Základní pojmy

Doprava jako obor:

Doprava je obor zabývající se přesunem objektů v prostoru v rámci času.

Doprava jako proces:

Doprava je pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách.

Dopravní výkonvzdálenost, kterou ujedou vozy, soupravy nebo kapacitní jednotky vynásobený počtem těchto jednotek v soupravě, na spoji atd.

Vyjadřuje se ve vozkm, soupkm, místokm apod.

Přeprava:

Přeprava je proces přemisťování objektů (lidí, osob nebo věcí) z místa zdroje do místa cíle.

Přepravní výkonvzdálenost, kterou urazí přemisťované objekty nebo jednotky

Vyjadřuje se většinou v oskm nebo tkm.

Zdrojzačátek cesty

Ve VHD často konkrétně místo bydliště nebo pobytu.

Cílkonec cesty

Ve VHD často místo, kam člověk cestuje z místa svého pobytu – např. pracoviště, škola, obchod, lékařské zařízení, kulturní zařízení, hřbitov, turistická zajímavost nebo turistické východiště.

Spoj:

Spoj je spojení daných zastávek realizované v každý provozní den v daném čase.

Spoj je množina zastávek, časů odjezdů a příjezdů, provozních dnů a garantovaných parametrů vozidel.

Linka:

Linka je množina spojů.

Součástí linky mohou být také případné nepoužívané zastávky. Linka se vždy označuje licenčním číslem a názvem.

Zastávkamísto určené k nástupu a výstupu cestujících

Stanicestavba určená k nástupu a výstupu cestujících

Stánímísto určené k nástupu a výstupu cestujících, které je součástí většího celku (tj. v rámci aut. st. nebo aut. nádr.)

Autobusové stanoviště (aut. st.)soubor autobusových stání

Autobusové nádraží (aut. nádr.)soubor autobusových stání nacházející se na samostatné komunikaci, doplněný výpravní budovou se zázemím pro řidiče a cestující

Autobusová stanice = autobusové nádraží! Zkratku aut. st. proto nelze číst jako autobusová stanice!

Jízdní dobadoba jízdy dopravními prostředky (doba dopravy)

Cestovní dobacelková doba přepravy z místa zdroje do místa cíle (tj. ode dveří ke dveřím)

Obsazenostpočet osob jedoucích v danou chvíli ve vozidle nebo soupravě

Obsaditelnost (= kapacita)počet osob, které se vejdou do vozidla nebo soupravy

Vytíženostskutečný obrat spoje/linky/zastávky

Výtěžnostpotenciální obrat spoje/linky/zastávky/relace; potenciální poptávka generovaná lokalitou/sídlem

Dopravní kulturamnožina faktorů značně ovlivňujících použitelnost a atraktivitu VHD

Kultura cestovánímnožina dalších jevů ovlivňujících kvalitu dopravy (např. pohodlí, kvalita a čistota vozidel, vystupování personálu…)

Kvalita dopravycelková kvalita VHD vzcházející z dopravní kultury a kultury cestování

Vytvořeno: 10. 12. 2016
Autor: Ondřej Kališ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *