Veřejná doprava Vysočiny

Spuštění dlouho očekávaného nového integrovaného dopravního systému na Vysočině se pomalu blíží. Kdy vlastně přesně dojde ke spuštění IDS a jak bude vypadat? Zaslali jsme žádost na Kraj Vysočinu dle Zákona o svobodném přístupu k informacím a s těmito informacemi se s Vámi nyní rádi podělíme.

Dokumenty, které nám přišly jsou uvedeny jako pracovní, proto výčet informací prosím neberte za definitivní. Předpokládáme však, že už k žádným důležitým změnám nedojde.

Tarif Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) je koncipován jako zónovo-relační a časový. Ceny jízdného se proto budou vypočítávat podle tzv. tarifních jednic, což dobře známe např. ze systému IREDO. Počet tarifních jednic zpravidla odpovídá vzdálenosti v kilometrech po navržené trase, dle kterých se pak právě vypočte cena jízdného. Matice tarifních jednic včetně tarifní mapy mají být zveřejněny údajně ke dni spuštění IDS. Pro cestu v rámci jedné zóny budou sloužit jízdenky o počtu 0 tarifních jednic, které mají stát 12 Kč, což bude zároveň i nejnižší možná cena obyčejné jízdenky v IDS.

Platnost jízdenek

Jízdenky budou platné podle počtu tarifních jednic na navržené projížděné trase a stanoveného počtu minut od zakoupení dokladu. Cestující bude muset použít tzv. “povolenou cestu”, což si tarif vykládá po svém: “Cestující musí při cestě mezi stanicemi výchozí a cílové zóny postupovat povolenou cestou, tedy buď nejkratší cestou, nebo cestou s nejmenším počtem přestupů, s nejkratší docházkovou či přestupní vzdáleností, nebo časově nejvýhodnějším spojením. Přitom může přestupovat mezi spoji a dopravci a používat celé území zón, které se nachází na povolené cestě.” Povolené cesty jsou definovány v Matici povolených cest. Cestuje-li cestující mimo povolenou cestu, je povinný zakoupit si druhou jízdenku. Ukáže-li navíc cestující řidiči neplatnou jízdenku a nezažádá si o novou jízdenku (vědomě či nevědomě cestuje načerno), dostane k jízdence navíc ještě přirážku v jednoznačně nedefinované výši…

Jízdné VDV bude platit i ve vlacích, ve všech osobních a spěšných a ve vyhlášených rychlících. Pravděpodobně půjde zakoupit jízdné dle tarifu VDV na požádání i u průvodčích a na pokladnách železničních dopravců.

Jízdní doklady – velké zklamání?

Hned na úvod musíme bohužel oznámit, že dle zaslaného dokumentu v systému VDV nebudou existovat předplatní jízdenky, ačkoliv se dříve proslýchalo, že budou k dispozici. Nám zaslaná pracovní verze tarifu z posledních měsíců opravdu hovoří pouze o časových jízdenkách ve smyslu síťové celodenní. Absence předplatních jízdenek je velmi špatná a prakticky znehodnocuje celý nový integrovaný dopravní systém.

Jako nosič jízdenek pro nový IDS bude sloužit pouze papír. Zapomeňte tedy na nákup jízdenek online, jak jsme zvyklí u lepších IDS. Autorovi článku přijde nepochopitelné, že nový IDS postavený na zelené louce vstupující do dvacátých let 21. století bude umožňovat nákup jízdenek pouze prostřednictvím řidičů a pokladen, a co je větší problém, nebude ani obsahovat předplatní jízdné!

V zásadě budou k dispozici dva druhy jízdenek – jednotlivé a časové. Časové jízdenky budou ovšem pouze celosíťové celodenní, které se vydávají v kategoriích plnocenná, dětská 6-15 a rodinná 2 dospělí + 3 děti. Jejich ceny ještě v dokumentech nebyly stanoveny. Jednotlivé jízdné bude nabízeno dle standardních kategorií cestujících, čili plnocenné, pro děti a studenty, důchodce, dále minoritní sleva pro rodiče cestující do ústavů a standardní sleva pro cestující s průkazem ZTP.

Přepravné pro psa činí 50 % z obyčejné ceny jízdenky. Přepravné pro spoluzavazadlo se má určit podle sloupce pro přepravné dle časové platnosti jízdenky cestujícího, nicméně v zaslaném ceníku takový sloupec chybí.

MHD a jízdné

V dokumentech, které máme k dispozici, není o integraci žádných měst s MHD žádná zmínka. Nejsme proto schopni říci, zda dojde k integraci těchto MHD do VDV. Pokud integrace MHD proběhne, dle znění poskytnutého tarifu by to znamenalo, že postačí jízdenky pro cestu v jedné zóně, čili v hodnotě 12 Kč s nejdelší časovou platností 45 minut.

Závěrem

IDS bez předplatních kuponů je snad ještě horší než IDS bez jízdenek pro jednotlivou jízdu. Je to zcela nepochopitelné, v rozporu s dřívějšími tvrzeními a doufáme, že k doplnění předplatních jízdenek dojde ještě do spuštění systému, který se plánuje na 1.3.2020. K čemu však téměř určitě nedojde je možnost koupě jízdenek online, např. odbavení pomocí mobilního telefonu. A to je u nově vznikajícího IDS velká škoda.

Zaslané dokumenty ke stažení

1. Tarif Veřejné dopravy Vysočiny

2. Ceník jízdného VDV – pracovní verze

3. Pracovní návrh tarifní sítě Kraje Vysočina

Vytvořeno: 22. 11. 2019
Autor: Jiří Staněk

Komentáře jsou uzavřeny.