Pardubice

Pardubice je krajské město na východě Čech. Leží ve východní části Polabí, na soutoku řek Labe a Chrudimky. Aktuálně zde žije přibližně 90 tisíc obyvatel, sídlí zde Univerzita Pardubice a v historickém centru je od roku 1964 městská památková rezervace.

trolejbus na lince 11trolejbus na lince 11 (foto: MCH)

Dopravní podnik města Pardubic je akciová společnost, plně vlastněná statutárním městem Pardubice. Používá se zkratka DPMP, případně DPMP a.s. Pod různými názvy společnost existuje od roku 1950. DPMP a.s. provozuje městskou autobusovou a trolejbusovou dopravu v Pardubicích, některé linky potom zasahují i mimo katastr města. Ve svém sídle, kterým je vozovna Dukla, provozuje další podnikatelské činnosti. V Pardubicích jezdí trolejbusové linky 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 27 a 33. Jezdí zde také autobusové linky 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 a 88. Ještě zde jezdí noční linky 98 a 99. Interval linek se různí.

Linka 13 jede směrem k Dubině.Linka 13 jede směrem k Dubině. (foto: MCH)

Některé linky mají ve všední den interval 30 minut, některé 12, 15, 30 či 60 minut. Některé jezdí po jedné a půl hodině, některé po dvou hodinách. Jsou také linky, které jezdí třeba jen 2 krát denně. V sobotu a neděli nejezdí linky 4, 21, 22, 25, 26, 27. O sobotách a nedělích je většinou interval 20 minut nebo 2 hodiny, ale jsou tu i výjimky jako třeba, že jedou linky jen jednou za den. Jezdí zde typy trolejbusů 14Tr, 21Tr, 24Tr, 26Tr a 28Tr. Nejnovější trolejbusy jsou dokonce z roku 2012 a to 28Tr. Nejstarší trolejbusy jsou z roku 1991 a to 14Tr. Pokud se jedná o autobusy, nalezneme: Karosa C 934, B 731, B 931, B 951, City B.PS09B4, City B.PS09D1, Citelis, Citelis CNG, LC 936.1038, Evadys a Irisbus Domino.

trolejbusy na konečnétrolejbusy na konečné (foto: MCH)

Tabulka jízdného v Pardubicích:

Pardubická karta

Papírové jízdenky

Zóna

Zóna I

Zóna I + II

Zóna I

Zóna I + II

Nezlevněné jízdné

12,50 Kč

14,50 Kč

15 Kč

17 Kč

Zlevněné jízdné

7,50 Kč

9,50 Kč

10 Kč

11 Kč

Základní jízdné od  1 do 3   zast. úseků

6,50 Kč

8,50 Kč

X

X

Zlevněné jízdné od  1 do 3   zast. úseků

4,50 Kč

6,50 Kč

X

X

Přeprava zavazadel

4,50 Kč

7,50 Kč

10 Kč

11 Kč

zastávka

zastávka (foto: MCH)

Jednodenní jízdenka stojí 55 Kč, 30 denní – 715 Kč a pro psa 205 na měsíc. Na čipové kartě jízdné stojí: 7 denní – 145 Kč, 14 denní – 270 Kč, měsíční I zóna – 435 Kč (I+II zóna – 445 Kč), 90 denní I zóna – 1170 Kč ((I+II zóna – 1200 Kč), 120 denní I zóna – 1535 Kč ((I+II zóna – 1575 Kč) a 365 denní I zóna – 3990 Kč ((I+II zóna – 4090 Kč). V Pardubicích je víc druhů jízdenek mezi ně patří třeba žákovské, studentské nebo seniorské. Časové jízdné pro organizace a Občanské zlevněné. O těchto typech jízdenek se můžete přesvědčit na webové stránce Dopravního podniku města Pardubic.

trolejbusy

trolejbusy (foto: MCH)

Významné události:

 • 1950 – zahájení provozu autobusů na trase Jesničánky – nemocnice, zařazeny dva autobusy 706 RO
 • 1951 – druhá linka autobusů Svítkov – Slovany, první zkušební jízdy trolejbusů, měnírna Semtín ve zkušebním provozu, zařazeno prvních šest trolejbusů 7Tr a další 4 autobusy 706 RO
 • 1952 – zahájen provoz na první trolejbusové trati od nádraží do Bohdanče, zahájen provoz měnírny u Stadionu
 • 1953 – zahájen provoz na trolejbusových tratích do Jesničánek, k vozovně a k nemocnici
 • 1954 – trolejbusy jezdí na Slovany, autobusy jezdí na Židov, trolejbusů 7Tr jezdí už 20 kusů
 • 1956 – zařazeny čtyři předválečné trolejbusy Tatra 86 (ex Praha)
 • 1957 – zařazen první trolejbus Škoda 8Tr
 • 1958 – ukončen provoz starého nádraží, autobusy začínají jezdit k novému, zprovozněna měnírna MR 3 – Jan
 • 1959 – trolejbusy jezdí k novému nádraží, zařazen první autobus Škoda 706 RTO
 • 1960 – zrušena trolejbusová trať po starém labském mostě, otevřena nová po mostě u zimního stadionu a po dnešním náměstí TGM, autobusy jezdí na Duklu, na Hůrka a do Spojila
 • 1961 – zprovozněna trolejbusová manipulační trať v ul. Ke Kamenci, autobusy jezdí ke Krematoriu
 • 1962 – autobusy jezdí do Ohrazenic, zařazen první trolejbus 9Tr
 • 1963 – přeložka trati v Bohdanči, autobusy jezdí do Rosic nad Labem
 • 1964 – do Ohrazenic jezdí trolejbusy, trolejbusy prodlouženy ke hřbitovu v Pardubičkách, za trolejbusy přestávají jezdit vlečné vozy
 • 1966 – otevřeny nové trolejbusové tratě na Duklu a na Židov, autobusová linka 4 obsluhuje nové sídliště v Polabinách, zařazen první autobus ŠM11
 • 1967 – autobusová linka 11 nahrazuje trolejbus v Ohrazenicích
 • 1968 – prodloužení trolejbusové trati v Pardubičkách cca o 100 metrů, výpomocné autobusové linky jezdí k nové Tesle Zámeček, zařazen kloubový autobus ŠMK 20001, vyřazeny poslední dva autobusy 706 RO
 • 1969 – autobusy jezdí do Černé za Bory
 • 1970 – autobusy obsluhují novou konečnou Sluneční v Polabinách
 • 1972 – autobusy linky 12 začínají obsluhovat obec Drozdice, zrušena měnírna Stadion
 • 1973 – vozový park trolejbusů tvoří pouze vozy 9Tr
 • 1974 – zařazen první montážní vůz vrchního vedení Š 706 RTH
 • 1976 – autobusy linky 12 jezdí až do Mnětic
 • 1977 – autobusy začínají jezdit do Starých Čivic, ukončen provoz vlečných vozů za autobusy
 • 1978 – autobusy začínají obsluhovat nové sídliště Dubina
 • 1979 – první tyristorové trolejbusy 9Tr
 • 1980 – zařazen první kloubový autobus Ikarus
 • 1982 – začátek dodávek autobusů řady Karosa B 730
 • 1983 – zařazeny první trolejbusy typu 14Tr, vyřazen poslední autobus Š 706 RTO
 • 1984 – nová měnírna (MR 7) ve vozovně
 • 1986 – otevřena trolejbusová trať ze Stavařova přes Polabiny konečnou do Trnové
 • 1987 – zprovozněna trať z nádraží přes Polabiny III do Polabin konečné
 • 1988 – na Dubině jezdí autobusy na dnešní konečnou Sever
 • 1990 – zahájen provoz nové měnírny (MR 5) v Polabinách
 • 1991 – trolejbusová linka 4 částečně nahrazuje autobusovou, vyřazen poslední autobus ŠM11, zahájeno vyřazování vozů B 730
 • 1992 – trolejbusová linka 11 nahrazuje autobus, otevřena trolejbusová trať na konečnou Sluneční, autobusy jezdí do obcí Srnojedy, Lány n.D., Opočínek a na sídliště Cihelna, všechny kloubové autobusy Ikarus prodány do Prahy (18 kusů)
 • 1993 – autobusy začínají obsluhovat Doubravice, Nemošice a Fáblovku, první rychloprůjezdná výhybka
 • 1994 – autobusy linky 16 obsluhují obce Staré Hradiště, Brozany, Ráby a Kunětickou Horu
 • 1995 – vyřazen poslední trolejbus typu 9Tr
 • 1996 – autobusová linka 10 prodloužena do Ostřešan, začátek vyřazování trolejbusů 14Tr, první rádiově řízená výhybka
 • 1997 – autobusy obsluhují obce Hrádek, Pohránov a Srch, dodáno posledních 5 autobusů Karosa (typ B 930)
 • 1998 – začátek dodávek nízkopodlažních autobusů Renault Citybus, prozatím dva spoje denně do Dražkovic a Mikulovic
 • 1999 – autobusy jezdí i do obcí Němčice a Dříteč
 • 2000 – zahájen provoz trolejbusů po Sukově třídě rozšířen provoz do Dražkovic, zahájen provoz nové měnírny (MR 4 – Drážka)
 • 2001 – zařazen první nízkopodlažní trolejbus 21Tr autobusy obsluhují obec Starý Máteřov a sídliště Závodu Míru
 • 2002 – zahájen provoz na nové trolejbusové trati do stanice Dubina sever, autobusová linka 13 nahrazena trolejbusovou zprovozněna trať v ulici Dem. mládeže (zatím jen manipulačně), autobusy jezdí do obce Hostovice a k novému závodu Panasonic v Čívicích, ukončena obsluha obcí Ráby a Brozany
 • 2003 – pravidelný provoz po trati v ulici Demokratické mládeže, poprvé od roku 1997 vyřazen větší počet trolejbusů 14Tr – prodány do Kazachstánu
 • 2004 – zahájen provoz linky 19 do Sezemic
 • 2005 – zahájeny generální opravy trolejbusů 14Tr v DP Plzeň
 • 2006 – dodání nových trolejbusů Škoda 24Tr Irisbus, nový odbavovací systém
 • 2007 – dodání dalších trolejbusů typu 24Tr, rozhodnuto o nákupu vysokokapacitních vozidel
 • 2008 – nové linky do vesnic Veská a Zminný, nový vysokokapacitních trolejbusů Škoda 28Tr Solaris
 • 2009 – první autobusy poháněné na zemní plyn (CNG, do r. 2011 celkem 20 kusů), nová linka do vesnic Čepí, ukončení provozu “cedulkových trolejbusů” starých verzí typu Škoda 14Tr, další trolejbusy typu 28Tr
 • 2011 – nové linky do vesnic Živanice a do města Přelouč, dodány další vozy typu 28Tr

Fotografie:

Zveřejněno: 19. 7. 2013
Aktualizováno: 3. 3. 2014
Autor: Martin Chour

5 reakcí na Pardubice

 1. Šimon říká:

  Dobrý den, máte v článku chyby…autobusové linky č. 6 a 9 o víkendu jezdí vč. svátků 😉

  a pro zajímavost DPMP už má několik vozů 26TR solaris

 2. Šimon říká:

  Dále mají trolejbus. linku č. 27 žádnou autobusovou… 😉

 3. admin říká:

  děkuji, opraveno.

 4. Standa říká:

  Nejstarší Karosa B931 z roku 90 ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *