Změny v prosinci 2019

Významné změny v autobusové dopravě od 1. prosince

V neděli 1. prosince dojde naopak ke změnám v Pražské integrované dopravě, které zlepší obsluhu lokalit, kam zatím autobusy ještě nejezdily.

 • Nová midibusová linka 153

Dlouhodobý záměr MČ Prahy 5 bude realizován zahájením provozu linky obsluhující oblast okolo Černého vrchu, hřbitova na Malvazinkách a Dívčích hradů. V zastávkách U Zvonu a na Laurové bude možné přestupovat z autobusu na tramvaj, na Radlické pak na metro. Linka pojede po trase U Zvonu – Černý vrch – Malvazinky – Radlická – Dívčí hrady – Nad Konvářkou. Bude v provozu celý týden v intervalu 30 minut, kromě víkendů a večerů, kdy pojede jednou za hodinu.

 • Posílení svazku linek 158 a 195 v oblasti starých Letňan

V souvislosti s novou bytovou výstavbou dojde k zásadnímu posílení svazku linek 158 a 195 v oblasti starých Letňan navýšením provozu o více než třetinu oproti stávajícímu stavu. V období špiček pracovních dnů bude souhrnný interval svazku linek v rozsahu 3 až 4 minuty.

 • Zlepšení dopravní obsluhy Kbel a Vinoře

Linka 182 bude od letošního prosince nově jezdit na trase Opatov – Prosek – Vinoř, tj. bude prodloužena o úsek Prosek – Vinoř. V provozu zůstane i stávající linka 185, která jezdí do Kbel a na začátek Vinoře, bude nově zkrácena k metru Letňany. Prodloužením linky 182 bude lépe obsloužena i zbývající část Vinoře.

 • Spojení linek 192 a 194 v centru na Malé Straně

Minibusová linka 194, která zajišťuje místní obsluhu v oblasti Petrské čtvrti a Starého Města, bude z dnešní konečné zastávky na Malostranské pokračovat přímo až k Nemocnici pod Petřínem. Spojí se tak s dnešní linkou 192 a zároveň pojede v pracovní dny nově každých 15 minut místo dosavadních třiceti.

 • Prodloužení linky 146 na Želivského

Dnešní linka 146, která jezdí z Hrdlořez pouze na Spojovací, bude nově pokračovat ulicí Na Jarově a přes Habrovou, Vackov a Třebešín až ke stanici metra Želivského. Ulice Na Jarově tak získá kromě spojení k metru i vazbu na tramvajové a autobusové linky na Koněvově ulici a na Spojovací.

V prosinci dojde i k několika dalším úpravám provozu linek PID v oblasti Horních Počernic a Černošic. Detailní informace bude ROPID představovat postupně během listopadu.

 

Vážení cestující,

v průběhu prosince 2019 dochází ke změnám v provozu PID, tato informace zachycuje pouze trvalý stav a jen významnější změny v jízdních řádech.

Změny od 1.12.2019

Od 1.12.2019 dochází na území vybraných městských částí ke změně linkového vedení. Nové či pozměněné trasy linek vyplynuly ze společných jednání organizace ROPID s městskými částmi v období 2018-19. Cílem změn je zlepšit dopravní obslužnost ve vybraných lokalitách, zajistit lepší dostupnost MHD v lokalitách s nyní dlouhými docházkovými vzdálenostmi na nejbližší zastávku MHD nebo v lokalitách s novou obytnou zástavbou a nabídnout cestujícím dlouhodobě požadovaná přímá spojení.

Zavedení nových linek, změna tras stávajících linek

110
 • prodloužení intervalu v pracovní dny ráno z 10 na 12 minut
141
 • omezení provozu v úseku Černý Most přestup na metro B – Ve Žlíbku (nově je ale doplněna linkou 171)
 • intervaly mezi spoji [min] v celé trase viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 30 30 30
146
 • změna trasy (prodloužení): ŽELIVSKÉHO přestup na metro A – Pod Třebešínem (×) – Třebešín (×) – Malešická (×) – Vackov (×) – HABROVÁ – Květinková (Z) (×) – Kněžská luka (×) – Spojovací – Hrdlořezská (×) – Na Lukách (×) – MEZITRAŤOVÁ (×)
  • v úseku Habrová – Mezitraťová je v provozu nadále pouze v pracovní dny
  • v úseku Želivského – Habrová linka plně nahrazuje posilové spoje linky 155
 • dopravce: Arriva City, s.r.o.
 • typ vozidel: standardní (12 m)
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 10-20* (30) 30-40 (-) 30-40 (-)
  Sedlo / dopoledne 30 (30) 30 (-) 30 (-)
  Odpolední špička / odpoledne 10-20* (30) 30 (-) 30 (-)
  Večer 30-40 (-) 30 (-) 30 (-)
  údaje v závorce platí pro úsek Habrová – Mezitraťová, * v úseku Želivského – Habrová v pracovní dny ráno a odpoledne posilové spoje (souhrnný interval 146+155 10 minut)

Trasy linek 146 a 155

153
 • nová linka v trase: U ZVONU (×) – U Blaženky (T) (×) – Černý vrch (×) – Mrázovka (×) – Malvazinky (×) – Smíchovský hřbitov (×) – Štorkánova (×) – Nad Laurovou (×) – Laurová (×) – Škola Radlice (×) – Radlická (×) přestup na metro B – Kutvirtova (×) – Dívčí hrady (×) – Nad Dívčími hrady (T) (×) – NAD KONVÁŘKOU (×)
 • dopravce: About Me, s.r.o.
 • typ vozidel: minibus (do 8 m)
 • v provozu celotýdenně, intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 60 60
  Sedlo / dopoledne 30 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 60 60
  Večer 60 60 60

Trasa linky 153

155
 • posilové spoje v trase Želivského přestup na metro A – Habrová jsou převedeny na linku 146
158
 • posílení provozu v úseku Letňany přestup na metro C – Sídliště Letňany, na vybrané posilové spoje nasazeny kloubové autobusy
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (6) 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 (15) 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 (7,5) 30 30
  Večer 30-40 (15-20) 30-40 30-40
  údaje v závorce platí pro úsek Letňany – Sídliště Letňany
171
 • nová linka v trase: DEPO HOSTIVAŘ přestup na metro A – … po trase bývalé linky 223 … – ČERNÝ MOST přestup na metro B – Chvaly (×) – Vojická (×) – Nádraží Horní Počernice přestup na vlak (×) – Lukavecká (×) – Komárovská (×) – Třebešovská (×) – VE ŽLÍBKU

  • v trase Breicetlova – Černý Most přestup na metro B – Ratibořická je nadále v provozu linka 223
 • dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s.
 • typ vozidel: standardní (12 m), výhledově kapacitnější vozidla (kloubový/15metrový)
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 30 30 30
182
 • změna trasy: OPATOV přestup na metro C – … – Prosek přestup na metro C – Nový Prosek (×) – Letňanská – Letňany přestup na metro C – U Vodojemu (×) – Důstojnické domy (×) – Letecké muzeum (×) – Huntířovská (×) – Kbelský pivovar (Z) (×) – Kbely – Bakovská – Sovenická (×) – Zamašská (×) – Kbelský hřbitov (×) – Ctěnice (×) – Rousínovská (×) – Bukovinská (×) – Vinořský hřbitov – Lohenická (×) – VINOŘ (×)
185
 • linka je zkrácena do trasy Letňany přestup na metro C – Vinořský hřbitov
  • pracovní dny ráno a odpoledne je v provozu pouze v úseku Letňany – Bakovská (dostatečnou kapacitu z Bakovské do Vinoře nabízí v tomto období linky 182 a 302)
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 12 (-) 60 (60) 60 (60)
  Sedlo / dopoledne 15-30 (60) 60 (60) 60 (60)
  Odpolední špička / odpoledne 15 (-) 60 (60) 60 (60)
  Večer 60 (60) 60 (60) 60 (60)
  údaje v závorce platí pro úsek Bakovská – Vinořský hřbitov
192
 • linka zrušena, nahrazena linkou 194 v trase Nemocnice Pod Petřínem – Florenc přestup na metro B přestup na metro C
194
 • změna trasy (prodloužení): FLORENC přestup na metro B přestup na metro C – … po trase stávající 194 … – Mariánské náměstí (×) – Staroměstská přestup na metro A (ve směru (T) přesunuta do Kaprovy ulice, ve směru (Z) nadále v zastávce TRAM) – MALOSTRANSKÁ přestup na metro A (×) – Valdštejnské náměstí (T) (×) – Malostranské náměstí (×) – Nerudova (T) (×) – Šporkova (T) (×) – NEMOCNICE POD PETŘÍNEM (×)

  • v úseku Malostranské náměstí – Nemocnice Pod Petřínem nahrazuje linku 192
 • dopravce: About Me, s.r.o.
 • typ vozidel: minibus (do 8 m)
 • v provozu celotýdenně vždy do cca 20:00intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 15 30 30
  Sedlo / dopoledne 15 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer

Trasa linky 194

195
 • všechny spoje jsou vedeny do/ze zastávky Sídliště Letňany (přejmenovaná zastávka Krausova), žádný spoj není ukončen, resp. nezačíná v zastávce Avia Letňany
204
 • nová linka v trase: OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST – Slatiňanská (×) – Chvaly (×) – Vojická (×) – Nádraží Horní Počernice přestup na vlak (x) – Sekeřická (T) (×) – Ratibořická (×) – Svépravice (×) – Na Svěcence (×) – Škola Dolní Počernice – Stará obec (T) (×) – Ke Hrázi (T) (x) – Dolní Počernice – Svatoňovická (×) – … dále po trase bývalé linky 224 … – SÍDLIŠTĚ PETROVICE
  • zajišťuje přímé spojení Horních a Dolních Počernic ul. Národních hrdinů
  • v úseku Škola Dolní Počernice – Sídliště Petrovice nahrazuje linku 224
 • dopravce: Arriva City s.r.o.
 • typ vozidel: midibus (9 m)
 • v provozu celotýdenněintervaly mezi spoji [min] viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 60 60
  Sedlo / dopoledne 30 60 60
  Odpolední špička / odpoledne 30 60 60
  Večer 60 60 60

Trasy linek 141, 171, 204 a 224 v Horních Počernicích

212
 • posílení provozu v pracovní dny, rozšíření provozu v sobotyneděle a svátky:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 15 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 15 30 30
  Večer 30 30 30
221
 • posílení provozu v pracovní dny odpoledne, v tomto období nově návaznost ve stanici Praha-Klánovice na každý vlak linky S1 resp. S7
223
 • změna trasy (zkrácení): ČERNÝ MOST přestup na metro B – … – RATIBOŘICKÁ
  • cca od 11:30 do 14:00 jsou 3 páry spojů prodlouženy do zastávky Breicetlova
  • výhledově je připravováno prodloužení linky do zastávky Bryksova (nutné stavební úpravy pro bezpečné otočení 12m autobusu)
  • spoje v trase Depo Hostivař přestup na metro A– Černý Most přestup na metro B převedeny na samostatnou linku 171 (z Černého Mostu jede až do zastávky Ve Žlíbku)
 • nasazeny kapacitní autobusy (kloubové nebo 15metrové vozy)
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 7,5 30 30
  Sedlo / dopoledne 15 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 10 30 30
  Večer 15-30 30 30
224
 • změna trasy: VE ŽLÍBKU – Ve Žlíbku (×) – Jizbická (Z) (×) – U Jeslí (Z) (×) – Chodovická (×) – Ratibořická (×) – Jeřická (×) – Khodlova (T) (×) – Vysokovská (Z) (×) – Libošovická (×) – Chvaly (×) – Slatiňanská (×) – OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST – … po trase stávající linky 224 … – Novozámecká (×) – Studenecká (Z) (×) – Ke Hrázi (T) (×) – Dolní Počernice – Škola Dolní Počernice – Dercsenyiho (×) – DOLNOPOČERNICKÝ HŘBITOV (×)

  • v úseku Obchodní centrum Černý Most – Bryksova v pracovní dny ráno a odpoledne nadále posilové spoje
  • v úseku Škola Dolní Počernice – Sídliště Petrovice nahrazena linku 204
 • dopravce: Arriva City s.r.o.
 • typ vozidel: midibus (9 m)
 • intervaly mezi spoji [min] viz. tabulka
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30 (15) 30 30
  Sedlo / dopoledne 30 30 30
  Odpolední špička / odpoledne 30 (15) 30 30
  Večer 60 30 30
  údaje v závorce platí pro úsek Obchodní centrum Černý Most – Bryksova

Trasa linek 204 a 224 v Dolních Počernicích

242
 • nová linka v trase: ZBRASLAVSKÉ NÁMĚSTÍ – Elišky Přemyslovny (Z) (×) – U Včely (+) – Žabovřesky – Na Drahách (×) – Pod Zatáčkou (×) – Baně (Z) (×) – K Chatám (T) (×) – Na Lhotkách (×) – Ke Štěrkovně (×) – U Žlábku (T) (×) – U Kapličky (×) – Škola Lipence – LIPENCE – Dolnočernošická (×) – DOLNÍ ČERNOŠICE
  • v oblasti Lipenců doplňuje místní linky 241 a 243
 • dopravce: About Me, s.r.o.
 • typ vozidel: minibus (do 8 m)
 • v provozu pouze v pracovní dny cca od 5:45 do 21:00, z toho v období 18:00 – 21:00 pouze v trase Lipence – Dolní Černošiceintervaly mezi spoji [min] viz. tabulka:
  Období Pracovní den Sobota Neděle
  Ranní špička / ráno 30
  Sedlo / dopoledne 60
  Odpolední špička / odpoledne 30
  Večer 45

Linkové vedení v oblasti Lipenců a okolí

243
 • linka zkrácena do trasy Lipence – Kazín
  • v úseku Lipence – Dolní Černošice nahrazena novou linkou 242
302
 • změna trasy (linka jede nově na Českomoravskou a je prodloužena do obce Veleň)
  • ČESKOMORAVSKÁ přestup na metro B [0] – Vysočanská přestup na metro B [0] – Prosek přestup na metro C – … – Přezletice, Kocanda [1] – VELEŇ [1]
  • v úseku Přezletice, Kocanda – Veleň v provozu pouze v pracovní dny v intervalu 60 minut
 • omezení provozu v pracovní dny dopoledne (interval 60 minut)
331, 333
 • zřizuje se obousměrně zastávka Ohrobec, Zvolská (×) [1], mezi zastávkami Zvole a Ohrobec, U Rybníka
 • přemisťuje se zastávka Zvole: do nového autobusového obratiště
342
 • ruší se druhá nástupní zastávka Nádraží Veleslavín (ve Vokovické ulici v zastávce linek 388 a 389, stanoviště č. 4)
  • nástupní zastávka Nádraží Veleslavín zůstává v hlavním terminálu na stanovišti č. 1
377
 • posílení provozu v pracovní dny v úseku Letňany přestup na metro C – Veleň
  • posilové spoje dále pokračují jako linka 302 v úseku Veleň – Přezletice – Letňany přestup na metro C
483
 • linka zrušena, spoje převedeny na linku 497
747
 • linka je prodloužena o úsek Mělník, Aut.st. – Mělník, Blata – Mělník, Žel.st. přestup na vlak

 

Změna názvů zastávek

Původní název zastávky Nový název zastávky Linky obsluhující zastávku
Krausova Sídliště Letňany
158, 195, 201
Milovice, Rozc. Zbožíčko Milovice, Třešňová
432, 434, 497

Změna dopravců na vybraných městských linkách

 • ABOUT ME: linky 117, 153, 164, 194, 203, 242, 243
 • ARRIVA CITY: linky 146, 155, 163, 204, 208, 209, 211, 220, 223, 224, 228, 253, 254, 264
 • ČSAD POLKOST: linky 115, 226
 • ČSAD Střední Čechy: linky 110, 166, 171, 186, 257
 • STENBUS: linky 210, 212, 221, 222, 240

Komentáře jsou uzavřeny.