Chomutov a Jirkov

Chomutov a Jirkov se nachází v severních Čechách v Ústeckém kraji. Města jsou zejména známá díky Kamencovému jezeru mezi Chomutovem a Jirkovem.

A6072530letecký pohled nad Chomutovem (foto: smokon.blog.idnes.cz)

V Chomutově se střetávají 4 tratě, jedna od Ústí, druhá od Karlových Varů, třetí od Loučné pod Klínovcem a čtvrtá od Žatce.

001-Chomutov-ndra-vz-810482-0.JPGnádraží Chomutov – vůz 810 (foto: MCH)

Chomutov či Jirkov? Které město je zajímavější? Určitě obě, každé má něco do sebe a plno věcí je také spojuje, nejen trolejbusy.

Chomutov i Jirkov byla dříve pouze průmyslová města, která se po pádu socialismu vzchopila a nyní by člověk ani nepoznal, že se vůbec o průmyslové město jednalo. Jádro města je od roku 1992 prohlášeno kulturní památkou, postaveny byly různé turistické objekty jako zimní stadion či koupaliště. Zrekonstruováno bylo okolí Kamencového jezera či byl otevřen zoopark mezi Chomutovem a Jirkovem.

Sousoší_nejsvětější_trojice_na_náměstí_v_Chomutověnáměstí Chomutov (foto: wikipedia.org)

V historickém centru nás při vstupu na náměstí ohromí především zámek Chomutov, spojený s kostelem sv. Kateřiny. Pokud se dále rozhlížíte, uvidíte vzhůru se tyčící městskou věž v pozadí s kostelem nanebevzetí Panny Marie. To ale není vše – na druhé straně náměstí se rozkládá jezuitský klášter. I přes nepříznivé klimatické podmínky si můžete náměstí suchou nohou prohlédnout, díky podloubí, které se rozprostírá po jedné straně náměstí. Celé náměstí pak obklopují jedny z nejstarších domů ve městě a za nimi stojí část dosud pevně stojících městských hradeb. Centrem města protéká i říčka Chomutovka, která tu tvoří spolu s okolím uklidňující atmosféru.

Pokud se od náměstí vydáte Mosteckou ulicí, dostanete se do rekreační oblasti, v níž se nachází zimní stadion (původní kasárny), multifunkční aréna, kino, aquapark či Kamencovo jezero. Po cestě sem určitě zahlédnete právě rekonstruovanou kapličku, nedaleko zastávky Gymnázium. Pokud vás i toto nenadchne, můžete kolem vodárenské věže sejít k zooparku, který je denně otevřen pro veřejnost a vstupné vás vyjde docela levně.

1348474794-2200_podkrusnohorsky-zooparkchomutov_4zoopark Chomutov (foto: www.krusnehory-erzgebirge.eu)

Od zooparku můžete podél tratě, která vede souběžně s Kamencovým jezerem a zooparkem pozorovat hned několik věcí. Přes plot uvidíte zoopark, na opačné straně zas jezero či právě projíždějící vlaky, směřující především do Ústí či Karlových Varů. Pokud se na železničním přejezdu vydáte doprava, projdete se kolem zdejších dalších 3 rybníků, mezi něž patří i Velký Otvický rybník, na kterém je vystaven vodní vlek.

Pokud pokračuje stále rovně, pomalu se blížíte k Jirkovu. Vlevo vedle vás se ještě objeví mlýn s místním skanzenem a za ním se před námi začíná rozprostírat Jirkov. Hned po výstupu z lesa naleznete po pravé straně sídlo Dopravního podniku m. Chomutova a Jirkova a jakmile vystoupáte na most, uvidíte hlavní tah, který nejen spojuje obě města, ale všechny podkrušnohorské oblasti.

005Kamencovo jezero (foto: www.hotel99.cz)

Kromě historického centra Chomutova, můžeme podobné náměstí najít i uprostřed Jirkova ve zmenšené podobě. Oproti Chomutovu, který působí svými několika budovami poněkud dominantněji, v Jirkově tuto funkci plní jediný kostel svatého Jiljí. Centrem města protéká řeka Bílina, oproti chomutovské Chomutovce. V místní části Vinařice na kraji Jirkova naleznete také kostel sv. Panny Marie Pomocné.

91cs_4_bigJirkov – náměstí (foto: www.jirkov.cz)

Kromě samotných měst se můžete vydat i do nedalekého okolí. Na severovýchodě můžete navštívit zámek Červený Hrádek s kašnou i zámeckým rybníkem, na severu pozoruhodné výhledy z Telčské skály a na severozápadě 8 km okruh po partyzánském kopci na vrchol ke kamenné rozhledně Strážiště. Odtud máte výhled jak již mnou popisovaný Chomutov a Jirkov či zříceninu hradu Šelenburk a rozhlednu Cvilín.

ffffrozhledna Strážiště (foto: wikipedia.org)

Městská doprava je zajištěna na 6 trolejbusových linkách označených 40 – 53 a 14 autobusových linek označených 1 – 17.

Trolejbusové linky slouží jako spojení Jirkova a Chomutova. Obsluhují tak sídliště Severka, Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná a následně centrální části obou měst.

Linky řady 4x (40 a 41) jezdí z Chomutova až do centra Jirkova k autobusovému nádraží, linka 41 pak pokračuje ještě na vyvýšené sídliště Horník.

Linky řady 5x (50, 51, 52 a 53) jsou ukončené hned na kraji Jirkova v sídlišti Písečná. Na opačné straně jedou na autobusové nádraží (51) či na Polikliniku (40, 50 a 52). Linka 41 je považována za polookružní a projíždí Chomutov polookružně.

010-linka-41-Hornk-DP-Chomutov-a-Jirkov-koda-15Tr-020.JPGtrolejbusová linka 41 v obratišti v sídlišti Horník (foto: MCH)

Dříve trolejbusy z Chomutova od žel. zast. město jely přímo do Chomutova po rychlostní silnici a napojovaly se na sídlišti Písečná v Jirkově, nyní toto spojení zajišťuje linka 16, která v intervalu cca hodina zajišťuje toto spojení v pracovní dny do 15 hodin. Důvodem této změny nebyla nevyužívanost, ale optimalizace linkového vedení v roce 2013, při níž byly všechny spoje převedeny přes sídliště mezi Jirkovem a Chomutovem, aby se zlepšila dopravní obslužnost těchto sídlišť.

I přes zrušení provozu trolejbusů po rychlostní silnici 13 zde trolejbusové vedení stále zůstává a je využíváno zejména k výjezdu či zájezdu trolejbusů do areálu Dopravního podniku, umístěného na kraji Jirkova, nedaleko sídliště Písečná.

026-arel-DP-Chomutov-a-Jirkov55d9bf020f584.JPGareál Dopravního podniku města Chomutova a Jirkova (foto: MCH)

Bohužel to nyní s trolejbusy nevypadá dobře. Jirkov už má stanovené datum, odkdy nebude trolejbusy platit; od 1. 1. 2017. Pokud Jirkov nijak neustoupí či se nepožádá o evropské dotace na nové trolejbusy a rekonstrukci stávajícího trolejového vedení, je dosti jasné, že do roku 2017 se s trolejbusy v obou městech rozloučíme. Přitom by to byla velká škoda, trolejbusy tvoří tvář města, stejně jako tramvaje, jsou ekonomičtější než autobusy a nesmíme zapomenout i na náklady, které se před 20 lety na nové trolejbusové vedení či měnírny vynaložily. Nezapomeňme také podotknout, že se jedná o nejmladší trolejbusový provoz v ČR, který vznikl přesně před 20 lety, v červenci 1995. Trolejbusová síť se začala stavět o 3 roky dříve, v roce 1992. Ta měla za úkol propojení Chomutova a Jirkova výstavbu nového areálu Dopravního podniku, v roce 1998 přibyla i trolejbusová trať k Poliklinice.

Tradičními trolejbusy zde jsou vozy 15Tr, které tu jezdí přes 20 let, od zahájení zdejšího trolejbusového provozu.  Kromě nich zde od roku 2006 jezdí 5 trolejbusů Solaris Trollino 12 AC a od roku 2009 i kloubový vůz Škoda 25Tr.

043-linka-40-Poliklinika-DP-Chomutov-a-Jirkov-koda-25Tr-026.JPGjediný kloubový nízkopodlažní trolejbus DP Chomutova a Jirkova (Škoda 25Tr) u polikliniky (foto: MCH)

Kromě trolejbusů jezdí v Chomutově a Jirkově také autobusy. Propojují zejména sídliště, kde trolejbusy nejezdí a následně i okolí obce s městem.

Linky 1 a 10 propojují jako trolejbusy Jirkov s Chomutovem, s tím, že v Chomutově nejedou do centra, avšak ke Globusu. Linka 1 osluhuje sídliště Horní Ves a Pod Černým Vrchem, naopak linka 10 jede přímo po rychlostní silnici ke Globusu. Linka 3 obsluhuje rekreační a “vodní” zónu. Propojuje sídliště Jitřenka s centrem a následně s aquaparkem, Kamencovým jezerem, SD arénou, kinem a zooparkem. Linka 6 propojuje Domovinu se sídlištěm Jitřenka a Horní Vsí s centrem a poliklinikou. Část spojů také zajíždí ke Globusu.

011-linka-1-Globus-DP-Chomutov-a-Jirkov-Irisbus-Citybus-12M-236.JPGlinka 1 ve výstupní zastávce Globus (foto: MCH)

Linka 7 míří od centra do obce Spořice se zajížděním k Železárnám, linka 8 jede z centra do Droužkovic, linka 9 z Černovic do centra a následně do průmyslové zóny a linka 17 do Údlic části spoji také do Přečaplů. Linka 12 jede z Údlic přes centrum k dolu J. Žižky.

Jedinou čistě jirkovskou linkou je linka 13, která zajišťuje obsluhu tam, kam trolejbusy nejezdí. Jedná se zejména o Březenec, Vinařice a žel. zastávku v Jirkově. Linka 14 je podobná lince 3, propojuje rekreační zónu s centrem, ovšem následně s poliklinikou. Další linkou je šestnáctka, o které jsem se už v textu zmínil. Ta propojuje autobusové nádraží v Chomutově s autobusovým nádražím v Jirkově po rychlostní silnici 13, kde dříve jezdily také trolejbusy. Poslední linka, o které jsem se nezmínil je linka 11, která “propojuje” Jirkov s Chomutovem s žel. stanicí. Provozována je pouze 24. a 31. prosince!

013-linka-9-ernovick-DP-Chomutov-a-Jirkov-Iveco-Urbanway-12M-CNG-261.JPGnové vozy Iveco Urbanway 12M CNG, zakoupené dopravním podnikem v první polovině roku 2015 (foto: MCH)

V autobusové dopravě je vozový park pestřejší. V pravidelném provozu se setkáváme jen s nízkopodlažními vozy (Irisbus Citybus, Irisbus Citelis, Solaris Urbino, SOR BNG 9.5, Iveco Urbanway); výjimku tvoří pouze Karosa B 952, která slouží jako záložní vozidlo. Od roku 2014 kupuje dopravní podnik autobusy pouze na stlačený zemní plyn. V roce 2014 nakoupil 3 vozy SOR BNG 9.5 a v roce 2015 se jednalo o 4 vozy Iveco Urbanway 12M CNG a 2 vozy Iveco Urbanway 10.5 CNG. Většina autobusových linek je obsluhována vozy standardní délky (či 10-metrové), výjimku představuje pouze linka 1, na které jsou nasazené kloubové vozy.

029-arel-DP-Chomutov-a-Jirkov-Karosa-B-952-241.JPGposlední vysokopodlažní autobus u dopravního podniku, vypravuje pouze jako záložní vozidlo (Karosa B 952)

Dnešní souhrnný interval všech trolejbusových linek mezi Jirkovem (sídl. Písečná) a Chomutovem činí ve špičkách 7,5 minut, mimo ní, čímž se rozumí i o víkendu 15 minut. I tak mají trolejbusové linky ve zbývajících úsecích pravidelné intervaly. To však neplatí u autobusů, ty jezdí v nepravidelných intervalech pohybujících se většinou kolem 30 minut až 2 hodin.

Zastávky jsou městského typu. Jízdní řády jsou kryté plastovou folií. Seznam zastávek se u JŘ nachází napravo, vedle je kolonka pro pracovní den, za ní pak pro sobotu a poslední pro neděli.

040-zastvka-ChomutovMosteck.JPGvzhled zastávek DP Chomutov a Jirkov (MCH)

Nástup do vozu je umožněn pouze předními dveřmi, výstup všemi ostatními.

Jízdné existuje v několika variantách a jak pro občany, tak pro turisty je velmi předražené. Jednotlivá nepřestupní jízdenka stojí 20 Kč (přestupní neexistuje), týdenní 145 Kč a měsíční 530 Kč. Roční jízdenka vyjde na 5565 Kč! Ve srovnání s Prahou mající mnohonásobně více spojů, kde činí přestupní jízdenka 32 Kč a roční 3650 Kč to je opravdu obrovský rozdíl.

018-jzdenkov-automaty.JPGplatba jízdného u řidiče je umožněna mincovým automatem, pro místní čipovou kartou (foto: MCH)

Garáže DP Chomutova a Jirkova se nachází v Jirkově, nedaleko sídliště Písečná.

Historie:

První autobusové linka vyjela v Chomutově v roce 1927 v trase Chomutov, nádraží – Chomutov, město a provozována byla soukromým dopravcem Erwinem Leidlem. Během 30. let vznikly další 2 autobusové linky. Všechny tři linky převzala za německé okupace (1938 – 1945) Říšská poštovní správa, od roku 1940 Německé říšské dráhy. Od roku 1945 převzaly městskou dopravu Československé státní dráhy (ČSD), od roku 1953 nově vzniklá společnost Československá státní automobilová doprava (ČSAD).

033-arel-DP-Chomutov-a-Jirkov-Karosa-B-732-203.JPGodstavená Karosa B 732 v areálu DP Chomutova a Jirkova (foto: MCH)

Od 60. let jezdila v Chomutově opět pouze jedna autobusová linka. V 70. let vznikala v Chomutově nová sídliště, což mělo za následek zvýšenou poptávku lidí, kteří se chtěli po městě někam dostat. Proto v roce 1970 zavedeny další 3 linky. Za 8 let už bylo linek celkem 12. Ty obohatila v roce 1983 už 13. linka. K 1. červenci 1989 byl zřízen Dopravní podnik města Chomutova, aby navrhl výstavbu tramvajové rychlodráhy mezi Chomutovem a Jirkovem. V roce 1990 vznikla Česká automobilová doprava Chomutov, státní podnik (ČAD), která zajišťovala provoz městské hromadné dopravy po Chomutově a Jirkově.

Obě společnosti se na začátku roku 1991 sloučily do jedné – Česká automobilová doprava-Dopravní podnik (ČAD – DP). V roce 1991 bylo vydáno povolení na výstavbu tramvajové rychlodráhy, avšak kvůli nesouhlasu obyvatel se tak nestalo. V roce 1992 se tak začalo s výstavbou první trolejbusové tratě mezi Chomutovem a Jirkovem. Ta byla zprovozněna v roce 1995, k níž v roce 1998 přibyla i trať na Polikliniku. Dne 1. dubna 1996 založila města Chomutov a Jirkov akciovou společnost Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova. V roce 1996 se začaly používat čipové karty.

015-linka-9-Vodn-DP-Chomutov-a-Jirkov-SOR-BNG-95-257.JPGSOR BNG 9.5 na lince 9 do Černovic v nástupní zastávce Vodní (foto: MCH)

Mapa sítě:

chomutov sit mhd

 

+ plán linkového vedení z roku 2004

Fotogalerie:

Zveřejněno: 23. 8. 2015
Autor: Martin Chour

2 reakce na Chomutov a Jirkov

 1. Hanka říká:

  Vážený pane Choure,

  přečetla jsem si váš článek o Chomutovské dopravě a chtěla bych vás upozornit na jistou faktickou chybu v textu. Při popisu okolí Chomutova a Jirkova uvádíte, že
  … “Odtud máte výhled jak již mnou popisovaný Chomutov a Jirkov, tak i na Jeseníky a Praděd na severozápadě, na severu zříceninu hradu Šelenburk a rozhlednu Cvilín. Následně na východ výhled na Polsko a jihovýchodně na Opavsko.” …
  Na Chomutovsku se sice za posledních 20 let ovzduší značně zlepšilo, ale ještě ne natolik, abychom dohlédli 500 km až na Praděd v Jeseníkách, natož do Polska. Také fotografie rozhledny pod tímto textem patří jinam a ne na Chomutovsko.
  Chybička se vloudila, určitě ji brzy opravíte.
  S pozdravem čtenářka z Chomutova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *