Systém národního tarifu

Od prosince 2019 se předpokládá spuštění provozu Systému národního tarifu (SNT), který umožní cestování na jednu přestupní jízdenku po České republice, bez ohledu na konkrétního dopravce. V první fázi bude platit pro vlaky, později by se měl rozšířit na další druhy dopravy.

Osobní vlak společnosti České Dráhy v žst. Prachatice. Od prosince převzal provoz na tratích 194, 197 a 198 dopravce GW Train, a proto si například cestující jedoucí z Prahy na Šumavu musí zakoupit jízdenky dvou dopravců. To by měl SNT změnit. (foto: RŽ/2017)

Vznik jednotného tarifu si vyžádala především pokračující liberalizace železnice. Zatímco na liberalizaci trhu autobusové dopravy v 90. letech stát nijak nereagoval, postupný rozpad jednotného tarifu na železnici, který byl dosud zajišťován na většině sítě monopolem dopravce České dráhy, upozornil na nutnost zajištění jednotného tarifního řešení. I proto vzniká národní tarif nejprve pro železnici, kde je také jeho aplikace podstatně jednodušší.

Zavedení SNT bude rozděleno do následujících etap:

1. etapa – zapojení železniční dopravy, zřejmě od prosince 2019
2. etapa – zapojení regionálních integrovaných dopravních systémů formou aditivního tarifu
3. etapa – zapojení ostatní veřejné dopravy

V rámci první etapy budou do SNT zapojeny všechny vlaky objednávané státem (tzn. zejména většina rychlíků a expresů), na základě dohody s kraji by měly být integrovány také vlaky regionální dopravy (převážně Os a Sp) a na dobrovolné bázi také vlaky provozované jednotlivými dopravci na komerční riziko.

Tato etapa již umožní, aby člověk cestoval vlakem s přestupem mezi jednotlivými dopravci, kteří se do systému zapojí (v současnosti se předpokládá zájem jak ze strany krajů, tak soukromých dopravců). Do systému však nebudou zapojeny další druhy dopravy, zejména autobusy, a současně budou na komerčních trasách stále existovat tarifní nabídky jednotlivých dopravců, které budou často i výrazně výhodnější, takže se mnohdy vyplatí zakoupit si dvě samostatné jízdenky. Ve výsledku tak bude SNT prozatím výhodný hlavně v některých méně obvyklých trasách.

Druhá etapa počítá se zapojením existujících integrovaných dopravních systémů (IDS) do SNT, pokud o toto zapojení organizátoři jednotlivých IDS projeví zájem, avšak formou aditivního tarifu. To znamená, že propojení IDS a SNT nebude mít žádný vliv na cenu jízdy, pouze bude možné zakoupit si přímou jízdenku. To může znamenat určité zjednodušení zejména v případě větších měst, kde si cestující nebude muset kupovat jízdenku během přestupu z vlaku na MHD jako doposud.

Jeden z méně rozvinutých IDS má oblast Českobudějovicka, kde fungují pouze časové jízdenky, a proto jistě přestupní doklady SNT pomohou některé problémy vyřešit. (foto: RŽ)

Realizace 3. etapy závisí především na zájmu jednotlivých objednatelů a komerčních dopravců o zapojení do SNT. V případě, že zejména jednotlivé kraje projeví o zapojení do SNT zájem, bude nutné vytvořit novou cenotvorbu, která by byla aplikovatelná na celou síť veřejné dopravy. Na druhou stranu lze konstatovat, že bez zapojení vlakové i autobusové dopravy bude praktický význam SNT minimální.

V rámci SNT by měl v první etapě platit kilometrický tarif, kdy cena jízdenky by se měla skládat z nástupní sazby 9,50 Kč a dále z kilometrické sazby 1,35 Kč/km. Ve druhé etapě se cena jízdenky za úsek v rámci IDS pouze připočte k ceně úseku v rámci SNT. Systém počítá i s pravidelným navyšováním ceny s ohledem na růst nákladů a také s případným politickým opatřením, které by vedlo ke snížení nebo zvýšení ceny v SNT.

Pro realizaci 3. etapy by kilometrický tarif nebylo možné použít vzhledem k velkému počtu tarifních bodů a možných cest na celé síti veřejné dopravy včetně autobusů a MHD. Bude proto nutné vytvořit nový systém cenotvorby, kde nebude každá zastávka tarifním bodem. Vzhledem k rozsahu území ČR se nabízí využití zónově-kilometrického tarifu. Ten by kromě zapojení všech druhů dopravy umožnil také cestu mezi dvěma místy vždy za stejnou cenu bez ohledu na zvolenou trasu.

Jedním z IDS, kde funguje zónově-kilometrický tarif, je východočeské IREDO. Nemůžete zde však využít přestupní tarif, pokud nevlastníte místní čipovou kartu. (foto: OK)

Jízdenky SNT bude možné zakoupit u všech zapojených dopravců podobně, jak jsme zvyklí, rovněž bude fungovat samostatný e-shop a mobilní aplikace, které bude provozovat státní podnik Cendis. Ten bude také zajišťovat fungování SNT po technické a administrativní stránce.

Jízdní doklady SNT budou existovat v papírové formě, kterou si bude možné zakoupit kdekoliv bez vlastnictví karty nebo dalších zařízení – taková papírová jízdenka bude opatřena kódem, který umožní její rychlou identifikaci. Preferovanou formou ale bude využití čipové karty nebo mobilní aplikace – předpokládá se možnost využití celé řady různých nosičů s ohledem na maximální pohodlí cestujícího. Uvidíme, zda bude využití karty nebo aplikace zvýhodněno také drobnou slevou nebo nějakým věrnostním programem.

Jelikož budou do SNT zapojeny spoje různých objednatelů a komerčních provozovatelů, fungující na základě nejrůznějších smluv, bude nezbytný jasný systém rozdělení tržeb mezi dopravci. Ten přednostně pracuje s validací jízdenky v každém spoji, který cestující použije. Počítá však i s případem, kdy informace o části cesty nebo celé cestě cestujícího nebude dostupná, pro takový případ bude mít SNT jednoznačný postup pro auto-validaci. Je však logické, že pro každého dopravce bude výhodnější validaci všech jízdenek provést, čímž si zaručí, že dostane celou odpovídající tržbu.

Autoři: Rudolf Žák, Ondřej Kališ
Zveřejněno: 13. 5. 2018

Komentáře jsou uzavřeny.