Linka 154

Pražská autobusová linka 154

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: standardní

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano (všechny) 

Konečné zastávky: 2 (Koleje Jižní Město, Strašnická)

Přestup na metro: AC

Doba jízdy: 57/60 min

Délka linky: 21 km

Zastávky:

STRAŠNICKÁ (A) – Strašnická (A) (Z) – Na Hroudě – Nádraží Strašnice (V) (×) – Korytná (×) – Želivecká (×) – Jesenická – U Lípy (×) – Záběhlická škola – Práčská (×) – Obchodní centrum Hostivař – Na Groši – Hostivařská – Nádraží Hostivař (V) – Nádraží Hostivař (V) – Gercenova – Řepčická – Boloňská – Nádraží Horní Měcholupy (V) (×) – Na Křečku (×) – Janovská (×) – Sídliště Petrovice – Sídliště Petrovice – Morseova (×) – Newtonova (×) – Horčičkova – Háje (C) – Modrá škola (Z) – Modrá škola (T) (×) – Prašná (Z) (×) – Brechtova – Šperlova – Donovalská – Brodského – Benkova – Pod Chodovem (×) – Chodov (C) – Jarníkova – Na Jelenách (×) – KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO

Historie:

Linka 154 kdysi bývala pro jižní část města (zejména Petrovice, Horní Měcholupy a Jižní Město) velmi důležitou linkou lokální obsluhy. Postupnou dostavbou sídlišť její význam navíc ještě vzrůstal, jenže pak přišel s reorganizací MHD v září 2012 prudký pád. Následně byla plíživě omezována a nakonec zrušena na konci června 2013. S obměnou vedení Ropidu linka 154 jezdí od října 2016, ale již to není hlavní linka, která tyto oblasti napájí. 

standardní SOR se blíží k zastávce Janovská (foto: VV)

Poprvé linka 154 vyjela do ulic hlavního města 15. dubna 1967 v trase: Vysočany, ÚNZ (ÚNZ = Ústav národního zdraví cca: Českomoravská) – Vysočanská radnice (dnes: Nádraží Vysočany) – Nový Prosek – Letňany (dnes: Staré Letňany Čakovice, ZJD (ZJD = Závod J. Dimitrova, pozdější název obratiště Avia-sever případně Za Avií (poloha obratiště)) – Čakovice (dnes: Za Avií) – Čakovice, ZPA (ZPA = Závody průmyslové automatizace, dnes: Čakovice). Zpočátku jezdila jen, když nejezdily souběžně vedené linky 152 a 153, ale 22. 8. 1967 byly obě linky zrušeny a nahrazeny posílením linky 154. Od 28. října 1967 jezdila v sobotu večer a v neděli celodenně až na Sokolovskou (dnes: Florenc). Další změna linku postihla s dokončením Vysočanské estakády, na kterou byla 24. ledna 1968 převedena. K 26. srpnu 1968 došlo k zavedení autobusových linek 158 a 159, což zapříčinilo zrušení linky 154.

vršovický Renault Citybus 12M za zastávkou Modrá škola (foto: LN)

“Stopadesásatčtyřka” se následně k 30. září 1968 stala první linkou MHD obsluhující obce čerstvě přidružené k Praze. Její trasa byla následující: Spořilov – Chodov (cca: Chodovská tvrz, zastávka se nacházela na dnešní Starochodovské ulici)Háje, MNV (dnes: Háje)Petrovice, MNV (poloha zastávky)Horní Měcholupy (cca: Na Vartě)Náměstí J. Marata (dnes: Hostivařská).

Jak to tak při zprovoznění nového úseku metra bývá, už při uvedení do provozu prvního úseku “podzemky”, tj. KačerovSokolovská, nastaly na povrchu hromadné změny MHD. Od 9. května 1974 je tedy linka 154 prodloužena ze Spořilova přes Severozápadní až na Budějovickou.

154 Repro PZ IIautobusy linek 122 a 154 u zastávky Brechtova (repro z “Pražský dopravní zeměpis II”)

Počínaje 3. lednem 1977 je “stopadesátčtyřka” ještě prodloužena, konkrétně na Ryšánku, kde se však příliš dlouho neohřeje – ani ne o dva roky později je na Budějovickou opět zkrácena, ale tentokráte se současně natahuje i úsek na hostivařském konci linky, výsledná trasa po změnách tedy je: Budějovická – … – Náměstí J. Marata – Léčiva (dnes: Zentiva). 

Za tři roky se však trasa opět, v souvislosti s novým úsekem metra C na Jižní Město, mění. Konkrétně 8. listopadu 1980 je zkrácena do úseku: Budovatelů (dnes: Chodov) – Benkova – Ke Stáčírně (poloha zastávky) – Prašná – Kosmonautů (dnes: Háje) – … – Náměstí J. Marata – Nádraží Hostivař.

vedení linky 154 po otevření metra C na Háje (screen: VJ)

Již 6. července následujícího roku dochází k prodloužení až do obratiště Koleje Jižní Město. Od 7. září 1982 nově jede přes zastávku Sídliště Hornoměcholupská (cca: Gercenova). Mezi 23. únorem 1983 a 7. květnem 1984 je také neúspěšně zkoušeno vedení přes zastávku Volha.

S prodloužením metra A na Skalku byla 5. července 1990 prodloužena do trasy: Koleje Jižní Město – Chodov – Donovalská – Háje – Newtonova – Sídliště Horní Měcholupy (dnes: Boloňská) – Nádraží Hostivař – Zahradní Město – Skalka. Toto je rovněž její historicky nejdelší trasa. 

starší vršovický Citybus 12M před zastávkou Strašnická (foto: LN)

Období mezi 3. říjnem 2008 a 1. zářím 2009 bylo zasvěceno neúspěšnému pokusu o zkrácení linky z Kolejí Jižní Město na Chodov, ve zrušeném úseku byla nahrazena nepříliš spolehlivou linkou 136. Tři roky poté se to však již organizátorovi dopravy, společnosti ROPID, povedlo. Stalo se tak k datu 1. září 2012, kdy celá MHD byla zasažena spuštěním tzv. metropolitní sítě PID. Mezi změnami jsme tehdy mohli najít i zkrácení do trasy: Chodov – Jižní Město. S doladěním metropolitní sítě linek 29. června 2013 “stočtyřiapadesátka” podlehla úplně a byla nahrazena přetrasovanou linkou 197.

SOR NB 12 odbavuje cestující v terminálu Háje (foto: LN)

S celkovou reorganizací autobusové dopravy na pravém břehu Vltavy došlo 15. 10. 2016 ke zřízení linky 154 v trase: STRAŠNICKÁNa HrouděKorytnáJesenickáZáběhlická školaObchodní centrum HostivařHostivařskáGercenova BoloňskáNa KřečkuJanovskáSídliště PetroviceNewtonovaHájeModrá školaBrechtovaDonovalskáBenkovaChodov  – Na JelenáchKOLEJE JIŽNÍ MĚSTO. Nahradila z části linky 101, 183, 196 a vložené spoje na lince 197 v úseku Na Jelenách – Háje. Obnovuje se přímé spojení k Obchodnímu centru Hostivař z oblasti Jesenické a Gercenovy, zároveň vedením linky přes zastávku Záběhlická škola dochází k posílení této oblasti ve vazbě na metro A. Na základě požadavku městských částí také linka 154 zajišťuje přímé spojení Horních Měcholup a Petrovic s obchodním centrem Chodov a také se tímto opatřením posiluje oblast s novou výstavbou podél ulice Hornoměcholupská ve vztahu k metru C Háje.

mladá řidička za malou chvíli odjede ze zastávky Modrá škola (foto: LN)

Mapa:
Intervaly:

Pracovní den
Sobota
Neděle
Se
Ve
Dop
Odp
Ve
Dop
Odp
Ve
12
30
15
20 – 30
30
30
30
40
30
30

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády

Zajímavá místa na trase:

 • Strašnická – Kulturní dům Barikádníků, park Gutovka
 • Nádraží Strašnice – železniční zastávka Praha – Strašnice, Kaple Panny Marie, Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
 • Korytná – Nákladové nádraží Praha – Strašnice
 • Jesenická – Tělovýchovná jednota ASTRA Zahradní město
 • U Lípy – záměk Záběhlice – turistické značky směr Michle, Kačerov, Jižní město

zámek Záběhlice (zdroj: Mapy.cz autor: PETR OBESLO)

 • Záběhlická škola – PP Meandry Botiče (0,5 km) – turistická značka do hostivařského lesoparku (0,6 km)
 • Práčská – Zámek Práče, Práčský rybník
 • Obchodní centrum Hostivař – obchodní centrum Vivo Hostivař
 • Nádraží Hostivař – železniční nádraží Praha-Hostivař, Knihovna Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze 
 • Gercenova – OC Taškent, sportovní centrum a plavecký bazén Univerzity Karlovy
 • Řepčická – městská knihovna, Tenisové kurty Horní Měcholupy, Golf Club Hostivař, Pivovar Hostivar

Pivovar Hostivar (zdroj: Mapy.cz autor: Vratislav Vavřík Ag Stříbrný)

 • Boloňská – Golf Club Hostivař,Úřad městské části Praha 15, Street workoutové hřiště Boloňská
 • Nádraží Horní Měcholupy – Nádraží Horní Měcholupy, Golf Indoor Center Prague
 • Janovská  – dům pečovatelské služby
 • Sídliště Petrovice – Hřbitov Petrovice
 • Newtonova – staré centrum Petrovic – zámek – kostel sv. Jakuba Většího – Úřad městské části Praha-Petrovice – vodní nádrž Hostivař – východiště po červené značce podél Hostivařské přehrady (na sever) a údolím Botiče na Průhonice (na jih)

Petrovice - kostel svJakuba Většího

Petrovice – kostel sv. Jakuba Většího (foto: OK)

 • Modrá škola, Háje – kostel a komunitní centrum Matky Terezy
 • Brodského – Sportovní areál Jedenáctka VS, Aqua Sport Club
 • Benkova – klikující autobus – Chodovská tvrz – sborový dům Jana Milíče z Kroměříže

b32 - Chodov - tvrz a kostelChodovská tvrz a kostel (foto: OK)

 • Chodov – Centrum Chodov
 • Jarníkova – OC Slunečnice, Kulturní centrum Zahrada, Poliklinika Šustova
 • Koleje Jižní Město – Hornomlýnský rybník (Vernerák)

Hornomlýnský rybník (zdroj: Mapy.cz autor: Jan Krampera)

Video z linky:

 

Zveřejněno: 26. 4. 2013 – Martin Chour
Aktualizováno: 7. 5. 2018 – Vojtěch Jánský

 Zdroj historie: publikace 20 let ROPID, autobusy.org, vlastní materiály

16 reakcí na Linka 154

 1. Endler říká:

  Prosím sdělte jakým spojem jsou nahrazeny MHD bus 271 a 154 z metra Skalka do metra Háje.
  Současně Vás žádám o výtisk jízdního řádu. Jsem invalida.
  Předem Vám děkuji za podaní Vaši zprávy.
  K.E.

 2. V.Jonáš říká:

  co je to tu za blbosti! já chtěl info o trase l.154 a tady čtu ,že byla zrušena v r.2013

 3. Tomáš říká:

  Linka je již provozní v trase Koleje Jižní Město – Strašnická. Jezdí pravidelně a jsou na ní nasazovány standardní autobusy z garáží Vršovice. Všechny spoje jsou nízkopodlažní.

  • Jan Horák říká:

   Ahoj Tomáši,
   víme, že linka již opět jezdí a článek bude v nejbližších týdnech aktualizován. Mimochodem jeden spoj nízkopodlažní ani standardní není, a ani není vypravován garáží Vršovice 😉

 4. Jan Pondělíček říká:

  Linka opět existuje v trase Koleje Jižní Město – Strašnická musí se to opravit

 5. Libor říká:

  Dobrý den,proč nejede 154 o 2 minuty později? Nestíhám spoj a to o 2 minuty když jedu z černého mostu. Vždy ji vidím jak odjíždí. Jsem ze Záběhlic a přijde mi to hloupé. Neslo by to prosím změnit? Děkuji.

 6. Petr říká:

  Příšerné zpoždění každý den,někdy ani nejede. V Záběhlicích bych dřív porodil než se dočkal autobusu 154. Nejhorší doprava a spojení v Praze 🙁

 7. Petr říká:

  Nejhorší autobus v
  Praze!!! Neustále zpoždění,nepříjemní a staří řidiči,kteří neumějí jezdit a jsou neustále pozadu i o 15 minut!!! Neuvěřitelné,na denním pořádku. Člověk nema šanci ráno stihnout spoj který navazuje. Udělejte už s tím něco!!!

 8. Viki říká:

  Dobrý večer, dneska večer v 21:13 čekala jsem na avtobus 154 na zastávce Newtonova. Avtobus se ne zastavil a jel dál 😳😳😳
  To je hrůza, vnoci čekat na druhý bus který přijede za půl hodiny. Chci se zeptat řidiče nebo jsou vůbec normální?

 9. Jitka říká:

  Zase zpoždění,katastrofa! Asi si někdo myslí,že vstávám na autobus abych mohl čekat na zastávce a dneska až o 13 minut. Dost,ze nestíhám připojit na druhy autobus ale je to otravné a nespolehlivé. To si ti rodiči neumí poradit na silnici aby byli včas tam kde mají být? Nebo je jim to jedno? Za ty peníze jdete do haje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *