Hamburk

V našich cestách za městskou dopravou v zahraničí se dnes podíváme do severoněmeckého Hamburku.

Hamburk je významným přístavním městem se 1,7 mil. obyvatel. Městskou dopravu zde objednává a organizuje Hamburger Verkehrsverbund (HVV – hamburský dopravní spolek). Je to nejstarší organizace tohoto typu na světě, která vznikla už v roce 1965. Účelem HVV je koordinace a sjednocení městské dopravy nejen v samotném Hamburku, ale taky i v jeho nejbližším okolí. Zóna integrované dopravy HVV zahrnuje 8616 čtverečních kilometrů na území Hamburku, Dolního Saska a Šlesvicko-Holštýnska, kde bydlí přibližně 3,6 milionů obyvatel, a HVV denně využívá přes 2,4 milionů z nich. Hlavním mottem HVV je maximální zjednodušení a plná integrace dopravy, zároveň s možností výběru toho nejvýhodnějšího tarifu.

Hamburská „Hochbahn“Hamburská „Hochbahn“ (foto: J. Domański)

Dopravními prostředky v Hamburku a okolí jsou především autobusy, které doplňuje metro (U-Bahn), městská železnice (S-Bahn), a – protože Hamburk leží u ústí Labe do Severního moře – síť několika přívozů v oblasti hamburského přístavu.  V systému HVV je současné integrováno přes 35 dopravních společností: velkými společnostmi jako Deutsche Bahn a Hamburger Hochbahn počínaje, a soukromými, lokálními dopravci konče.

Ceny jízdenek se zde pochybují od 1,50 –  3,00 € za jednotlivou jízdu, přes 8,20 € za celodenní jízdenku pro celou síť HVV až do 18,30 € (celodenní jízdenka pro celou síť HVV, 1 dospělí  a 1-3 děti). Měsíční kupon nás vyjde na 199,60 € (resp. 163,80 € měsíčné v případě kdy koupíme roční jízdné). Příplatek za rychlobus činí 49 € měsíčně. Pokud koupíme jízdenku, která je platná pouze mimo špičky pracovních dnů, tak cena měsíčného kuponu se sníží na 95,50 €.

tarifní zóny HVVtarifní zóny HVV (foto: HVV)

Společnost HVV zaručuje přesný provoz všech integrovaných dopravních prostředků, podle stanovených jízdních řadů – HVV Garantie. Pokud u cíle cesty budete zpoždění o 20 (nebo více) minut, HVV vám vrátí zpět polovinu jízdného.

Autobusy

Celkový počet autobusových linek městské a příměstské dopravy organizované HVV dosahuje téměř neuvěřitelného čísla 640 (z toho 111 v samotném Hamburku). Většina hamburských autobusů je provozovaná společnosti Hamburger Hochbahn. Délka linek je 922 kilometrů, a nasazených je 728 vozů, z čehož je 232 kloubových a 9 s hybridním pohonem. Denně autobusy Hamburger Hochbahn ujedou téměř 130 tisíc kilometrů.

síť MetroBusů HVVsíť MetroBusů HVV (foto: HVV)

Systém autobusových linek na první pohled vypadá příliš složitě, obzvlášť ve spojení se systémem tarifních zón, ale po bližším seznámení s principy obou systémů není těžké se v tom orientovat.

V Hamburku najdeme několik typů autobusových linek:

  • metrobusy (MetroBusse): linky s krátkým intervalem, které spojují hlavní dopravní uzly, především vlaková nádraží příměstských linek (23 linky).
  • rychlobusy (SchnellBusse): spojující okrajové části města s centrem, cestování rychlobusem vyžaduje zvláštní příplatek v hodnotě 1,80€ (jedna jízda při jednotlivé jízdence).
  • expresní autobusy (EilBusse): spojující obytné čtvrti s nádraží S-Bahn a jejich hlavní úlohou je dostat rychle cestující do/z práce, během ranní a odpoledni špičky, bez zvláštního příplatku (7 linek).
  • městské a příměstské autobusy (Stadt- und RegionalBusse): klasická autobusová doprava spojující městské čtvrti a příměstskou oblast.
  • noční linky (NachtBusse): v provozu od neděle do čtvrtka, v době kdy nejsou v provozu vlaky S-Bahn (19 linek).
  • minibus (KleinBuss): současně je v provozu jedna linka (362) v oblasti Großenlohe – Rahlstedt.

Metro

Metro, německy zvané U-Bahn, je další součástí hamburské MHD, která je provozovaná společností Hamburger Hochbahn. V případě Hamburku nejde ale o klasický, podzemní dopravní systém, co napovídá už samotný název společnosti: „Hochbahn“ totiž neznamená nic jiného než „vysoká železnice“, a dlouhé úseky hamburského metra jsou vedeny nejen na povrchu, ale vysoko nad úrovní ulic a kanálů.

ano, je to skutečně „metro“ Jano, je to skutečně „metro“ J (foto:  J. Domański)

Hamburské metro, nebo spíš Hochbahn, bylo uvedeno do provozu v roce 1912 a současně zde najdeme čtyři linky s 91 stanicemi a 104 kilometry tratí. Pouze 40 kilometrů tratí se nachází pod povrchem. Tři ze čtyř linek hamburského metra byly ukončeny před první světovou válkou (1912-1914), čtvrtá linka byla zprovozněna v roce 2012.

Hamburské metro je v provozu od 4:00 do 1:00, s intervaly 5, 10 a 20 minut. Noční provoz  je zaveden v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, s jednotlivým intervalem 20 minut. V provozu je 214 vlaků (752 vozů) typu DT-3, DT-4  a DT-5. Nejstarší vlaky typu DT-3 jsou v provozu od roku 1968, a byly postupně modernizovány od roku 1994.

nadzemní metro – linka U3, stanice Rödingsmarktnadzemní metro – linka U3, stanice Rödingsmarkt (foto: J. Domański)

S-Bahn

Hamburk leží v Německu, tak zde samozřejmě najdeme i systém městské železnice S-Bahn, který je typický pro německá velkoměsta.

Hamburský S-Bahn provozuje dceřiná společnost Deutsche Bahn:  S-Bahn Hamburg GmbH. Součástí systému je 6 linek, na kterých najdeme 68 stanic. Celková délka tratí je 147 kilometrů, S-Bahn používá samostatné železniční koleje a v oblasti centra města je část tratě vedena podzemními tunely (celkem 12,7  kilometrů a deset stanic). Průměrně během pracovního dne hamburský S-Bahn přepraví přes 600 000 cestujících.

Hamburská městská železnice používá v současnosti 447 vozů, sestavených do tří vozových souprav. Tří vozová souprava je zvaná Kurzzug (krátký vlak) a je nasazovaná o víkendech a mimo špičku pracovních dnů. Klasicky vlak S-Bahn má šest vozů, a ve špičkách pracovních dnů se můžeme setkat i s devíti vozovými vlaky Langezug (dlouhý vlak).

Vlaky S-Bahn jsou v provozu denně od 4:30 do 1:00, s intervaly 10 min (6:00 – 23:00) a 20 min. V den před víkendem (nebo statním svátkem), a v sobotu jsou v provozu noční vlaky s intervalem 20 min (pouze na území Hamburku).

síť U/S Bahnusíť U/S Bahnu (foto: HVV)

V roce 2013 bylo objednaných 60 vozů od společnosti Bombardier, které budou postupně nasazovaný od roku 2016.

Systém S-Bahn doplňuje 15 linek příměstských a regionálních vlaků, integrovaných v sítí HVV.

Přívozy

Jelikož, jak už bylo řečeno, Hamburk leží na Labi, který zde dosahuje šířky 500 m, přívozy jsou nezbytnou součástí dopravního systému, a kromě pravidelné dopravy jsou zároveň jednou z oblíbených hamburských turistických atrakcí. Přívozy, zvlášť  linky 62 a 61 umožňují prohlídku hamburského přístavu z otevřené horní paluby, a jejich trať  je skoro shodná s okružní prohlídkou, kterou zajišťují soukromé společnosti. Hlavní rozdíl je ale v ceně, jedna jízdenka na komentovanou plavbu kolem přístavu stoji cca. 15 €, a okružní jízda přívozem vyjde maximálně na 3 €.

síť přívozů HADAGsíť přívozů HADAG (foto: HVV)

Současně HADAG provozuje 6 linek plně integrovaných se sítí HVV, a taky jednou linku, která integrovaná není. V provozu je 21 přívozů, celková délka přívozních linek je 27 kilometru. Počet cestujících přesahuje 6 milionů ročně (samozřejmě zde jsou započítaní i turisté). V případě návštěvy Hamburku vřele doporučuji využít možnosti okružní plavby po hamburském přístavu – je to opravdu nevšední zážitek, poskytující jedinečnou možnost pohledu na oceánská plavidla.


Tramvaje

Hamburské tramvaje byly provozované společností Hamburger Hochbahn do roku 1978, kdy byl ukončen jejich provoz. V současnosti se zvažuje s o znovupostavení tramvajové sítě.

Zajímavosti

V hamburské MHD najdeme mnoho „nej“: je zde údajně nejmodernější dispečink v Evropě, nejdelší autobusy nebo nejvíce vytížena autobusová linka světa. Podrobnější popis některých zajímavostí najdete níže.

Hamburské metrobusy jsou nejdelšími na světě kloubovými autobusy v běžném provozu. Používané jsou tu autobusy belgického výrobce Van Hool typu AGG300 o délce 25 metrů. Je jich celkem 26 a jsou nasazeny výhradně na linku MetroBusu číslo 5. Denní počet cestujících přesahuje 60.000.
MetroBus 5 je považovaný za nejvíce vytíženou autobusovou linku světa. V roce 2016 AGG300 bude nahrazen jiným typem vozu (a od jiného výrobce), z důvodu nadprůměrné poruchovosti belgických autobusů.

foto 8MetroBus AGG300 (foto: cs.wikipedia.org)

Stejně jako ve většině německých měst se v případě autobusové dopravy nastupuje pouze prvními dveří a při tom musíme okázat jízdenku řidičovi. Jedinou výjimkou jsou Metrobusy 4, 5 a 6, kde tento systém platí pouze v pracovní den po 21 hodině a v neděli.

Hamburský systém S-Bahn je jediným v celém Německu, který používá zároveň napájení z tzv. třetí kolejnice (stejnosměrný proud 1,200V) i z klasické troleje (střídavý proud, 15 kV / 16,7 Hz).

Ještě v roce 2001 hamburská S-Bahn používala vozy typu 471, které byly produkovány  v letech 1939 až 1958.

Do roku 2001 ve vlacích S-Bahn existovaly oddíly 1. třídy, které byly dostupné za 50% příplatek.

Některé podzemní stanice S-Bahn byly projektovány s možností využití  jako protiletecké kryty (například Rathaus).

Přístup na nástupiště S-Bahnu je možný jen s platnou jízdenkou nebo vstupenkou na nástupiště. Ano, v Hamburku to pořád funguje, a vstupenku můžete zakoupit v automatu za cenu 0,30 €. Je platná jednu hodinu od nákupu.

hlavní přistav hamburských přívozů, pohled z opačného břehu Labehlavní přistav hamburských přívozů, pohled z opačného břehu Labe (foto: J. Domański)

V Hamburské MHD se nepoužívají označovače jízdenek. V případě jednotlivých jízdenek ji jednoduše zakoupíte v automatu na zastávce/nástupišti přímo před jízdou.

Další zajímavou službou poskytovanou v autobusech HVV je možnost zastavení na požádání, mimo stálé zastávky MHD. Služba je v provozu od 7 hodiny večer (v neděli celodenně) v oblasti mimo centra města, a byla  zavedena za účelem usnadnění bezpečného a rychlejšího návratu domů pro cestující využívající autobusovou dopravu.

Autobusová linka 111 je oficiálně reklamovaná jako „turistická“ linka. Podél  trati „stojedenáctky“ najdeme 16 nejvýznamnějších hamburských památek a turistických cílů. Na lince jsou v provozu hybridní autobusy – „Brennstoffzellenhybridbusse“, kvůli složitému názvu se to ale přejmenovalo v marketingových materiálech HVV na „Der SauberBus“ (čistý autobus).

Pokud se v Hamburku chystáte do divadla, na koncert nebo spoustu jiných akcí, HVV doporučuje využít městskou dopravu: vstupenky funguji zároveň jako jízdenky platné v celé  sítí HVV, při cestě na akce a zpět.

V roce 1943, během bombardovaní Hamburku spojeneckým letectvem (operace „Gomorrah“), byl úplně zničen úsek Hochbahn mezi Hauptbahnhof a Rothenburgsort. Úsek  nebyl nikdy opraven, a zbytky trati vedoucí směrem Rothenburgsort můžeme spatřit na stanici Hauptbahnof Süd (U3).

Hochbahn zničena spojeneckými nálety.Hochbahn zničena spojeneckými nálety. (foto: Hamburger-Untergrundbahn.de)

V oblasti Hamburku existuje 120 parkovišť systému P+R, s celkovým počtem 23.000 parkovacích míst.

Současně je v Hamburku ve zkušebním provozu systém „switchh“, který má spojovat dopravu organizovanou HVV se službou carsharing „Car2go“ a pronájmem aut společností „Europcar“. V okně vyhledávače systému „switchh“ zadáte start a cíl cesty a program navrhne nejrychlejší a nejkratší spojení s využití všech možných dopravních prostředků. “switchh” má byt v plném provozu od roku 2018.

Na základě versailleské smlouvy část hamburského přístavu (do roku 2018) patří České Republice (původně Československu).

Hamburský přístav, foceno z paluby přívozu č. 62.Hamburský přístav, foceno z paluby přívozu č. 62. (foto: J. Domański)

Zveřejněno: 23. 3. 2014
Aktualizováno: 30. 3. 2014
Autor:  Jacek Domański, úpravy pravopisu a zkompletování článku Jonáš Hájek a Martin Chour

Jedna reakce na Hamburk

  1. Schneider lubomir říká:

    Suprr doprava. Jsem s cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *