Integrace Rožmitálska

Od 13.12.2020 dochází k dalšímu rozšíření systému PID, tentokráte na Rožmitálsko. S tímto datem dojde ke zrušení 4 linek SID, které nahradí 4 nové linky PID a dojde k pozměnění 7 stávajících linek. Na nových linkách bude platit časověpásmový Tarif PID.

Obce zahrnující integraci + [tarifní pásmo]:

Příbram [7.TP] – Láz [7.TP] – Trhové Dušníky [7.TP] – Bohutín [7.TP] – Rožmitál p. Tř. [8.TP] – Věšín [8.TP] – Hvožďany [9.TP] 

1) Spojení na trase Příbram – Rožmitál p.Tř. – Věšín:

Páteřní spojení zajistí nová linka PID 521, která v trase (Příbram, Jiráskovy sady) – Příbram, aut. nádr. – Bohutín – Vranovice – Rožmitál pod Třemšínem, aut. st. – Věšín, plně nahrazuje současnou linku D31. Na lince nejsou výraznější časové posuny. Nová linka 521 bude jezdit v časových intervalech jako dnešní linka D31, tedy ve špičkách cca 20-30 minut a v dopoledním sedle cca 60 minut. Vybrané spoje přejíždí na linky PID 393 a 395 do/z Prahy a jsou vyznačené v JŘ. V ostatních případech je však spojení zajištěno s přestupem v zastávce Příbram, sídl. II. poliklinika. Pro zpřehlednění a zrychlení cesty je v Příbrami sjednocena trasa a zastávky všech spojů (ve směru z Rožmitálu ulicemi K. Pobudy a Kladenská, ve směru do Rožmitálu ulicí Kladenskou a přes zast. Březové Hory, rozc. Zdaboř). Zachováno je vybranými spoji přímé spojení do zastávek Příbram, prům. zóna a Příbram, Jiráskovy sady. Vybrané spoje linky 521 i nadále zajišťují obsluhu obce Láz, její primární obsluhu však zajišťuje linka 509. V Rožmitále pod Třemšínem spoje navazují na linku IDP 421 do/z Plzně, zde však platí Tarif SID/IDPK. S integrací však dojde k utlumení spojení Příbrami, resp. Prahy s Kasejovicemi, kde je však dlouhodobě nízká poptávka ze strany cestujících.

 • Zavádí se nové přímé spojení v trase Příbram,Jiráskovy sady (9:34) > Rožmitál p.Tř.,,aut.st. (10:04), který do Příbrami přijíždí jako spoj linky 393 od Prahy.
 • Ruší se spoj v PD v trase Příbram,,aut.nádr. (14:20) > Rožmitál p.Tř.,,aut.st. (14:46).
 • Večerní spoj v PD od Prahy s odj. v 18:34 ze zastávky Příbram,,Jiráskovy sady ve směru Rožmitál p.Tř.,,aut.st. bude pokračovat jako linka PID 522 do Hvožďan.
 • Zavádí se nový spoj v PD v trase Příbram,,aut.nádr. (19:21) > Věšín,Buková (19:57).
 • První dva spoje nové linky 521 ve směru do Příbrami (odjezdy ze zastávek Věšín,Buková v 4:42 a 4:47) jedou do zastávky Příbram,,sídl.II.poliklinika – první spoj zde jízdu končí a cestující si musí přestoupit na spoj linky 395/393 do Prahy, ten druhý pokračuje jako linka 393 do Prahy přímo.
 • Ranní spoj v trase Kasejovice,,nám. (5:15) > Příbram,Drkolnov,Podbrdská (6:35), který dále pokračuje jako linka 393 do Prahy je zkrácen a je nově výchozí ze zastávky Rožmitál p.Tř.,,aut.st. s odjezdem v 6:17 do zastávky Příbram,,sídl.II.poliklinika, odkud pokračuje jako linka 393 do Prahy. Pro cestu ze Hvožďan do Rožmitálu p.Tř. lze alternativně použít linku 522 s odjezdem ve 4:32.
 • Spoj v PD v trase Věšín,Buková (6:20) > Příbram,,aut.nádr. (7:03) je zkrácen a je výchozí ze zastávky Rožmitál p.Tř.,,aut.st. s odjezdem v 6:37.
 • Ruší se odpolední spoj v PD v trase Rožmitál p. Tř.,,aut.st. (14:50) > Příbram,,aut.nádr. (15:17).
 • Ruší se spoj v PD v trase Věšín,Buková (17:45) > Rožmitál p.Tř.,,aut.st. (17:54).
 • Zavádí se nový spoj v PD v trase Rožmitál p.Tř.,,aut.st. (18:07) > Příbram,,aut.nádr. (18:34).
 • Nedělní spoj s odjezdem ve 12:54 ze zastávky Věšín,Buková do Příbrami nově jede z Věšína i v sobotu.
 • Ruší se nedělní spoje z Věšín,Buková s odjezdem v 16:55, resp. v sobotu v 17:00 a jsou nahrazeny uceleným spojem z Věšín,Buková (odj. 17:17) do zast. Příbram,,sídl.II.poliklinika, odkud dále pokračuje jako linka 395 do Prahy.

2) Relace Příbram – Dobříš – Praha

Tato fáze integrace se významně dotýká i relace Příbram – Dobříš – Praha, a tedy linek 317, 393 a 395. 
Hlavní a zásadní změnou projde linka 317, která bude nově rozdělena na dvě linky:
 1. 317Praha,,Smíchovské nádraží – Mníšek pod Brdy – Voznice – Dobříš,Náměstí
 2. 517Dobříš,Náměstí – Obořiště – Dubenec – Háje – Příbram,,sídl.Archiv

Důvodem rozdělení je nízká poptávka v úseku Dobříš – Obořiště – Příbram, kde v současné době jezdí vozy o délce 18m, tedy kloubové autobusy, které jsou potřeba ve vytíženějších relacích, např. na linkách v oblasti Mníšku pod Brdy. Dalším důvodem je výměna cestujících, kdy v reálu téměř nikdo nejede v celé trase linky a největší počet se cirkuluje právě na Dobříši, kde linka 317 ještě minulý rok končila. Na lince 517 budou jezdit vozy standardní délky, není však vyloučeno, že vybrané spoje budou mezi linkami 317 a 517 přejíždět. V zastávce Dobříš,Náměstí by měla být vytvořena návaznost na linky PID do/z Prahy tak, aby toto rozdělení nenarušilo komfort cestujících z Dlouhé Lhoty, Obořiště a přilehlých obcí. Na lince 517 je o víkendu zachován interval 2 hodiny. Dopravcem obou linek je i nadále Martin Uher.

Na spojích linek 393 a 395, které jedou bez přestupu přímo v trase Rožmitál p. Tř. – Praha a zpět bude změněn režim v Příbrami následovně: ve směru do Prahy budou tyto spoje vedeny ulicemi K. Pobudy a Kladenská pod číslem linky 521 do zastávky Příbram, sídl. II. poliklinika a dále jako linka 393, resp. 395 do Prahy. Ve směru z Prahy dojde ke změně čísla již v zastávce Příbram, Jiráskovy sady a dále jedou pod číslem 521. Na lince 395 dojde k přetrasování vybraných spojů v rámci města Příbram a to tak, že všechny pojedou přes zastávky v ul. Školní a na Zdaboři. Na lince 395 se tedy ruší zastávky Příbram, sídl. nám. 17. listopadu a Příbram, sídl. Kladenskávšechny spoje jsou tak vedeny přes zastávky Příbram, Školní III. poliklinikaPříbram, Školní kruhový objezd a Příbram, Zdaboř, Nemocnice

3) Regionální linky 

Spojení Hvožďany – Rožmitál p. Tř.

 • Spojení Hvožďan s Rožmitálem zajistí nová linka PID 522, která nahradí současnou linku D32, která bude vedena závlekem většiny spojů do Hutí p. Tř. a Starého Smolivce. V uvedeném úseku je zachován 1 pár přímých spojů z/do Prahy. Linka je v provozu pouze v pracovní dny.
 • Zavádí se spoj v PD v trase Rožmitál p.Tř.,,aut.st. (10:45) > Rožmitál p.Tř.,Hutě p.Tř.,Zadní (10:56)
 • Ruší se spoj v PD v trase Hvožďany (12:15) – Mladý Smolivec,Starý Smolivec (12:30) – Hvožďany (12:39)
 • Zavádí se spoj v PD v trase Hvožďany (5:37) > Rožmitál p.Tř.,,aut.st. (6:15)
 • Zavádí se spoj v PD v trase Rožmitál p.Tř.,Hutě p.Tř.,Zadní (11:14) > Rožmitál p.Tř.,,aut.st. (11:25)

Spojení Trhové Dušníky – Příbram – Bohutín – Láz

 • Nová linka 509 zajišťuje spojení v trase Trhové Dušníky – Příbram – Bohutín – Láz. Linka je v provozu pouze v pracovní dny. Linka plně nahrazuje stávající linky SID D30 (Trhové Dušníky – Příbram – Bohutín) a D33 (Příbram – Bohutín – Láz).
 • Provoz je optimalizován a přibližně odpovídá současnému stavu.
 • Dopravcem obou regionálních linek zůstane dopravce ARRIVA Střední Čechy.

Schémata a návrhy jízdních řádů si můžete prohlédnout na webu pid.cz

Zveřejněno: 14. 10. 2020
Autor: Jan Pecka

Komentáře jsou uzavřeny.