Linka 555 001

Autobusová linka 555001
Štětí – Štětí,Újezd – Štětí,Čakovice

Rozsah provozu:  celotýdenně

Typ autobusů: standardní (v PD od 9 do 16 hod), minibusy (v PD večer a v SN )

Dopravce: Břetislav Kafka; František Gerlický

Garantované nízkopodlažní spoje: ne

Počet variant trasy: 5

Konečné zastávky: 4 (Štětí,Újezd; Štětí,Chcebuz; Štětí,,Mírové náměstí; Štětí,,Sepap)

Systém: žádný

Přestupní uzly: žádné

Doba jízdy: 25 – 35 min

Délka linky: 15 km

Zastávky:

ŠTĚTÍ,ÚJEZD – Štětí,Veselí – (Štětí,Brocno) – ŠTĚTÍ,CHCEBUZ –   (Štětí,Čakovice) – Štětí,Radouň – Štětí,,žel.přejezd – Štětí,,prádelna – (Štětí,,sídliště – Štětí,,Počeplice) – (ŠTĚTÍ,,MÍROVÉ NÁMĚSTÍ) – (ŠTĚTÍ,,SEPAP)

Něco o lince:

Linka 555001 je městskou linkou Štětí. I když charakter městského provozu má spíše linka 552634 (která spojuje nádraží v Hněvicích s městem a jezdí mnohem častěji), linka 555001 jede z Mírového náměstí, popř. od Sepapu kolem železniční stanice Štětí ven z města – do obcí za Štětí, patřící právě pod něj. Proto nese i městskou licenci, to znamená, že třetí číslo ze šestičíslí nese 5.

DSCN2336městská linka na své konečné Mírové náměstí (foto: MCH/2015)

Z Újezdu, kam jede také linka 552634, jede do Veselí, malé osady v blízkosti Brocna, kam vzápětí míří. Než se dostane do Brocna, jede do Chcebuzu, kde ale nestaví, pakliže se sem vrací o několik minut později. Z Brocna, kde najdete mnoho roubených chatiček a zpustlý zámek, pokračuje do Chcebuzu s kostelem sv. Petra a Pavla. Odtud jede po silnici, lemovanou stromovou alejí, do Radouně. I nadále kopíruje trasu linky 552634.

Jeden dopolední spoj ze Štětí zajíždí z Radouně do Čakovic, kam jede pouze v případě, pokud cestující řekne řidiči, že sem chce jet. Nicméně, z Radouně sjíždí dolu k železniční trati. Při jízdě je již viditelně vidět město Štětí, které se nám na chvíli skryje, když autobus sjíždí lesem k přejezdu.

DSCN2324Karosa C 734 z 80. let směřuje k zastávce Štětí,Veselí (foto: MCH/2015)

Od přejezdu pokračuje k zastávce Prádelna, která je na kraji vlastního města Štětí. Odtud jede po pravé straně Štětí kolem autobusového stanoviště na Mírové náměstí, kde velká část spojů končí a ty, které pokračují dál, končí o zastávku dále, u papíren Štětí – Sepapu. Jak jsem již zmínil, jeden dopolední spoj jede navíc do Čakoviček, ten ale skrývá další netradičnost. Při cestě z Mírového náměstí jede navíc do Počeplic, jižně od Štětí, a odtud se vrací přes Sídliště na Prádelnu a dále směrem na Radouň.

Pro většinu spojů linky je zastávka ve Veselí pouze pro výstup. Tento fakt je dán tím, že dopravci sídlí v Brocně a Vědomicích, tedy pokud žádný cestující nejede do Veselí a Újezdu, může svojí cestu ukončit už zde.

DSCN1855Karosa C 934 na lince MHD Štětí u železničního přejezdu (foto: MCH/2015)

Linka je provozována celotýdenně, cestující tak mají možnost se dostat do okrajových částí Štětí po celý den a týden. První spoj vyjíždí v pracovní dny kolem 9. hodiny, neboť v ranní špičce odbavuje cestující linka 552634, v odpolední špičce jezdí obě dvě linky – navzájem se doplňují.

Z hlediska vozového parku je linka velmi zajímavá. Na lince jezdí pravidelně jedna z posledních Karos C 734 v České republice, druhým vozem je Karosa C 934. Na večerní spoje je nasazován minibus. Standardní autobusy se střídají po týdnu, jeden týden jede jeden a druhý týden druhý. I midibusy jsou dva, zde to platí obdobně. Důvodem této situace je, že linku provozují 2 soukromí dopravci, i když dle licence provozuje dopravu jediný, Břetislav Kafka. Provozování linky dvěma dopravci má jeden hlavní důvod – licenci na linku může dostat dopravce, pokavaď má nejméně 2 autobusy, a jelikož oba dopravci mají pouze jeden autobus (midibus v té době neměli, navíc linka je koncipována na stanovenou kapacitu), shodli se na vzájemné spolupráci při provozování linky.

DSCN2329autobus Františka Gerlického – vůz C 734 při cestě do Štětí (foto: MCH/2015)

Cena jízdenky se pohybuje od 6 do 20 korun – cena se nemění v závislosti na variantě trasy. Zajímavostí také je, že mezi stejnými zastávkami mají spoje i jinou jízdní dobu, někdy i dvojnásobnou.

DSCN2325MHD Štětí v zastávce Štětí,Veselí (foto: MCH/2015)

Mapa:

555001

Intervaly:

Pracovní den
Sobota a Neděle
Úsek
Se
Ve
Do
Od
Ve
a)
2 páry
2 páry
2 páry
1 pár
1 pár
b)
1 pár
a) Štětí,,Újezd – Štětí,,Mírové náměstí – Štětí,,Sepap
b) zajíždění do Počeplic a Čakovic

 

Platný jízdní řád

Staré jízdní řády: 

Zajímavá místa na trase:

 • Štětí,Újezd
  – pilířová kaplička
 • Štětí,Veselí
  – pseudorománská kaplička
 • Štětí,Brocno
  – památková zóna lidové architektury Brocno
  – zámek Brocno
  – socha sv. Prokopa
  – kaple

DSCN2322památková zóna lidové architektury Brocno (foto: MCH/2015)

DSCN2321kaple (foto: MCH/2015)

 • Štětí,Chcebuz
  -kostel sv. Petra a Pavla
  -socha Panny Marie
  – hrobka rodiny Laufke
 • Štětí,Radouň
  -kaple sv. Floriána
  – židovský hřbitov Radouň
  – barokní socha sv. Floriána
  – Vantroky
  – PP Radouň
 • Štětí,Čakovice
  – kaple sv. Jana Nepomuckého a Pavla
 • Štětí,,žel.přejezd
  – PP Bílé stráně
  – železniční stanice Štětí
 • Štětí,Počeplice
  – kostel sv. Jana Křtitele
 • Štětí,,Mírové náměstí
  – Mírové náměstí
  – Bezručovy sady – kaple sv. Antonína Paduánského
  – kostel sv. Šimona a Judy
  – farní budova
  – sochy sv. Jana Nepomuckého
  – sousoší T. G. Masaryka a Eduarda Beneše

DSCN2338kostel sv. Šimona a Judy (foto: MCH/2015)

Fotografie z linky:
DSCN2333

Karosa C 734 na Mírovém náměstí v centru Štětí (foto: MCH/2015)

 

Video z linky:

Zveřejněno: 31. 5. 2016
Autor: Martin Chour

Komentáře jsou uzavřeny.