Benešov

Město Benešov se nachází ve Středočeském kraji. Je vzdáleno přibližně 40 km jihovýchodně od Prahy a v současnosti zde žije okolo 16 000 obyvatel.

První písemná zmínka o tomto městu pochází z počátku 13. století. První osídlení zde vzniklo v dnešní městské části Na Karlově. Nacházel se zde panský dvorec, osada a kostel. Postupně se osídlení začalo rozšiřovat do nynějšího centra města. Ze významný letopočet můžeme považovat rok 1420, kdy při tažení Jana Žižky do Prahy došlo k vypálení minoritského kláštera, po kterém jsou v současné době dochovány jen dva okenní oblouky.

Torzo minoritského kláštera (foto: Jan Kubánek)

Mezi pamětihodnosti tohoto města patří již zmíněný pozůstatek minoritského kláštera, kostel sv. Mikuláše a kostel sv. Anny. Mezi další významné stavby patří gymnázium, na kterém studovali například spisovatelé Michal Viewegh a Vladislav Vančura, pivovar Ferdinand, piaristická kolej a budova železniční stanice se salonkem Františka Ferdinanda d´Este, která je zapsána na seznamu kulturních památek.

Kostel sv. Mikuláše se zvonicí na vrchu Karlov (foto: Jan Kubánek)

Budova gymnázia (foto: Jan Kubánek)

Masarykovo náměstí (foto: Jan Kubánek)

Pokud se vydáte do Benešova, nezapomeňte navštívit 2 km vzdálený zámek Konopiště, který je známý jako sídlo Františka Ferdinanda d´Este. Po návštěvě zámku se ještě můžete podívat do Růžové zahrady nebo si udělat procházku kolem Konopišťského rybníka. Z Benešova se sem dostanete linkovým autobusem. Lépe ale uděláte, pokud využijete městský ekovláček, který jezdí v letní sezóně mezi městem a zámkem nebo pokud půjdete pěšky. Ve vzdálenějším okolí města můžete navštívit zámek Jemniště, město Vlašim, zříceninu hradu Zbořený Kostelec nebo zříceninu hradu Zlenice. Pokud patříte mezi milovníky železnice, určitě se svezte Posázavským pacifikem z Čerčan do Prahy nebo do Světlé nad Sázavou.

Zastávka ekovláčku na Masarykově náměstí (foto: Jan Kubánek)

VEŘEJNÁ DOPRAVA

Benešov patří mezi důležité dopravní uzly ve Středočeském kraji. Je to především díky pohodlnému železničnímu spojení s Prahou. Benešov je s hlavním městem propojen tratí 220, která vede z Českých Budějovic přes Tábor do Prahy. Jezdí po ni převážně rychlíky, které spojují v hodinovém nebo dvouhodinovém intervalu Prahu s Českými Budějovicemi. Do Tábora se ale můžete dostat i zastávkovými vlaky linky S90. Od nového jízdního řádu po této trati jezdí i expresy, které pokračují až do rakouského Linzu nebo do Českého Krumlova. Ty ale v Benešově nezastavují. Do Prahy se můžete dostat i po trati 221, do které jsou zahrnuty zastávkové vlaky linky S9 a spěšné vlaky dopravce Arriva. Osobní vlaky do Prahy jezdí v intervalu 30 nebo 60 minut. Z Benešova vede ještě lokální trať číslo 222 s označením S99. Spojuje Benešov s Vlašimí a Trhovým Štěpánovem. Dříve trať vedla až do Dolních Kralovic, které ale byly zatopeny při stavbě vodní nádrže Švihov. Proto byla trať ukončena v Trhovém Štěpánově. Před pár lety se uvažovalo o ukončení vlaků už ve Vlašimi, ale naštěstí vlaky nadále jezdí až do Trhového Štěpánova.

Osobní vlak linky S9 před odjezdem do Prahy (foto: Jan Kubánek)

Motorový vůz řady 810 po příjezdu z Trhového Štěpánova (foto: Jan Kubánek)

Spěšný vlak dopravce ARRIVA vlaky (foto: Jan Kubánek)

Pohled na železniční stanici z pěší lávky (foto: Jan Kubánek)

Neméně důležitá je i autobusová doprava, která je využívána hlavně v lokalitách, kudy nevedou žádné železniční tratě. Velmi důležité je ale i autobusové spojení s Prahou a Vlašimí. Hlavním dopravcem Benešovska je ČSAD Benešov, který je součástí dopravní společnosti ICOM transport. Mezi nejvytíženější linky patří například linka E20 (Praha, Roztyly – Benešov – Vlašim) a linka E11 (Benešov – Vlašim). Tento dopravce zajišťuje i provoz na zdejších dvou linkách městské dopravy.

Autobusové nádraží v Benešově (foto: Jan Kubánek)

Autobus značky Mercedes-Benz na lince E16 v zastávce Benešov,,pivovar (foto: Jan Kubánek)

Od roku 2016 dopravce nasazuje do provozu i autobusy značky Setra. Na fotce je zachycen autobus Setra na lince E11 mezi zastávkami Benešov,,aut. st. a Benešov,,pivovar (foto: Jan Kubánek)

Městská hromadná doprava byla v Benešově zavedena přibližně okolo roku 1970. Z počátku byla tvořena dvěma linkami. Linka 1 vedla v trase U jatek – Aut. st. – U nemocnice – Pomněnice. Druhá linka vedla v trase Sklad plynu (dnešní zast. Pennymarket) – Aut. st. – Závod ČKD – Konopiště. Později přibyla třetí linka, která vedla v trase U jatek – Černý les. Tato linka ale byla později sloučena do linky 2. O několik let byla opět zavedena třetí linka, která spojovala Benešov s osadou Racek, ovšem tato linka nikdy nebyla začleněna do systému MHD. V roce 2011 byly v Benešově dvě linky MHD. Linka jedna vedla v trase Konečná stanice – Aut. st. – U nemocnice – Kaufland – Pomněnice. Linka 2 byla vedena v trase Černý les – Marianovice – Aut. st. – U koberců – Spořilov II-MŠ. V roce 2011 došlo k prodloužení linky 1 ze zastávky Konečná stanice až do zastávky Kaufland přes zastávku Pennymarket. Druhá linka byla prodloužena ze zastávky Černý les do zastávky Plavecký stadion přes Integrovanou školu. Od té doby se linkové vedení nezměnilo. Obě linky jsou provozovány pouze v pracovní dny. Počet spojů zůstává v posledních letech stejný. Dochází jen k drobným posunům odjezdů spojů maximálně o 10 minut. Linky mají velmi malé využití. Cena základní jízdenky činí 12 Kč, poloviční jízdné pro děti do 15 let činí 6 Kč. Jízdenku je možné koupit pouze přímo u řidiče, a proto je nástup do autobusů umožněn pouze předními dveřmi.

Městský autobus na lince 2 mezi zastávkami Plavecký stadion a Integrovaná škola (foto: Jan Kubánek)

Některé zastávky, které se nacházejí na důležitějších místech, mají přístřešek. Na fotce je zastávka Na Bezděkově. (foto: Jan Kubánek)

Na naprosté většině zastávek se ale nachází pouze sloupek. Na fotce je zastávka Zapova. (foto: Jan Kubánek)

Přibližné schéma trasy linek MHD v Benešově

-stav k 12. 3. 2017

Zveřejněno: 12. 3. 2017
Autor: Jan Kubánek

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.