kasárně. Počáteční zastávku mají buď v Oblekovicích nebo Nesachlebech a odtud pokračují k mostu přes Dyji v ulici Dukelských bojovníků.

P4182000.JPG805 právě projíždí středem Oblekovic a pokračuje k železniční stanici (foto: MCH)

Zde se setkávají a pokračují rovně stejnojmennou ulicí a Vídeňskou třídou až k Železniční stanici a po trase linky 803 k náměstí Svobody. Jak se dostanou na Pražskou ulici, odbočují do Přímětické ulice, kterou jedou až do Přímětic, mimo spojů, které ještě zajíždí k Nové nemocnici (linka 804).

V Příměticích se dělí na 2 větve. Jedna vede po hlavní a druhá vede zajížďkou k dvoupodlažním obytným domům v Dlouhé a Větrné ulici a ke hřbitovu. Obě větve se protnou jednu zastávku před konečnou linky 804 na Křižíkově náměstí a pokračují k točně. Vybranými spoji ale linka 805 nejede k točně, ale odbočuje vlevo a pokračuje k obci Kasárna, ležící na silnici I. třídy do Jihlavy a odtud do Mramotic, Kravska, Plenkovic a školními spoji do Hluboké Mašůvky.

P4182039.JPGSolaris Urbino 12M, nasazený na linku 804, přijíždí k zastávce Znojmo,Přímětická,rozc.k Měst.lesíku (foto: MCH)

Noční linky 808 a 809 mají jeden spoj odjíždějící pouze ve směru z centra v 0:00 od Železniční stanice. Linka 808 jede po trase linky 805 do Přímětic, poté do Mramotic, Kasárny a zpět do Znojma a po trase linky 801 na Hradiště. Linka 809 jede Vídeňskou ulicí dolu jako linky 804 a 805 ke Casinu a dále do Konic a Popic na jihovýchodě. Kromě odlišné trasy oproti městským linkám se noční linky vyznačují projížděním velké části zastávek, což ve výsledku znamená zastavování v cca 30% zastávek.

K dopravě po městě lze využít i regionálních linek, které mají díky jednotnému integrovanému systému stejný účel ve městě jako městské linky. Samozřejmě i cena je stejná.

P4182046.JPGregionální linka 821 v Dobšicích (foto: MCH)

Intervaly linek jsou velmi nepravidelné, o víkendu se objevují kolem 1 hodiny, ve všední dny kolem 10-30 minut. Na linkách MHD se vyskytují 2 dopravci. Dopravce PSOTA (červené vozy), který zajišťuje provoz na většině linkách (802, 803, 804 a 805) a dopravce BDS-BUS (bílé vozy), který provozuje linku 1, vybrané spoje na lince 5 a jeden víkendový pár spojů na lince 3. Netradiční číslování linek 801 – 809 je důsledkem součástí linek v IDS JMK (Znojmo je zóna 800, tedy linky řady 80x).

U Železniční stanice a pro regionální autobusy na Autobusové stanici se nachází i panel, ukazující dobu ( v minutách) do příjezdu dalšího spoje. U spojů jedoucí za více jak půl hodiny se ukazuje čas odjezdu.

P4181988.JPGpanel odjezdu autobusů a vlaků na Železniční stanici (foto: MCH)

Na linkách se můžete setkat s autobusy značky Solaris, Tedom, Mercedes-Benz či Karosa. O víkendu pak pouze s nízkopodlažními vozy.

Zastávky jsou městského typu. Jízdní řády kryté plastovou folií. Seznam zastávek se u JŘ nachází vlevo, vedle kolonka pro pracovní den, za ní pak pro sobotu a poslední pro neděli.

P4182061.JPGjedna z mála zastávek na znamení ve Znojmě – v průmyslové čtvrti (foto: MCH)

Nástup do vozu je umožněn pouze předními dveřmi.

Jízdné na městských linkách je shodné s jízdným v integrovaném systému Jihomoravského kraje. Základní jízdné stojí 12 Kč (není přestupní), na 90 minut 27 Kč, na měsíc 240 Kč a na rok 2500 Kč. Jízdenky jsou samozřejmě přestupní.

Garáže ZDS PSOTA se nachází v průmyslové čtvrti u zastávky Znojmo,Dobšická,Autocentrum Psota, jak již bylo zmíněno.

P4182081.JPGměstské vysokopodlažní autobusy značky Karosa jsou o víkendech odstavené v garážích (foto: MCH)

P4182077.JPGvůz Karosa B 732 v garážích ZDS PSOTA (foto: MCH)

Mapa sítě:

Fotogalerie:

Zveřejněno: 26. 4. 2015
Autor: Martin Chour

Poslední aktualizace: 11.10.2016 v 7:00

2 reakce na Znojmo

  1. Zdeněk Hudík říká:

    …jízdenka za 12Kč rozhodně není přestupní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *