Panevėžys

Panevėžys je páté největší město v Litvě. Žije zde asi 91 000 obyvatel. Město se nachází v centrální Litvě, napůl cesty mezi Rigou a Vilniusem. Město je střediskem Panevėžyského kraje.

vlajka města

znak města

Historie

Panevėžys byl poprvé zmíněn v roce 1503 v dokumentech podepsaných velkovévodou Litvy Alexandrem I. – v té době oblast patřila Velkoknížectví litevskému.

centrum Panevėžysu (foto: MCH/2018)

Během 16. století dostala obec status královského města. Roku 1569 uzavřelo Velkoknížectví litevské smlouvu s Polskem a vznikla Polsko-litevská unie, která vydržela až do 3. dělení Polska v roce 1795, kdy tato část připadla Rusům.

Roku 1803 byl dostavěn nejstarší katolický kostel – kostel sv. Trojice.

kostel sv. Trojice (foto: MCH/2018)

Město sehrálo důležitou roli mezi lety 1830 – 1831 v Listopadovém povstání proti Rusům a také v Lednovém povstání mezi lety 1863 – 1864. Koncem 19. století se Panevėžys stal silným ekonomickým a kulturním centrem regionu. Roku 1849 byla postavena dřevěná kaple na hřbitově u centra města, roku 1885 byl dokončen kostel sv. Petra a Pavla. V roce 1905 zde bylo otevřeno první litevské knihkupectví a tiskárny.

kostel sv. Petra a Pavla (foto: MCH/2018)

Za I. světové války, konkrétně 1915 – 1918, bylo území Litvy obsazeno císařským Německem. 3. března 1918 podepsala sovětská delegace mír v Brestu s Německem a v něm se vzdala velkého území, do něhož patřila i Litva.

Mezi válkami byla vybudována katedrála Krista – vysvěcena byla roku 1933.

katedrála Krista (foto: MCH/2018)

Po osamostatnění měla Litva napjaté vztahy s Polskem – to obsadilo okolí města Vilnius, které bylo pro Litvu hlavním městem, takže se stal hlavním městem Kaunas. Po okupaci východních částí Polska v roce 1939 bylo území Vilniusu a okolí předáno Sovětským svazem Litvě za podmínky zřízení ruských vojenských základen. Litva se nakonec stala po okupaci roku 1940 součástí Sovětského svazu, hlavním městem se opět stal Vilnius.

Za II. světové války byla Litva okupována v letech 1941 a 1944 Němci (v Ponarech, na jižní hranici s Polskem, došlo k zavraždění 100 000 židů, 12. litevský prapor se podílel na zavraždění 300 000 lidí), ovšem v roce 1944 SSSR spolu s Polskem dobyli Vilnius a Litva se znovu stala součástí SSSR. Po válce došlo k deportování desítky tisíc Litevců na Sibiř a mnoho z nich odešla do lesů, kde vedli proti Sovětům partyzánskou válku.

dřevěná kaple v Panevėžysu (foto: MCH/2018)

Samostatný litevský stát vznikl 11. března 1990, kdy byl vyhlášen Zákon o obnovení nezávislosti Litevské republiky. Byla velmi špatná hospodářská situace, vysoká inflace a musel být zaveden přídělový systém potravin. SSSR nezávislost neuznala a v roce 1991 došlo k několika potyčkám mezi stoupenci litevské samostatnosti a sovětskými vojáky rozmístěnými po celé zemi – zemřelo 14 lidí a několik stovek bylo zraněno. Další svazové republiky SSSR chtěly vystoupit ze Sovětského svazu, což pomohlo i Litvě k uznání nezávislosti. Roku 2004 se Litva stala členem NATO a EU.

Za navštívení v Panevėžysu určitě stojí zdejší jezírko, kde si člověk může odpočinout a následně se projít po centru.

Panevėžys jezírko (foto: MCH/2018)

 

Železnice

Síť Litevských železnic tvoří 1749 km tratí širokého rozchodu 1520 mm, z nichž 122 km je elektrifikováno, a 22 km normálněrozchodných tratí. 179 km úzkorozchodných tratí bylo v roce 2001 odděleno do samostatné společnosti ASG, v současnosti je z nich provozováno 68 km. Část tratí je elektrifikovaných (Naujoji Vilnia – Vilnius – Kaunas a Vilnius – Trakai), na ostatních jezdí motorové jednotky nebo kratší motorové vozy.

železnice v Litvě (screen: traukiniobilietas.lt)

Pro osobní dopravu je v provozu několik tratí, které můžete vidět na mapce – vyjma úseku Panevėžys – Rokiškis, Turmantas – Daugavpils, Marijampolė – Bialystok, Šiauliai – Kaunas jsou v provozu denně, ostatní zmíněné jen o víkendu, případně v pondělí a pátek. Jízdní řády naleznete zde.

Mezinárodní osobní doprava v Litvě se skládá ze spojení (vyhledat si je můžete na této stránce a této):

  • Kaliningrad – Vilnius – Moscow – 7 párů spojů týdně (výjimečně až 15 spojů týdně)
  • Kaliningrad – Vilnius – Saint. Petersburg – 3 – 7 párů spojů týdně
  • Kaliningrad – Vilnius – Sochi-Adler – 3 – 4 páry spojů týdně
  • Riga – Vilnius – Kiev – 1 pár spojů týdně
  • Vilnius – Daugavpils – 5 párů spojů týdně o víkendu
  • Kaunas – Bialystok – 5 párů spojů týdně o víkendu

Stadler Flirt (EPR) na trase z Vilniusu do Minsku (foto: lokomotivy.net)

Vyhledávač železničního spojení můžete najít zde a na této stránce informace o železnici.

V Panevėžysu se nachází jedno vlakové nádraží a také jediná trať, která jedním směrem vede na Radviliškis a Šiauliai a druhým směrem na Rokiškis a Daugavpils. Na této jediné železniční trati jezdí denně dva páry vlaků do Šiauliai a v úseku Panevėžys – Rokiškis pouze dva páry vlaků o víkendu.

Trať z Radviliškis přes Panevėžys do Daugavpilsu byla postavena v roce 1873 a primárně je určena pro nákladní dopravu.

naproti nádražní budově se nachází v Panevėžysu i tato pěkná budova (foto: wikimapia.org)

V Litvě se nejčastěji setkáte s elektrickými českými jednotkami EJ575 (City Elefant, staré elektrické jednotky ER9M dojezdily v roce 2015) a polskými motorovými jednotkami PESA 620M, PESA 630M, PESA 730ML, PA2 a starými jednotkami DR1AM, z nichž nejstarší jsou z roku 1988.

Z motorových litevských osobních mašin jezdí TEP70 a TEP70BS, z Minsku pod dráty přes Kenu zajíždějí běloruské ČS4T a Flirty (EPR – Stadler Flirt), které vystřídaly po elektrifikaci motorové Pesa 730M (DP3) na ICL (občas tam zajedou i běloruské TEP70BS). Velmi ojediněle lze potkat v osobní dopravě i Sergeje M62 (M62K, M62K-EOS). Více o vozovém parku si můžete najít např. zde.

osobní vlak v Panevėžysu na nádraží (foto: wikimapia.org)

Regionální autobusová doprava

Autobusové nádraží v Panevėžysu se nachází v centru města u jezera.

autobusové nádraží – budova (foto: MCH/2018)

Setkat se tu můžete s dopravci Panevėžio AP, Klaipėdos AP, Biržų AP, Rokiškio AP, Mažeikių AP, Marijampolės AP, Busturas, Zarasų autobusai, Kautra nebo třeba TOKS Neo.

Nejčastějšími cíli jsou Kaunas, Šiauliai a Vilnius. Spojení si můžete najít zde.

autobusové nádraží v Panevėžysu (foto: MCH/2018)

Městská doprava

Městská doprava je zajišťována autobusy na 16 autobusových linkách, označených čísly 1 – 16 a N1. Jak si tedy můžete povšimnout, jezdí zde i jedna noční linka, která je spíše linkou večerní – na této lince jezdí dva spoje od 22 do půlnoci. V provozu je jen v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Linky 9, 11, 12 a 14 jezdí pouze v pracovních dnech.

MAN NL222 z roku 1998 vedle autobusového nádraží (foto: MCH/2018)

Rozsah provozu linek je od 5 do 22 hodin.

Autobusy jezdí v nepravidelném intervalu zhruba do 4 spojů za hodinu – výjimkou jsou linky 3 a 10, které mají ve špičce až 6 spojů za hodinu.

netradiční Neoplan – N8012 – na městské lince číslo 7 u kostela sv. Petra a Pavla (foto: MCH/2018)

Městskou dopravu provozuje dopravce Panevėžio autobusų parkas.

nejstarší provozní autobus z roku 1989 – Neoplan N 409  – na sedmičce (foto: busphoto.ru/2018)

Vozový park v Panevėžysu je poměrně starý, nejstarší vůz na MHD jezdí už 30 let, i tak je od roku 2014 vozový park kompletně nízkopodlažní, skládající se především z vozů Neoplan, MAN, Mercedes-Benz a nově také z vozů Solaris a Castrosúa. Většina ojetých vozů pochází z Německa. I nadále dopravce kupuje jak ojeté vozy, tak nové.

v Panevėžysu jezdí na městské dopravě autobusy různých velikostí do dvanácti metrů – jedním z nejmenších je tento Neoplan N4009NF (foto: MCH/2018)

Vozový park (stav k 1/2019):

Typ Výroba Počet kusů
Neoplan N 409 1989 1 ks
Neoplan N8012 1992 2 ks
Neoplan N4009NF 1992 – 1998 7 ks
Neoplan N4010NF 1992 – 1993 3 ks
Neoplan N4014NF 1993 – 1996 12 ks
MAN NM192 1993 – 1995 2 ks
MAN NL202 1993 1 ks
Mercedes-Benz O405N2 1994 – 1997 2 ks
Neoplan N4011NF 1995 1 ks
Neoplan N4016NF 1995 – 1997 3 ks
Neoplan N4013NF 1997 1 ks
MAN NL262 1997 – 1998 4 ks
MAN NL222 1997 – 1998 2 ks
Mercedes-Benz O405NK 1997 1 ks
Neoplan N4411 Centroliner 1999 – 2001 5 ks
Neoplan N4416 Centroliner 1999 2 ks
Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 – 2005 12 ks
Solaris Urbino III 12 hybrid 2012 6 ks
IVECO Daily 2012 1 ks
Castrosúa Tempus Hybrid 2014 1 ks
Castrosúa City Versus CNG 2014 8 ks

moderní Castrosúa City Versus na CNG míří městem k zastávce Liepų al. (foto: MCH/2018)

Garáže dopravce se nacházejí na jihu města.

Nástup do autobusů je umožněn pouze předními dveřmi.

modernější Neoplan N4411 Centroliner odjíždí jako linka 6A od nádražní budovy v pozadí (foto: MCH/2018)

Jízdné je možné koupit buď v trafice nebo v autobuse. Denní lístek vás vyjde na 1,40 euro.

Mercedes-Benz Citaro na osmičce míří na západ města (foto: MCH/2018)

Zastávky v Panėvežysu jsou klasického městského typu.

Jízdní řády na zastávkách jsou opět městského typu. Všechny jízdní řády najdete na internetu na adrese www.stops.lt/panevezys/.

zastávky v Panevėžysu (foto: MCH/2018)

 

Solaris Urbino 12 III na západním sídlišti, přijíždí do zastávky Dariaus ir Girėno g. (foto: MCH/2018)

Mapa MHD:

Fotogalerie:

 Autor: Martin Chour, zdroj: wikipedia.org
Zveřejněno: 21. 10. 2018 (město navštíveno v srpnu 2018)

 

Komentáře jsou uzavřeny.