Sjednocování vs. variačnost

Od dob vzniku moderního oboru hromadné dopravy se objevuje velký spor, zda je lepší, provozovat menší počet linek v hlavních osách s krátkými intervaly, na které navazují doplňkové linky (tj. osová síť), nebo zajistit přímé spojení co nejvíce míst na úkor intervalu a přehlednosti (tj. rozvětvená síť).

Troufám si tvrdit, že v dnešní době už většina odborníků nebude prosazovat žádný z extrémů v podobě osové nebo rozvětvené sítě, a proto si myslím, že zde nemá smysl věnovat moc prostoru jejich rozboru, ani tyto pojmy osobně nepoužívám. Je celkem jasné, že správná cesta se nachází někde uprostřed mezi těmito extrémy.

Stále však bude existovat spor mezi přístupem sjednocování tras linek a variačností tras a jen těžko lze vždy objektivně určit, ve kterém konkrétním případě má být přikročeno spíše k posílení hlavní trasy s případným doplněním přípojů, nebo naopak má být vytvořena samostatná doplňková linka zajišťující přímé spojení předmětných lokalit.

Obecně je podle mého názoru dobré, aby v systému byly klíčové hlavní trasy s příjemným intervalem (takovým, aby byly pro cestující atraktivní), jenž ale nemusí být za každou cenu nejkratší možný, a zároveň doplňkové linky s o něco delším intervalem (zejména v MHD však ne zcela neatraktivním) zajišťující další přímá spojení; samozřejmě je vhodné, aby i tyto linky měly relativně přímou trasu k zajištění větší atraktivity, ale není to vždy nutné, protože tyto doplňkové linky lze nezřídka vytvořit propojením menších návazných linek. Kratší interval je navíc možné zajistit svazkováním linek, jež umožní, aby jen kvůli jednotným trasám nejezdila do určité lokality pouze jedna linka, jež by se mohla částečně hodit jinde, na úkor linky pokračující v jiném směru.

Tento systém mohou v případech, kdy je to vhodné, doplňovat také návozné linky (jejichž téměř jediným účelem je přivézt lidi k navazující hlavní lince) a lokální doplňkové linky zlepšující dostupnost míst vzdálenějších od ostatních tras VHD, která nelze nebo nemá smysl obsluhovat delší linkou. Na takové linky je většinou z důvodu menší poptávky možné nasazovat vozidla s nižší kapacitou (midibusy).

Zveřejněno: 30. 7. 2017
Autor: Ondřej Kališ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *