Linka 137

Pražská autobusová linka 137

V provozu: celotýdenně

Typ autobusu: standardní

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Garantované nízkopodlažní spoje: ano

Konečné zastávky: 3 (Na Knížecí, U Waltrovky, Malá Ohrada)

Přestup na metro: B

Doba jízdy: 37/38 min (Na Knížecí – Malá Ohrada) 9 min (Na Knížecí – U Waltrovky)

Délka linky: 13 km (Na Knížecí – Malá Ohrada) 3 km (Na Knížecí – U Waltrovky)

Zastávky:

NA KNÍŽECÍ (B) – Ženské domovy (Z) (×) – Santoška – Václavka – Malvazinky – Urbanova – Farkáň – U WALTROVKY – U Waltrovky (T) (×) – Hutmanka (×) – U Trezorky (×) – Jinonice (B) – Jinonice (B) (T) (×) – Vidoule (×) – Butovická (×) – Stará Stodůlecká (×) – Nové Butovice (B) – Nové Butovice (B) (T) – Nušlova (×) – Bucharova – Nárožní (×) – Nová kolonie (×) – Mládí (+) – Kovářova-Kulturní dům Mlejn – Luka (B) – Amforová – Píškova (×) – Bašteckého (×) – MALÁ OHRADA

Historie:

Radiální autobusová linka 137 vyjela na konci 50. let, kdy došlo k zrušení trolejbusových linek 52 a 60. Tehdy jezdila z Jinonic přes Smíchov, Nové Město, Strašnice na Zahradní Město, ale s postupným otevíraním tras metra v 70. letech byla linka 137 z centra vyhnána a od té doby dlouhodobě zajišťuje obsluhu Malvazinek ve velmi krátkém intervalu. 128 Následně byla v roce 2012 zrušena doplňková linka 130, která byla nahrazena linkou 137, až do současnosti zajišťuje doplňkovou obsluhu Jihozápadního města, kde jezdí jen dvakrát za hodinu, v této oblasti je s její trasou často hýbáno (prakticky každý rok v této oblasti proběhla změna její trasy). Její provoz je značně neekonomický, protože při tak krátkém intervalu jsou na ni nasazeny autobusy strandardní 12metrové délky, bohužel nasazení kapacitních autobusů braní komunikační síť Malvazinek.

Jako jedna z prvních autobusových linek byla zavedena linka E (předchůdce 137), která nově spojovala především Smíchov s Walterovou továrnou a Malvazinkami: Smíchov, Plzeňská třída – Santoška – Smíchov, Malvazinka – Jinonice, Walterova továrna (dnes U Waltrovky) – část spojů končila na Malvazinkách. 7. listopadu byla ještě prodloužena přes Vidouli do Jinonic.

V podobné trase byla o dva roky později zavedena linka J (11. března 1928), která z Malvazinek jela na Smíchov, Staroměstské náměstí až na Těšnov (předchůdkyně linky 112). Nakonec v roce 1930 linka J pohltila linku E. I linku J čekal za 9 let podobný osud v oblasti Smíchova. Nedošlo sice ke zrušení, ale ke zkrácení v roce 1939 pouze do trasy Pelc-Tyrolka – Troja, ZOO.

1. října 1939 totiž vyjela v trase Ženské domovy – Anděl – Knížecí – Ženské domovy – Santoška – Walterova továrna (dnes U Waltrovky) trolejbusová linka W. Jedná se tak o jednu z mála zavedených linek během II. světové války, jelikož spíš panoval v ostatních oblastech opačný trend.

Z Walterovy továrny byla po válce 17. října 1948 prodloužena do Jinonic, kam vedla původně do roku linka E. Zároveň došlo v roce 1947 k přeznačení všech trolejbusových linek na číselné označení, které čekalo za 5 let i autobusy. Naše linka dostala číslo 52. V 50. letech došlo k rozšíření počtu zaměstnanců Walterovy továrny a to vedlo i k posílení zdejší trolejbusové linky 52, kterou doplnila linka 56 (1. 11. 1954 přeznačena na l. 60) v trase Motorlet (dnes U Waltrovky) – Knížecí – Anděl – Smíchov, S. M. Kirova (v ulice Matoušova) – Karlovo náměstí – Náměstí Míru – Bělocerkevská – Průběžná.

Pro další bádání v historii linky 137 se musíme přesunout na opačnou stranu Prahy, kde byl 1. listopadu 1954 oteveřen krátký úsek trolejbusové trati Zdravotní ústav (poloha zastávky) – Bělocerkevská (dnes: Slavia), což vyvovalo menší úpravy linkového vedení trolejbusů v okolí. Mimo jiné došlo i ke zřízení linky 60, která je od výše zmíněného data vedena v trase: Strašnice, Průběžná Zdravotní ústav Orionka Náměstí Míru Karlovo náměstí Knížecí Santoška – Jinonice, Motorlet (dnes: U Waltrovky).

Další trvalá úprava proběhla 4. září 1968, kdy došlo ke zrušení provozu mezi Zdravotním ústavem a Průběžnou, avšak linka 60 byla zkrácena do trasy Smíchov,KNV (dnes: Anděl) – Santoška Malvazinky – Jinonice, Motorlet (dnes: U Waltrovky). Úsek mezi Smíchovem a Průběžnou byl nahrazen autobusovou linkou X 60.

Následně 31. března 1959 došlo ke zrušení trolejbusové tratě ze Smíchova do Jinonic. Byly zrušeny trolejbusové linky 52 a 60 a náhradní autobusová linka X 60. Nahradily je linky 128, 137 a 153 a právě linka 137 jezdí od tohoto data v trase: Strašnice, Průběžná Zdravotní ústav Orionka Náměstí Míru Karlovo náměstí Jiráskovo náměstí Na Knížecí Santoška Malvazinky Jinonice, Motorlet.

Od 3. listopadu 1969 pokračovala z Průběžné přes zastávky Nádraží Strašnice a Jawa Strašnice (dnes: Korytná) do obratiště Sídliště Zahradní Město, západ (dnes: Jesenická). Vytlačování autobusových linek z centra a jejich nahrazování metrem se dotklo ve dvou etapách i linky 137. V první fázi byla 20. prosince 1980 (byl otevřen úsek metra A z Náměstí Míru na Želivského) zkrácena na Náměstí Míru. S otevřením metra B ze Smíchovského nádraží na Sokolovskou (dnes: Florenc) byla 3. listopadu 1985 zkrácena na Moskevskou (dnes: Na Knížecí).

K 21. dubnu 1986 byla prodloužena do trasy: Na Knížecí Santoška Václavka Malvazinky Farkáň Motorlet Vidoule – Jinonice (dnes: Butovická). Mezi Motorletem a Jinonicemi jela jen v sedlech pracovních dní, tyto spoje měly nahradit omezený provoz souběžné linky 128, která od stejného dne nadáe jezdila pouze během špiček pracovních dnů. Přestože linka 128 byla zrušena na apríla 1988, prodloužené spoje linky 137 v sedlech PD do Jinonic (dnes: Butoviská) jezdí až do 21. května 1990, kdy byly zkráceny do obratiště Motorlet.

Se spuštěním tzv. metropolitní sítě linek byla 1. září 2012 ve směru od terminálu Na Knížecí prodloužena ze zastávky U Waltovky přes Hutmanku, Jinonice, Starou Stodůleckou, Nušlovu, Nárožní, Mladí do obratiště Sídliště Stodůlky. Nahradila zrušenou doplňkovou linku 130. Provoz v úseku U Waltrovky – Sídliště Stodůlky byl veden zpočátku ve špičkách v intervalu 30 minut, ale od 10. října 2012 jezdila v tomto úseku i dopoledne jednou za hodinu. S doladěním tzv. metopolitní sítě linek byla od 29. června 2013 v úseku U Waltrovky – Sídliště Stodůlky provozována celotýdenně dp 22 hodin (kromě špiček, kdy jezdila v intervalu 30 minut, jezdila jednou za hodinu).

S otevřením metra A do Motola 7. dubna 2015 byla ve směru od Smíchova vedena z Bucharovy přes Mototechnu na Bavorskou, kde nahradila zrušenou autobusovou linku 164. Většina spojů jezdila v trase Na Knížecí – U Waltrovky, vybrané spoje jely v celé trase (v PD v intervalu 30 minut, večer a o víkendu jela jednou za hodinu). Ve špičkách PD byly na lince vedeny vložené spoje mezi Bavorskou a Novými Butovicemi.

Další změna proběhla 1. května 2016, při které byla linka 149 prodloužena z Nových Butovic na Bavorskou, tento úsek linka 137 opouští a vydává se na trasu přetrasované linky 174, čímž se dostává do trasy: Na Knížecí Santoška Malvazinky U Waltrovky – Vidoule Jinonice Stará Stodůlecká Nové Butovice Bucharova Nová kolonie Kovářova Luka Píškova Velká Ohrada. V úseku U Waltovky – Nové Butovice jela celotýdenně v intervalu 30 minut, respektive brzy ráno a večer v intervalu 40 minut. Mezi Novými Butovicemi a Velkou Ohradou jela od 6 do 20 hodin v intervalu 30 minut.

Při reorganizaci provozu autobusů v oblasti Malé a Velké Ohrady byla 1. července 2017 linka 142 od Nových Butovic ukončena na Velké Ohradě a zbylý úsek převzala nová linka 225. Bohužel už pro linku 137 nezbylo místo v obratišti Velká Ohrada, proto musela být ve směru z centra odkloněna z Píškovy na Malou Ohradu, ale zároveň nahradila zrušené spojení Malá Ohrada – Luka.

Po znovuotevření stanice metra B Jinonice je linka od 23. srpna 2017 vedena v trase: Na Knížecí – … – U Waltrovky – Hutmanka U Trezorky Jinonice Vidoule Butovická – Stará Stodůlecká – Nové Butovice – … – Malá Ohrada. Nově jsou spoje, které byly dříve ukončeny v zastávce U Waltrovky, prodlouženy do zastávky Jinonice. V úseku Jinonice – Malá Ohrada v provozu pouze v PD cca od 5:30 do 20:30 v intervalu 30 minut.

???

Provoz linky 137 je spjat se standardními autobusy Dopravního podniku hlavního města Prahy.

137aod 60. do 80. let byla 137 od Anděla vedena přes Karlovo náměstí, I. P. Pavlova přes Strašnice až na Zahradní Město (foto: archiv DP)

Mapa:
Intervaly:

Pracovní den
Sobota
Neděle
Úsek
Se
Ve
Do
Od
Ve
Do
Od
Ve
a)
4 – 5
7 – 8
4 – 5
10 – 20
7 – 8
7 – 8
15 – 20
10
7 – 8
15 – 20
b)
30
30
30
a) Na Knížecí – U Walvrovky b) U Walvrovky – Malá Ohrada

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády:

Vozové jízdní řády:

Zajímavá místa na trase:

 • Santoška – kostel Československé církve husitské Praha – zahrada Santoška

087 - Smíchov - Santoškakostel Československé církve husitské Praha (foto: OK)

 • Václavka – Kordova vila Helenka, vila Václavka
 • Malvazinky – kostel sv. Filipa a Jakuba
 • Jinonice – východiště po žluté Prokopským údolím (kostel sv. Vavřince, Hradiště Butovice)

092 - Butovice - kostel svVavřincekostel sv. Vavřince (foto: OK)

 

Video z linky:

Zveřejněno: 7. 2. 2013
Aktualizováno: 28. 8. 2018 – Vojtěch Jánský
Video: Lukáš Nekolný

22 reakcí na Linka 137

 1. jan říká:

  pošlete my na muj gmail nejake vozove jizdni řady linky ale jen nove v pdf

 2. olíček říká:

  Dobrý den,
  máte zde chybu linka 137 již končí na Velké Ohradě.

 3. X1 říká:

  Opravte prosím název zastávky z ”Amfortová” na ”Amforová”.

 4. X1 říká:

  Zastávka “Ženské domovy” je pouze 1krát.

 5. X1 říká:

  S otevřením metra A do “Motole”?

 6. X1 říká:

  Zastávka “Sídliště Jinonice” je na znamení.

  • tomj říká:

   Opět Vám děkujeme za upozornění, oprava provedena.

   V současnosti není v našich silách a časových možnostech hlídat průběžně každou sebemenší změnu, která se ve kterémkoli JŘ naskytne – jsme taky jen lidé.
   V případě, že máte zájem (a čas) provádět průběžně korektury článků (ať už všech, nebo jen části), napište nám, prosím, na náš e-mail tram-bus@seznam.cz a my Vaši pomoc rádi uvítáme.

 7. Liba říká:

  Moc hezky udelano
  Zavspominala jsem si
  Dekuji

  • Jana říká:

   Bože, to jsou tady hlupáci – zavSpomínala jsem si … Jste vůbec Češi?!

   • Jirka říká:

    Jako vážně budete řešit češtinu? Na rozdíl od Vás paní Líba poděkovala, což je milejší než nějaké peskování lidí za špatný pravopis.

    Pro autora webu
    Smekám klobouk za strávený čas nad přípravou tohoto webu.

 8. Jan Pondělíček říká:

  Od 1. července 2017 linka 137 končí v zastávce Malá Ohrada (dříve Nad Malou Ohradou) prosím opravte.

 9. X1 říká:

  Trasa: NA KNÍŽECÍ (B) – … – Hutmanka x – U Trezorky x – JINONICE (B) – Vidoule x – Butovická x – Stará Stodůlecká x -Nové Butovice (B) – … – Píškova x – Bašteckého x – MALÁ OHRADA. Prosím opravit.

 10. Eva Ruchařová říká:

  Prosim, ktera stanice je u galerie butovice ?

 11. Adam Roubíček říká:

  Linka má také zastávku: Nádraží Jinonice ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *