Alternativní návrhy vedení tramvajových linek v Praze

V probíhající veřejné diskusi o změně linkového vedení tramvají v Praze členové SPVHD vypracovali dvě alternativní varianty řešení tramvajové dopravy, které jsou popsány níže. Každý z návrhů pracuje s trochu jinou koncepcí:

 • Návrh příležitostí (oranžový) představuje odstranění současných nejzásadnějších problémů, snaží se nabídnout co nejvíce žádaných přímých spojení a ruší prázdninový provoz, to vše díky drobným omezením v úsecích, které to umožňují.
 • Návrh na interval 6 minut (červený) pracuje se zkrácením intervalu ve špičkách pracovních dnů a o víkendech. V některých úsecích to umožní lépe přizpůsobit nabídku skutečné poptávce – někde se tedy jedná o mírné oslabení, ale v řadě úseků dojde k posílení. Dochází ke zrušení zejména posilových linek, což umožňuje zkrácení intervalu na většině významných linek, jež jsou zachovány.

13467832_1232608480096187_371160965_o (1)

přilezit

Návrh příležitostí

V této variantě jsme se snažili jsme vyslyšet co nejvíce připomínek a přání veřejnosti a městských částí, ale zároveň nabídnout co nejatraktivnější spojení jak na kratší, tak i na delší vzdálenosti. V některých úsecích, kde je to vhodné, jsme omezili kapacitu, aby mohla být zlepšena nabídka v jiných lokalitách.

Základním předpokladem návrhu bylo zachování současných nákladů, návrh jsme navíc koncipovali tak, aby nebylo nutné vůbec žádné prázdninové omezení provozu, které se zejména v centru města ukázalo jako zcela nevhodné (mírný úbytek místních obyvatel je kompenzován zvýšením počtu turistů) – to vyžaduje omezení po zbytek roku asi o 3 % ve prospěch prázdnin.

V polovičních intervalech by zůstala linka 9 a také linka 11, která by však byla v provozu v sólovozech (stejná cena dopravního výkonu jako za soupravu ve dvojnásobném intervalu) a z Černokostelecké na Ústřední dílny DP by jel jen každý druhý spoj. O sobotách, nedělích a svátcích (SN) by jezdila v polovičních intervalech a v sólech stejně jako dnes také linka 7.

Trasy jednotlivých linek navrhujeme následující:
1 – Divoká Šárka – Hradčanská – Vltavská – Palmovka – Spojovací (zajišťuje spojení k terminálům na Evropské ul. také z oblasti Vltavské, Palmovky a Žižkova)
2 – Divoká Šárka – Hradčanská – Malostranská – Újezd – Národní tř. – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Nuselské schody – Nádr. Vršovice – Kubánské nám. (v úseku Malostranská – I. P. Pavlova tvoří svazek s 22; zajišťuje spojení z Vršovic na I. P. Pavlova; vytváří spojení z Vršovic, I. P. Pavlova, Karlova nám. do Dejvic a na Evropskou ul.)
3 – Sídl. Modřany – Palackého nám. – Karlovo nám. – Václavské nám. – Florenc – Palmovka – Bulovka – Kobylisy (v provozu celodenně, celotýdenně do Modřan; ve standardních intervalech)
4 – Radlická – Anděl – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Vršovické nám. – Kubánské nám. – Nádr. Strašnice (- Nádr. Hostivař) (v úseku Karlovo nám. – Nádr. Strašnice, resp. Nádr. Hostivař (tvoří svazek s 22; zajišťuje spojení z Vršovic a Strašnic do oblasti Anděla; vytváří spojení z Radlické do oblasti I. P. Pavlova a nám. Míru, které by mohlo být zajímavé i pro pracující přímo u metra Radlická a tím tuto trať o něco zatraktivnit; v úseku Nádr. Strašnice – Nádr. Hostivař je v provozu ve špičkách PD)
5 – Olšanské hřbitovy – Flora – Olšanské nám. – Hlavní nádr. – Nám. Republiky – Výstaviště (v provozu celotýdenně v soupravách, aby byl odstraněn kapacitní problém se sóly na Žižkově o víkendech; spojuje oblast Výstaviště a Veletržní s nám. Republiky a hlavním nádr. a oblast Husinecké s Florou)
6 – Nádr. Braník – Palackého nám. – Karlovo nám. – Václavské nám. – Masarykovo nádr. – Bílá labuť (v provozu ve špičkách PD v sólech, kdy posiluje linku 3 v potřebném úseku Braník – Bílá labuť)
7 – (Sídl. Řepy -) Kotlářka – Anděl – Výtoň – Svatoplukova – Otakarova – Nádr. Vršovice – Kubánské nám. – Strašnická – Černokostelecká (téměř v současné trase; pro Řepy a Košíře nabízí spojení do oblasti Nuslí, Vršovic a Strašnic; v úseku Sídl. Řepy – Kotlářka je v provozu ve špičkách PD)
8 – Nádr. Podbaba – Hradčanská – Letenské nám. – Nám. Republiky – Florenc – Palmovka – Harfa (zkrácení na Harfu se současným přeložením linky 183 (stejně dlouhou trasou) přes Hloubětín umožní s dokonce nižšími náklady zlepšit směrovou nabídku v oblasti Poděbradské ul. a Hloubětína – spojení z této oblasti na Vysočanskou, Prosek, do Hostivaře, obnovu obsluhy zast. V Chaloupkách atd.)
9 – Sídl. Řepy – Anděl – Újezd – Národní tř. – Václavské nám. – Husinecká – Olšanská – Ohrada – Spojovací (beze změny)
10 – Sídl. Řepy – Anděl – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Nám. Míru – Orionka – Želivského – Biskupcova – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Sídl. Ďáblice (beze změny)
11 – Spořilov – Nuselské schody – I. P. Pavlova – Muzeum – Jiřího z Poděbrad – Olšanské hřbitovy – Černokostelecká – Ústřední dílny DP (nově zajistí celodenně, celotýdenně spojení po Vinohradské ulici až na Černokosteleckou; v úseku Černokostelecká – Ústřední dílny DP bude mít stejný interval jako běžné linky, ale v sólech, což je zde dostačující)
12 – Sídl. Barrandov – Smíchovské nádr. – Anděl – Malostranská – Čechův most – Nádr. Holešovice – Palmovka – Nádr. Vysočany (vedena rychlejší trasou po nábřeží; na základě přání obyvatel Vysočan prodloužena na Vysočanskou/Nádr. Vysočany jako druhá linka)
14 – Kotlářka – Anděl – Myslíkova – Václavské nám. – Masarykovo nádr. – Těšnov – Vltavská – Dělnická – Nádr. Holešovice – Výstaviště (zajišťuje spojení z oblasti Ortenova nám. do centra; odstraňuje sporné přečíslování tramvají na Ortenově nám.; v relaci z Košíř do centra nabízí o trochu rychlejší alternativu k přetížené lince 9)
16 – Sídl. Barrandov – Smíchovské nádr. – Anděl – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Nám. Míru – Orionka – Želivského – Ohrada – Spojovací (zajišťuje celotýdenní spojení z Barrandova na I. P. Pavlova a Nám. Míru; spojuje oblast Flory s oblastí Chmelnice a Jarova)
17 – Sídl. Modřany – Palackého nám. – Staroměstská – Nádr. Holešovice – Trojská – Kobylisy – Voz. Kobylisy (v provozu v dnešní trase ve standardních intervalech)
18 – Spořilov – Nám. Bratří Synků – Svatoplukova – Karlovo nám. – Národní tř. – Staroměstská – Malostranská – Pražský hrad – Malovanka – Vypich (v úseku Malostranská – Vypich tvoří svazek s 22; zajišťuje celodenní a celotýdenní spojení Michle a Spořilova na Karlovo nám., Staromětskou, Malostranskou)
19 – Nádr. Hostivař – Strašnická – Želivského – Biskupcova – Palmovka – Nádr. Vysočany – Kolbenova – Lehovec (zajišťuje spojení z oblasti Hostivaře a Strašnic na Želivského, Palmovku a z oblasti Vysočan na Želivského; v provozu v sólovozech)
20 – Sídl. Barrandov – Smíchovské nádr. – Anděl – Malostranská – Hradčanská – Nádr. Podbaba (beze změny)
21 – (Sídl. Modřany -) Nádr. Braník – Palackého nám. – Staroměstská – Hradčanská – Sídl. Petřiny (v úseku Braník, resp. Modřany – Staromětská tvoří svazek s linkou 17; zajišťuje spojení z Petřin do oblasti centra, Podolí a Braníka; v úseku Sídl. Modřany – Nádr. Braník je v provozu ve špičkách PD)
22 – Bílá hora – Malovanka – Pražský hrad – Malostranská – Újezd – Národní tř. – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Vršovické nám. – Nádr. Strašnice – Nádr. Hostivař (beze změny trasy; v provozu v běžných intervalech, postupně tvoří svazek s linkami 4, 2 a 18, které jí tak mohou o něco odlehčit, jelikož nabízejí různá alternativní spojení a prokládají se s ní vždy v uceleném velmi vytíženém úseku)
24 – Voz. Pankrác – Nuselská radnice – Nám. Bratří Synků – Svatoplukova – Karlovo nám. – Václavské nám. – Masarykovo nádr. – Těšnov – Vltavská – Maniny – Palmovka (- Bulovka – Kobylisy) (spojuje Pankrác a Nusle s Karlovým a Václavským nám.; vytváří spojení z oblasti Manin do centra; v úseku Palmovka – Kobylisy je v provozu ve špičkách PD)
25 – Bílá Hora – Malovanka – Hládkov – Hradčanská – Vltavská – Palmovka – Nádr. Libeň – Lehovec (prodloužena na Bílou Horu, což umožnila změna řešení l. 22 a ukončení 18 na Vypichu)
26 – Kubánské nám. – Strašnická – Želivského – Olšanská – Hlavní nádr. – Nám. Republiky – Letenské nám. – Hradčanská – Sídl. Petřiny (spojuje oblast Petřin s nám. Republiky, hlavním nádr. a Žižkovem a plní i většinu svých dosavadních funkcí tak, aby tolik nekopírovala metro A (na Evropskou je kolem tří stanic metra lepší vést linky do jiných lokalit než kam jezdí metro A)

Navržené základní svazky a další hlavní předpoklady prokladů jsou následující:
1+25 (Hradčanská – Palmovka)
2+22 (I. P. Pavlova – Malostranská)
3+6 (Braník – Bílá labuť; alespoň přibližný proklad s linkou 3 je potřeba u linek 10, 24 v Zenklově a 8 v Karlíně; proklad s 6 bude mírně nepřesný zejména kvůli oblasti Podolí – koordinace s 17+21)
4+22 ((Nádr. Hostivař -) Nádr. Strašnice – Karlovo nám.)
5+26 (Strossmayerovo nám. – Olšanská)
7 – volná; v SN v polovičních intervalech
8 – volná pro zajištění dalších prokladů (1. s l.3 v Karlíně; 2. s l.20 na Podbabu; 3. s l.26 na Letné, 4. s l.25 na Harfu)
9 – v polovičních intervalech (časová poloha přesně podle svazku 5+26 na Žižkově)
10+16 (Anděl – Biskupcova)
11 – v polovičních intervalech
12+20 (Sídl. Barrandov – Malostranská)
14 – volná; vhodný přibližný proklad s l.24 a s l.12
17+21 ((Sídl. Modřany -) Nádr. Braník – Staroměstská; proklad bude mírně posunutý kvůli optimální koordinaci s l.3 a 6 v oblasti Modřan a Podolí)
18+22 (Malostranská – Vypich)
19 – volná; vhodný přibližný proklad s l.12 ve Vysočanech
24 – alespoň přibližný proklad s l.18 v Nuslích a s l.3 a 10 na Zenklově

Návrh řešení prokladů u obou variant připravujeme. Hlavním cílem je, aby se kvůli zcela přesným prokladům v některých úsecích spoje zbytečně nesjížděly v jiných částech města. Proklad u výše uvedených základních svazků však vždy přesný, pokud není pádný důvod  k něčemu jinému (např. pokud doplňková linka je méně vytížená může jet po 5 min po druhé lince a ta vytíženější následně po 3 min).

přilezit

Návrh na interval 6 minut

Návrh nepočítá s přidáním 4,5 % do sítě pražských tramvají, proto je tak možné plno věcí ještě přidat. I tak je návrh efektivnější než návrh Ropidu.

V dnešní tramvajové síti dochází velmi často k přeplňování tramvajových vozů ve špičkách, o moc lépe na tom není v některých místech i víkendový provoz.

Tyto problémy navrhujeme vyřešit v našem návrhu intervalem 6 minut ve špičce, v sedle by nadále zůstal 10 minut, i tak se jedná o atraktivní interval. O víkendu by došlo k posílení z 15 na 10 minut, u linek s polovičním intervalem na 5 minut. Právě tyto změny by vedly k rovnoměrnější obsazenosti po celý týden. Mimojiné by po celou odpolední špičku odjížděli spoje každou hodinu ve stejnou minutu (x:00x x:06, x:12, …), tedy by bylo jednodušší vyhledat, kdy konkrétní spoj jede.

V dnešní síti je řada neefektivních linek, nebo úseků, které zvyšují náklady, ale přínos mají zanedbatelný. Příkladem je souběh páteřní linky a jedné klasické linky (druhá linka je zde kapacitně navíc, jelikož je proložená s páteřní linkou pouze ob spoj) nebo souběhy s metrem. Většina současných linek i tratí zároveň potřebuje kratší interval (1, 5, 7, 8, 10, …), někde postačí delší. K využívaní veřejné dopravy vede i jednoduchá tramvajová síť s krátkými intervaly, nesmí se ale opomíjet směrová nabídka – z většiny konečných je proto možné se dostat dvěma linkami různými směry.

Všechny linky, vyjma l. 21, jsou provozovány celodenně a celotýdenně, tedy cestující se mohou dostat odkudkoli kamkoliv po celý týden.

Přibližný návrh intervalů:

PRACOVNÍ DNY:

 • špičky: 6 minut
 • dopoledne: 10 minut
 • večer: 10 – 20 minut

SOBOTA

 • ráno: 5:00 – 9:00 (15-20 minut)
 • dopoledne a odpoledne: 9:00 – 19:00 (10 minut)
 • večer: 19:00 – 21:00 (15 minut); 21:00 – 0:00 (20 minut)

NEDĚLE

 • ráno: 5:00 – 9:00 (15-20 minut)
 • dopoledne a odpoledne: 9:00 – 14:00 (15 minut); 14:00 – 19:00 (10 minut)
 • večer: 19:00 – 21:00 (15 minut); 21:00 – 0:00 (20 minut)

Prázdniny: O prázdninách se prodlužuje pouze interval ve špičce – z 6 na 8 minut

Trasy jednotlivých linek navrhujeme následující:
1 – Divoká Šárka – Hradčanská – Vltavská – Palmovka – Spojovací  (zajišťuje spojení k terminálům na Evropské ul. také z oblasti Vltavské, Palmovky a Žižkova)
3 – Sídl. Modřany – Palackého nám. – Karlovo nám. – Václavské nám. – Florenc – Palmovka – Bulovka – Kobylisy (v provozu celodenně, celotýdenně do Modřan)
4 – Radlická – Anděl – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Vršovické nám. – Kubánské nám. (tvoří svazek s 22; zajišťuje spojení z Vršovic do oblasti Anděla; vytváří spojení z Radlické do oblasti I. P. Pavlova a nám. Míru, které by mohlo být zajímavé i pro pracující přímo u metra Radlická a tím tuto trať o něco zatraktivnit)
5 – Ústřední dílny DP – vozovna Strašnice – Želivského – Flora – Olšanské nám. – Hlavní nádr. – Nám. Republiky – Výstaviště Holešovice  (v provozu celotýdenně v soupravách, aby byl odstraněn kapacitní problém se sóly na Žižkově o víkendech; spojuje oblast Výstaviště a Veletržní palác s nám. Republiky a hlavním nádr. a oblast Husinecké s Florou, v úseku Černokostlecká – Ústřední dílny DP polovina spojů)
7 – (Sídl. Řepy -) Kotlářka – Anděl – Výtoň – Svatoplukova – Otakarova – Nádr. Vršovice – Kubánské nám. – Strašnická – Černokostelecká (do Řep v provozu pouze ve špičkách)
8 – Nádr. Podbaba – Hradčanská – Letenské nám. – Nám. Republiky – Florenc – Palmovka – Harfa (téměř v současné trase; pro Řepy a Košíře nabízí spojení do oblasti Nuslí, Vršovic a Strašnic; v úseku Sídl. Řepy – Kotlářka je v provozu ve špičkách PD)
9 – Sídl. Řepy – Anděl – Újezd – Národní tř. – Václavské nám. – Husinecká – Olšanská – Ohrada – Spojovací (beze změny, poloviční interval)

10 – Sídl. Řepy – Anděl – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Nám. Míru – Orionka – Želivského – Biskupcova – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Sídl. Ďáblice (beze změny)
11 – Spořilov – Nuselské schody – I. P. Pavlova – Muzeum – Jiřího z Poděbrad – Olšanské hřbitovy – Černokostelecká (v úseku Náměstí Bratří Synků – Spořilov v SN a v PD večer polovina spojů, v úseku Olšanské hřbitovy – Černokostelecké pouze v PD od 6 do 20 hodin každým druhým spojem)
12 – Sídl. Barrandov – Smíchovské nádr. – Anděl – Malostranská – Čechův most – Nádr. Holešovice – Palmovka – Nádr. Vysočany (vedena rychlejší trasou po nábřeží; na základě přání obyvatel Vysočan prodloužena na Vysočanskou/Nádr. Vysočany jako druhá linka)
16 – Sídl. Barrandov – Smíchovské nádr. – Anděl – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Nám. Míru – Orionka – Želivského – Ohrada – Spojovací (zajišťuje celotýdenní spojení z Barrandova na I. P. Pavlova a Nám. Míru; spojuje oblast Flory s oblastí Chmelnice a Jarova)
17 – Sídl. Modřany – Palackého nám. – Staroměstská – Nádr. Holešovice – Trojská – Kobylisy – Voz. Kobylisy (beze změny)
18 – Spořilov – Nám. Bratří Synků – Svatoplukova – Karlovo nám. – Národní tř. – Staroměstská – Malostranská – Pražský hrad – Malovanka (v úseku Malostranská – Malovanka tvoří svazek s 22; zajišťuje spojení z Pankráce a Michle na Karlovo nám., Staroměstskou, Malostranskou)
20 – Sídl. Barrandov – Smíchovské nádr. – Anděl – Malostranská – Hradčanská – Divoká Šárka (odkloněna v Dejvicích do Evropské ulice)
21 – Sídl. Modřany – Nádr. Braník – Palackého nám. – Národní divadlo – Národní třída – Myslíkova – Palackého náměstí – Nádr. Braník – Sídliště Modřany (v úseku Braník, resp. Modřany – Palackého náměstí tvoří svazek s linkou 3 a 17; v provozu v ranní špičce PD)
22 – Bílá hora – Malovanka – Pražský hrad – Malostranská – Újezd – Národní tř. – Karlovo nám. – I. P. Pavlova – Vršovické nám. – Nádr. Strašnice – Nádr. Hostivař (beze změny trasy; v provozu v běžných intervalech, postupně tvoří svazek s linkami 4, 2 a 18, které jí tak mohou o něco odlehčit, jelikož nabízejí různá alternativní spojení a prokládají se s ní vždy v uceleném velmi vytíženém úseku)
24 – Spořilov – Nuselská radnice – Nám. Bratří Synků – Svatoplukova – Karlovo nám. – Václavské nám. – Masarykovo nádr. – Těšnov – Vltavská – Ortenovo náměstí – Výstaviště Holešovice ( zajišťuje celodenní a celotýdenní spojení Michle a Spořilova s Karlovým a Václavským nám.; vytváří spojení z oblasti Manin do centra; v úseku Palmovka – Kobylisy je v provozu ve špičkách PD)
25 – Vypichf – Malovanka – Hládkov – Hradčanská – Vltavská – Palmovka – Nádr. Libeň – Lehovec (prodloužena na Bílou Horu, což umožnila změna řešení l. 22 a ukončení 18 na Malovance)
26 – Nádraží Hostivař – Nádr. Strašnice – Strašnická – Želivského – Olšanská – Hlavní nádr. – Nám. Republiky – Letenské nám. – Hradčanská – Sídl. Petřiny (spojuje oblast Petřin s nám. Republiky, hlavním nádr. a Žižkovem a plní i většinu svých dosavadních funkcí tak, aby tolik nekopírovala metro A (na Evropskou je kolem tří stanic metra lepší vést linky do jiných lokalit než kam jezdí metro A)

Níže jsou popsány navržené změny na jednotlivých tratích a jejich odůvodnění:

Podbaba:

Z Podbaby je možné se dostat jak na Letnou, tak na Malostranskou, stejně jako dnes. Ve špičkách je provoz do Podbaby posílen ze souhr. in. 4 minuty na 3 minuty, o víkendu na 5 minut. Na obě linky (8 a 23) jsou celotýdenně nasazeny soupravy. Zkrácený interval by mohl pomoc zejména přeplňování tramvají v době návozu a odvozu studentů do České zemědělské univerzity ve špičkách, kdy se navíc v ulici Jugoslávských partyzánů tvojí kolony.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V obou návrzích je na Podbabu vedena linka 8, v našem návrhu i linka 23, která cestujícím nabídne spojení na Malou Stranu a Újezd, u Ropidu linka 18 na Staroměstskou, obě linky jedou dále na Národní třídu a Karlovo náměstí. V našem návrhu je souhrnný interval na Podbabu 3 minuty ve špičce, u Ropidu 4 minuty, o víkendu u nás 5 minut, u Ropidu 7,5 minuty.

Evropská, Petřiny:

S otevřením metra došlo k úbytku cestujících na tramvajových tratích v Dejvicích, což má za následek i snížení počtu cestujících (a jejich přesun do metra). V pracovní dny v soupravách a v SN v sólech bude po Evropské jezdit linka 20, která odveze cestující směrem na Malostranskou a Smíchov a celotýdně v soupravách linka 1, která zajistí spojení od autobusového a vlakové nádraží na Veleslavíně a celkově Evropské ulice k metru C na Vltavskou, do Holešovic a na Žižkov. Na Petřiny pojede nově 26, která zajistí spojení jak do centra (dnes 18), tak na Letnou (dnes 1). K prohození 1 a 26 (Evropská a Petřiny) došlo kvůli většímu souběhu linky 26 s metrem A (v oblasti Žižkova, Vinohrad a Strašnic), zmiňovanému spojení z Evropské na Vltavskou (kde je větší potenciál na Vltavskou z Evropské), možnosti využití vlaku pro spojení do centra (Náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Hlavní nádraží) a pro Petřiny lepšího spojení do centra (zejména z Ořechovky a Sibeliovy, pro Evropskou je hlavní metro). Ke Strossmayerovu náměstí jede linka 1 po trase 26 a 26 po trase 1, zde se nic nemění.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V našem návrhu vede na Petřiny linka 26 (s intervalem 6 minut ve špičce a 10 minut o víkendu), která cestující odveze na Letnou a Náměstí Republiky, naopak v návrhu Ropidu jsou sem vedena linky 1 a 2, jednička cestující odveze na Letnou a Vltavskou, linka 2 podél metra A na Staroměstskou, Národní třídu a Karlovo náměstí.

Pražský Hrad, Břevnov, Bílá Hora:

K Pražskému hradu vzniklo zcela nové spojení z oblasti Staroměstské (linka 18), které by měli ocenit zejména turisté. Kapacita tak bude k Pražskému hradu o něco posílena, zejména ve špičce a o víkendech, kdy tramvaje nestačí odbavovat jak pracují, tak i turisty (zejména v pracovní dny). Současná páteřní 22 bude rozdělena na 22 a 23 (ta povede od Malostranské na Podbabu, od I.P. Pavlova ke Koh-i-nooru přes Otakarovu). Na Bílou Horu se cestující nově dostanou jak 22, tak i 25, která je doveze na Hradčanskou, Letnou, k metru C na Vltavskou, Holešovic, Libně nebo třeba Hloubětína. V trase Vypich – Malovanka došlo k mírnému omezení vedením 2 linek. Ve špičce a o víkendu je třetí linka nahrazena posílením provozu na souhr. int. 3 minuty (RŠ a OŠ) a 5 minut (SN).

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

K pražskému Hradu, na Pohořelec, Malovanku a Vypich bude v návrhu Ropidu vést nadále páteřní tramvajová linka 22. Z Vypichu dále na Bílou Horu bude vést každý druhý spoj linky 22, ke kterému se přidá linka 25 na Hradčanskou. V našem návrhu je linka 22 v intervalu RŠ 6 min, DO 10 min, OŠ 6, VE 20 min, SN 10 minut, která je doplněná kolem Pražského hradu linkou 18, se kterou se jednak pravidelní cestující, tak také turisti dostanou na Staroměstskou do historického jádra Prahy. 18 by končila na Malovance, dále na Vypich by nadále jela linka 25 (v kratším intervalu) s linkou 22 v klasickém intervalu (RŠ a OŠ 6 min, DO 10 min, SN 10 min).

Řepy, Radlická:

V Řepích došlo k nahrazení linky č. 16 linkou č. 7, která zajistí lepší směrovou nabídku. Zároveň byla odkloněna linka č. 4 na Radlickou s celotýdenním provozem. Z Řep bude provoz ve špičkách a o víkendu posílen, tramvaje odtud pojedou každé 1-2 minuty. Mírného posílení se dočká také úsek Kotlářka – Anděl, i přes zrušení posilové linky č. 4. Na úkor spojení do Nuslí, Vršovic a Strašnic bude omezena relace Košíře – I.P.Pavlova (z Řep bude kapacita stejná posílením 10, o víkendu posílená), kde bude místo dnešní linek 4, 10 a 16 jezdit na I.P.Pavlova posílená linka č. 10 v intervalu 6 minut, o víkendu v intervalu 10 minut. To ale neznamená, že bude 10 2x více přeplněná, neboť 4, 10 a 16 jede více jak 60 % lidí pouze k Andělu, méně jak 40 % pokračuje dále na I.P.Pavlova. Z Anděla budou na I.P.Pavlova jezdit nadále linky 4, 10 a 16, každá v intervalu 6 minut ve špičce, 5 minut o víkendu a v ostatních obdobích stejně jako dnes (+ 4 v provozu dopoledne, večer a o víkendu, tj. celotýdenně).

Linka č. 4 vytváří spojení z Radlické do oblasti I. P. Pavlova a nám. Míru, které by mohlo být zajímavé i pro pracující přímo u metra Radlická a tím tuto trať o něco zatraktivnit.

Nalézá se i možnost vedení linky č. 4 na Kotlářku a linky 20 na Radlickou. Tím by nedošlo k omezení relace Košíře – I. P. Pavlova, naopak by došlo k posílení ve špičkách a o víkendech. 20 na Radlickou by sice nezajistila spojení na metro C, ovšem vedla by na Malostranské náměstí, čímž by se alespoň částečně lišila od metra B (oproti dnešní lince 7, která jede až po Palackého nám. po trase metra B).

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V našem návrhu vede z Radlic linka 4, která cestujícím nabídne po celý týden spojení jak k metru B, tak k metru C na I.P.Pavlova, oproti lince 7, která je mnohem užitečnější na větvi v Řepích. V návrhu Ropidu nadále zůstává 7 v Radlicích. Do Řep nám jede linka 9 (páteřní), 10 a linka 7 ve špičkách (v ostatním období na Kotlářku). Souhrnný interval do Řep je ve špičkách 1-2 minuty, v sedle 2 – 5 minut, večer a o víkendu 5 – 10 minut. V návrhu Ropidu vede do Řep nadále devítka, 10 a 16 na I.P.Pavlova a sólo linka 15 a 21, což může způsobit ve špičkách pracovních dnů přeplňování vozů. 21 jede dále do Modřan, linka 15 na Malou Stranu.

Barrandov:

Na Barrandov budou vést celkem 2 linky – posílené linky 12 a 16. Dvanáctka zajistí spojení na Malou Stranu a Holešovic, linka 16 do centra k metru C na I.P.Pavlova (spojení k metru C bylo místními žádané). Provoz linky 14 a 20 bude nahrazen linkou č. 16, která bude oproti dnešku posílena na 6 minut, stejně jako linka 12. V ranní špičce bude provoz omezen o jedno sólo – zrušena bude linka č. 6. Dopoledne a o víkendu je dle přepravních průzkumů dostačující 1 tramvajová linka, nicméně sem budou vést nadále 2 linky – 12 a 16. V odpolední špičce a o víkendu zůstane kapacita stejná.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V našem návrhu je zajištěn souhrnný interval po celý týden (RŠ a OŠ 3 min, DO 5 minut, VE 10 min, SN 5 min), v návrhu Ropidu je kvůli vedení 4 pouze ve špičkách nepravidelný interval. Kvůli posílení 12 a 16 došlo ke zrušení spojení na Václavské náměstí, kam je ale možné dojet metrem, neboť současná linka 14 nebo Ropidem navrhovaná 5 jede podél něj.

Modřany, Braník:

Trať do Modřan dostane nově celotýdenní spojení linkou č. 3 na Karlovo náměstí, Václavské náměstí a dále do Libně a Kobylis. Provoz do Modřan bude zároveň posílen ze 2-4 minut na 2-3 minuty (v ranní špičce po 2 minutách, v odpolední po 3 minutách). V trase Nádraží Braník – Palackého náměstí bude v ranní špičce zachován souhr. int. 2 minuty (posilová linka 21), dopoledne se bude jezdit po 5 minutách, odpoledne po 3 minutách, večer po 10 minutách. O víkendu se cestující dostanou soupravami na obou linkách až do Modřan každých 5 minut. Pokud nebude kapacitně dostačovat interval 3 minuty v odpolední špičce a 10 minut večer, je možné rozšířit provoz linky 21 i v tomto období.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V našem návrhu vedeme celotýdenně dvě linky do Modřan, možnost se dostat na Karlovo náměstí a Václavské náměstí celotýdenně (v návrhu Ropidu jede mimo špičky z Modřan pouze 17 ve směru na Staroměstskou). V návrhu jsou nasazeny na všechny linky (3, 17 a 21) soupravy, které pojmou více cestujících a nebude docházet k přeplňování sól, jako v návrhu Ropidu, který má jednak sólo linku 2, tak i linku 21, která jede v ranní špičce už z Modřan.

Pankrác:

Zde zůstává linka 18, která bude ve špičce posílena na int. 6 minut, o víkendu na 10 minut.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

Kratší interval ve špičkách (6 minut) a o víkendu (10 minut). V návrhu Ropidu stávající interval.

Spořilov:

Řada cestujících poptává celotýdenní spojení ze Spořilova na Karlovo náměstí. Tento požadavek bude také splněn. Cestující dostanou kromě celotýdenního spojení na Karlovo náměstí i spojení na Václavské náměstí či Masarykovo nádraží, navíc v pracovní dny v soupravách. Kromě souprav čeká na cestující další pozitivní zpráva, provoz na linkách 11 a 24 bude v ranní špičce 6 minut, o víkendu po 10 minutách.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

Kratší interval ve špičkách (6 minut), zkrácení intervalu v sobotu a neděli na obou linkách na spořilecké větvi na 10 minut, obě linky v sólech. V návrhu Ropidu delší interval, linka 14 na Karlovo náměstí je v soupravách.

Hostivař:

V Hostivaře zůstanou nadále linky 22 a 26. Jako náhrada za všechny spoje linky 22 až k Nádraží Hostivař budou obě linky posíleny na interval 6 minut, o víkendu bude provoz posílen na obou linkách. Obě pojedou po 10 minutách.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

Kratší interval ve špičkách (6 minut) a o víkendu (10 minut). V návrhu Ropidu oslabení ve špičkách, vedením pouze dvou linek.

Ústřední dílny DP a Vinice:

Na Ústřední dílny DP bude i nadále jezdit linka č. 5, do oblasti Nových Strašnic linka 5, 7 a 11, které budou ve špičkách posíleny, navíc o víkendu pojedou v int. 5 (sedmička) a 10 minut (pětka). 11 pojede pouze od 6 do 20 hodin každým druhým spojem.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V návrhu Ropidu, tak i v našem je k Ústředním dílnám DP vedena linka 5, v návrhu Ropidu o víkendu a večer v sólech.

Vinohradská ulice:

Po Vinohradské ulici bude nadále vést linka 11, která bude ve všední dny ve špičce posílena na int. 6 minut, linka 13 bude zrušena. O víkendu bude 11 posílena z intervalu 7-8 na 5 minut.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V našem návrhu bude oproti návrhu Ropidu jezdit po Vinohradské pouze linka 11, která ve špičkách pojede po 6 minutách, o víkendu dokonce po 5 minutách. Každý druhý spoj bude v pracovní dny od 6 do 20 hodin veden až na Černokosteleckou. V návrhu Ropidu zůstává stávající 11 a 13.

Bělehradská ulice:

V Bělehradské ulici nahradí linku 13 linka č. 23, která doveze cestující do Vršovic a na Karlovo náměstí. Ta bude oproti lince 13 provozována celotýdenně v kratším intervalu, stejně jako linka 11.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V našem návrhu bude oproti návrhu Ropidu jezdit po Bělehradské linka 11 a 23, každá v intervalu 6 minut. V návrhu Ropidu jsou tři linky, každá z nich jezdí v klasickém intervalu, jedna v sólech.

Koněvova:

Na Spojovací je navrácena linka č. 16, která pojede oproti lince 11 celodenně a celotýdenně.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V obou návrzích jezdí linka 11 mezi Jarovem a Spojovacím celotýdenně. V červeném návrhu budou jezdit v kratším intervalu ve špičce (6 minut) a o víkendech (10 minut).

Vysočany a Libeň:

Do Vysočan pojede linka č. 12, díky které by mohly ustat nepravidelnosti při cestě do Vysočan z oblasti Palmovky. V int. 6/10/6/20 a o víkendu v intervalu 10 minut bude vedena k Nádraží Vysočany/Vysočanskou, dojde tak posílení provozu. Prodloužením 12 bude prodlouženo tangenciální spojení, které 12 zajištuje. Dále po Kolbenově ulici bude pokračovat pouze každý druhý spoj, čímž dojde oproti dnešnímu stavu k omezení, kapacitně zde ale není jedné klasické linky třeba.

Po Českomoravské ulici (tj. od Palmovky po Nádraží Libeň) bude zachován provoz 2 tramvajových linek 8 a 25, které budou posílené. Dále Poděbradskou ulicí bude vést pouze linka 25 (8 bude ukončena na Harfě). K omezení počtu spojů ale nedojde, neboť bude tudy odkloněna linka č. 183, která zajistí spojení do oblasti Proseka, Střížkova, Kobylis, Hostivaře nebo Petrovic. Navíc bude obnoven provoz do okrajových částí Hloubětína (ul. V Chaloupkách) a Kyjí (Českobrodská) a zrychlí se spojení do oblasti Hostivaře. V dnešním stavu je přes Spojovací 183 kapacitně nadbytečná, pač je nemožné udělat proklad s linkou 177+195 (navíc je 183 ve standardních vozech, čímž dochází při nepravidelnostech k jejímu nadměrnému obsazení).

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

Místo druhé linky v našem návrhu je posílen provoz linky 16 ve špičkách z 8 na 6 minut, o víkendu z 15 na 10 minut, což už dělá lákavý interval k využití tramvaje oproti dnešku. Linka 8 bude ukončena na Harfě, dále ji má nahradit linka 183, která zajistí lepší směrovou nabídku, v návrhu Ropidu jede 8 až na Starý Hloubětín a do oblasti Vysočan linka 14 a 16. Po Kolbenově jede nadále 16.

Zenklova ulice:

V Zenklově ulici zůstane nabídka ve špičkách a o víkendech stejná. Dopoledne a večer dojde k mírnému omezení. Vedeny zde budou 2 linky – 3 a 10. Posílen bude provoz do oblasti Žižkova.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V Zenklově ulici bude v ranní špičce souhnný interval 3 minuty, u návrhu Ropidu bude snaha o souhrnný interval 3 linek, tj. 2,66 minuty. O víkendu bude v našem návrhu kratší, místo 7,5 v návrhu Ropidu 5 minut, všechny linky v soupravách.

Ďáblice:

Do Ďáblic zůstane tradiční tramvajová linka č. 10, která bude ve špičkách a o víkendu posílena.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V Ďáblicích posilujeme v ranní špičce na 6 minut, o víkendu na 10 minut, v návrhu Ropidu zůstává současný interval.

Vozovna Kobylisy:

K vozovně Kobylisy zůstane tradiční tramvajová linka č. 17, která bude ve špičkách a o víkendu posílena.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

K Vozovně Kobylisy posilujeme v ranní špičce na 6 minut, o víkendu na 10 minut, v návrhu Ropidu zůstává současný interval.

Trojská:

Atraktivitu tratě v Trojské ulici jako tangenty brzdí zejména dlouhý interval, přestože cesta je poměrně rychlá. Nově sem pojede 17 ve špičce každých 6 minut, o víkendu po 10 minutách.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V Trojské posilujeme v ranní špičce na 6 minut, o víkendu na 10 minut, v návrhu Ropidu zůstává současný interval. Dojde tak k zatraktivnění tratě, zejména o víkendu.

Albertov – Karlovo náměstí:

Ve zmíněném úseku pojedou v návrhu 2 linky – 18 a 24, o omezení se ale cestující bát nemusí. Obě linky pojedou ve špičce v int. 6 minut (dojde tím k nahrazení linky č. 6), o víkendu dojde dokonce k posílení na interval 10 minut.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

Kapacitně nedostačující Albertov zlepšujeme souhrnným intervalem 3 minuty ve špičce, u Ropidu souhrnným intervalem tří linek, o víkendu pak do intervalu 5 minut, v ostatních obdobích zůstává interval jako dnes.

I.P.Pavlova – Karlovo náměstí

V úseku I.P.Pavlvoa – Karlovo náměstí bude nadále vedeno 5 linek (dnes 4+10+16+22+22, nově 4+10+16+22+23), která pojedou o něco častěji ve špičkách  (každá  v int. 6 minut) a o víkendu (každá v int. 10 minut).

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

V návrhu Ropidu je tato trať posílena o novou linku, v našem návrhu jsou všechny linky ve špičce posíleny z intervalu 8 na 6 minut, o víkendu z 15 na 10 minut.

Franzouská ulice:

Franzouzská ulice si o něco přilepší. Nově jim zde o víkendu nepojede pouze linka 22, ale také linka č. 4, která je doveze do oblasti Palackého náměstí, Anděla nebo Radlic. Provoz o víkendu bude posílen na souhr. int. 5 minut. Ve špičkách bude zajištěn proklad 3 minuty (dnes 2-4 minuty), čímž dojde k lepšímu rozvrstvení poptávky. Odklonem části spojů 22 přes Otakarovu dojde k částečnému odlivu cestujících z Francouzské, kteří dnes používají 22 jako tranzit. Navíc bude splněn požadavek městské části a cestujících na zajištění spojení I.P.Pavlova a Vršovic přes Otakarovu.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

Franzouzská je v našem návrhu zatraktivněna souhrnným interval 3 minuty ve špičce, v návrhu Ropidu nadále zůstává střídavý interval 2-4 minuty s tím, že mimo špičky je možné jet pouze linkou č. 22. V našem návrhu jezdí obě linky celotýdenně, navíc o víkendu obě linky tvoří souhrnný interval 5 minut, tedy kratší než dnes.

Vršovická ulice:

Ve Vršovické ulici jsou v současnosti problémy, zejména o víkendech, s kapacitou linky č. 7. Na to bylo v návrhu reagováno, a tak je linka 7 provozována o víkendu v int. 5 minut. I ve špičkách pracovních dnů začíná být linka č. 7 poměrně plná, proto došlo i zde ke zkrácení intervalu z 8 na 6 minut. Z oblasti Vršovické ulice se cestující nově dostanou i na I.P.Pavlova, spojení na Karlovo náměstí bude zachováno.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

Dnes nedostačující nabídka na lince 7 je v našem návrhu řešena kratším intervalem 5 minut o víkendu, ve špičkách pracovních dnů intervalem 6 minut. V obou návrzích je zavedeno spojení od vršovického nádraží na I.P.Pavlova.

Seifertova ulice:

Dojde k posílení Seifertovy ulice ve špičkách pracovních dnů a o víkendu. Na všech linkách budou nasazeny soupravy v kratším intervalu než dnes (špičky – 5 a 26 int. 6 minut, 9 int. 3 minuty, víkend – 5 a 26 int. 10 minut, 9 int. 5 minut).

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

Seifertovu posilujeme zejména ve špičkách, zkrácením souhrnného intervalu z 2 minut na 1-2 minuty s tím, že každá linka bude v soupravách. O víkendu nasazujeme na linku 5 soupravy. V návrhu Ropidu je řešena posila sólo linkou 15, která zde může dělat značné problémy, neboť nemá dostatečnou kapacitu, zejména v pracovních dnech. Jak již bylo řečeno, o víkendu jsou nasazeny v červeném návrhu pouze soupravy, ve fialovém jsou na linkách 5 a 15 sóla.

Sokolovská ulice:

V Sokolovské ulici budou nadále jezdit linky 3 a 8, obě v klasickém intervalu PD 6/10/6/20 a SN 10/10/20. Dojde tak k omezení pouze v pracovní dny dopoledne a CT večer.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

Interval v Sokolovské je zpravidelněn na souhrnný interval 3 minuty ve špičce, 5 minut v sedle a 5 minut o víkendu. V návrhu Ropidu je interval utvořen souhrnným intervalem tří linek, o víkendu je kapacita stejná, tramvaje jezdí po 7,5 minutách.

Holešovice:

V oblasti Ortenova náměstí se cestující nadále setkají s linkami 12 (na Palmovku a Malostranskou) a 24 (do centra na Výstaviště Holešovice) – obě linky se budou prokládat, v oblasti Veletržní bude nahrazena linka č. 24 linkou 5 (také vedené do centra), která bude končit na Výstavišti Holešovice. Je možné spojení obou těchto linek, to záleží na radnici a občanech. Obě linky budou v provozu v PD v soupravách, v SN linka 24 v sólech (obě o víkendu v int. 10 minut). Spojení Vltavská – Letná bude posíleno ve špičkách na souhr. int. 3 minuty, o víkendu na souhr. int. 5 minut. Tím dojde k odstranění kapacitních problémů, na které si stěžuje řada obyvatel.

Návrh Ropidu (oranžový) x náš návrh (červený):

Obsluhu Holešovic s centrem, tj. Nádraží Holešovice, Ortenova náměstí, Dělnické a Vltavské zajišťuje linka 24, v návrhu Ropidu má podobný účel 6 (pro Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice) a 14 (Dělnická a Vltavská). Z druhé strany Holešovic kolem Veletržního paláce jezdí v našem návrhu do centra 5, šestka u návrhu Ropidu. 12 je vedena po nábřeží, aby odlehčila centru a zajišťuje tangenciální spojení Smíchova, Malé Strany, Holešovic a Libně, což  Ropidí 12 nenabízí. Úsek Vltavské – Letná je posílen kratším intervalem na linkách 1 a 25 ve špičkách a o víkendu, u Ropidu je to řešeno přidáním linky 12 ob spoj, tj. tyto spoje budou odlehčovat vždy jedné tramvaji ze dvou.

Navržené základní svazky a další předpoklady prokladů jsou následující:

 • 1+25 (Hradčanská – Palmovka)
 • 1+20 (Divoká Šárka – Hradčanská, přibližný proklad)
 • 3+17+21 (Modřany – Palackého náměstí)
 • 3+10 (Palmovka – Kobylisy)
 • 4+22 (Kubánské náměstí – Karlovo náměstí)
 • 5+26 (Strossmayerovo nám. – Olšanské náměstí a Želivského – Vozovna Strašnice)
 • 7 – volná pro zajištění dalších prokladů (1. s l.9 a 10 v Košířích a Řepích; 2. s l.23 ve Vršovické ulici); v SN v polovičních intervalech
 • 8 – volná pro zajištění dalších prokladů (1. s l.3 v Karlíně; 2. s l.23 na Podbabu; 3. s l.25 na Harfu; 4. s l.26 na Letné)
 • 9 – v polovičních intervalech (časová poloha podle svazku 5+26 na Žižkově)
 • 10+16 (Anděl – Biskupcova)
 • 11 – volná; v SN v polovičních intervalech
 • 12+16 (Sídl. Barrandov – Anděl)
 • 12+20 (Smíchovské nádraží – Malostranská)
 • 18+22 (Malostranská – Malovanka)
 • 18+24 (Náměstí Bratří Synků – Novoměstská radnice/Karlovo náměstí)
 • 22+23 (I.P.Pavlova – Malostranská)
 • 22+26 (Na Hroudě – Nádraží Hostivař)

13467832_1232608480096187_371160965_o (1)

 

Zveřejněno: 5. 5. 2016
Autor: Martin Chour, Ondřej Kališ

8 reakcí na Alternativní návrhy vedení tramvajových linek v Praze

 1. orky říká:

  Jde o dva protichůdné návrhy. U červeného je vidět, že u něj autor trochu přemýšlel a jeho realizace by byla na většině míst z pohledu uspokojení poptávky akceptovatelná, oranžový návrh je plný chyb. Přijde mi, že si autor vytáhl z oranžového návrhu ROPIDu to, co se mu líbilo, to použil a zbytek si doplnil, jak mu to vyšlo a náhodně oškubal některé úseky, aby mohl zrušit prázdninový provoz.
  Zrušení prázdninového provozu je jeden s prvních nesmyslů tohoto návrhu. Turisti se vyskytují v převážné většině v centru města, navíc se pohybují po městě až po konci ranní špičky. Ponechat neprázdninový provoz v celé Praze je značně neekonomické, zejména mimo centru by znamenal zbytečné převážení vzduchu.
  Mezi další zásadní chyby patří následující:
  1/ zbytečné totální zpřeházení linek
  2/ jedna linka CD/CT v relaci Kotlářka – IPP nemá šanci pobrat
  3/ Omezení Francouzské pouze na 2 linky je fatální chyba, tam by bylo vhodné mít 3 linky CD/CT
  4/ Omezení Albertova na 2 linky, o víkendu dokonce na 1,5 linky
  5/ Ponechání Karlína na 2 linkách
  6/ Neposílení Seifertovy (minimálně ve špičkách ta 15 potřeba je)
  7/ Neposílení Vltavská – Letná (3 linky ve špičkách jsou nutné)
  8/ Omezení Vinohradské na sólo po 4/5/4 (neopisujte od ROPIDu všechno, co vidíte, 13 v roce 2012 přidávala nabídku po právu)
  9/ Bulovka potřebuje v sedle i třetí linku kvůli nemocnici, která zvyšuje sedlové využití
  Tenhle návrh je dost špatný a z toho, že ho vydalo sdružení, které sedí v porotě dopravní soutěže a měla by být schopna analyzovat současný stav, jsem dost v šoku.

  • Ondřej říká:

   Orky, nebylo cílem udělat jeden návrh, ale právě několik zcela odlišných návrhů; oba mají některé vzájemně podobné prvky, v některých detailech bylo naopak schválně zvoleno jiné řešení, aby byla ukázána možná alternativa. O objektivních chybách bych u oranžového návrhu zrovna nemluvil, ale je jasné, že nikdy nelze udělat ideální návrh pro všechny. Tebou uvedené připomínky však ne vždy jsou objektivně tak zásadní, jak je prezentuješ, a jde spíše o subjektivní názory.
   Prázdninový provoz by rozhodně bylo možné udělat a přidat pak např. posilovou linku pro Barrandov a Francouzskou nebo prodloužit 6 na Malostranskou. Chtěli jsme ukázat, že by to šlo celkem v pohodě i zcela bez něj. Navíc zde nemáme nadbytečné ,,posilové” linky, na nichž právě v oranžovém návrhu šetří ROPID.
   Že tato varianta vychází z návrhu příležitostí ROPIDu, je zcela otevřeně přiznané. Jednalo se původně o jeho úpravu, protože ač se třeba mně osobně ,,oranžový” návrh dost líbil, viděli jsme v něm řadu nedostatků – někde chybějící spojení, jinde zase nesmyslné neefektivity; jenže návrh většího řešení v tramvajové síti znamená důsledky pro celý zbytek sítě, a tak nám nakonec vyšlo jako nejlepší udělat vlastní variantu. Výsledkem je tento návrh, který ne každému připadá tak špatný jako tobě.

   K posílení úseků, kde je přesný proklad dvou linek, musím uvést, že třetí linka nevyřeší žádné kapacitní problémy (bude vložena jen v 50 % případů), u Seifertovy, kde je navržen přesný proklad ekvivalentu 4 linek je tento efekt ještě zásadnější. Kapacitní problémy jsou tam zejména v SN, kdy by 5 jezdila v soupravách, v PD je navržen ten přesný proklad, tedy interval 2 min. Aby došlo k efektivnímu posílení, muselo by se jednat minimálně o dvě běžné linky, a na ty není poptávka ani prostředky. Nelze se jen podívat na nejplnější spoj, ale je nutné analyzovat celou situaci a účinnost navrženého řešení.

   1) To si nemyslím. Principem návrhu příležitostí je celková systémová změna. Nemyslím si, že pokud toho již měníme tolik, bylo by vhodné nějaké záplatovité řešení. Na druhou stranu se podívej, že se vlastně jedná z velké části o kombinaci současnosti a funkčního stavu cca kolem roku 2008, s ohledem na změny poptávky a známé nové požadavky (např. Praha 6 nebo Spořilov). Prohození linek na takové Praze 6 bylo vyvoláno z velké části prodloužením metra (nové uzly na Evropské + minulé řešení l.26 na Vltavskou a prodloužení metra na Ládví, Prosek a Letňany; pokles významu tratě na Petřiny – sídliště má metro, ale bez většího uzlu, takže tram slouží hlavně pro úsek mezi Hradčanskou a Petřinami a jako doplněk, z čehož plyne i vhodnost sól aspoň na jedné lince v SN na Petřiny – zde 21); na Spořilově a Pankráci šlo o požadavek spojení do oblasti Karláku, z hlediska dopravního potenciálu je obecně lepší mít buď linku přímou a v celé trase atraktivní nebo klikatou, ne její kombinaci, a proto jsme se přiklonili k vedení 18 na Spořilov a 24 na Pankrác (to navíc umožní sóla v SN na 24, kde po zbytek trasy stačí, ale na Spořilov by nebyla ideální). Některé tyto úpravy však lze změnit na základě následné diskuse.
   2) Nakonec jsem to osobně vybral jako nejlepší z navržených řešení (10 pro spojení na metro C částečně uleví 14, která ale také odlehčí přetížené lince 9). Nabízejí se zde však i další řešení, z nichž každé má své plusy a minusy. Námi navržené řešení je vhodně hlavně z hlediska prokladů a díky zachování oblíbeného svazku 12+20 z Barrandova a Smícháče až na Malostranskou.
   3) Francouzská by byla na hraně, ale platí výše popsaný jev, linka 4 bude oproti 22 o minutu posunuta a částečně jí uleví podobně rychlá 2 z Kubánského nám. jedoucí vždy minutu před ní; přetěžování 22 by mělo eliminovat i vedení 4 ve špičkách do Hostivaře, které z tohoto důvodu považuji za kapacitně nutné (rozdělení poptávky mezi dvě linky).
   4) Na Albertově vychází docela dobrý proklad. Problémy tu jsou zejména v PD, v minulosti sem jezdily dvě linky naprosto bez prokladu, což bylo strašné, nyní však dělá nárazově největší problémy linka 6 v sólech. Úplně zde problémy odstranit prakticky nejde, protože poptávka se tu s konci hodin generuje hodně nárazově. O víkendech má větší problémy spíš linka 7, o jejímž posílení jsme také uvažovali. Při zohlednění vhodných možností, nákladů a otázky nezbytnosti nějakého posílení jsme se však rozhodli posílení 7 v tomto návrhu nemít, posílena je však v návrhu na 6 min.
   5) Tvrzení ohledně Karlína je nepodložené. Kromě výše uvedeného argumentu zde navíc linku 3 (jako přes celé centrum) značně vytěžují lidé, kteří raději jedou tramvají v intervalu ne o moc delším než metro (v SN např. stejným) než by sestupovali do metra B. Takto dlouhý souběh je však vyhazováním peněz a považuji za nutné jej zrušit. Situaci v Karlíně znám velmi dobře, linka 8 jezdívá většinou v podobném čase jako linka 3 a když jede po ní, tak bývá dost prázdná. Tři linky tam tedy rozhodně nejsou kapacitně nutné a je vhodnější obnovit spojení z centra na Maniny.
   6) V SN, kdy zde byly největší problémy na lince 5, je situace řešena soupravami na této lince. V PD situaci maximálně vyřeší linka za každou cenu přesný proklad 4 linek (int. 2 min). Výše uvedený argument zde platí dvojnásob – linka 15 by zde byla zcela navíc a aby mělo posílení i minimální efekt, muselo by se jednat minimálně o dvě linky, což by bylo neúměrně drahé.
   7) Zase výše uvedený argument. Posílení by se zde hodně šiklo, ale trhat kvůli němu svazek 1+25 (kvůli prokladu s linkou, která by však rozhodně nejela na Palmovku) mi nepřijde vhodné. Muselo by se tedy jedině jednat o dvě linky.
   8) Máte-li pravdu, tak linka 13 v sólech dnes naprosto nezvládá, přesný proklad sóla a soupravy je totiž efektivitou nesmysl. Ovšem zde takový problém není. Situaci by vyřešila linka 11 v soupravách po 8 min (snížení poptávky), ale osobně nejsem příznivcem takových řešení. Kombinaci soupravy a sóla by zde mohl navrhnout jen diletant.
   9) Nemocnice zde negeneruje takovou poptávku, aby zde byla v sedlech potřeba třetí linka.

   Cílem našich návrhů rozhodně není říct, že vedení tramvají má být přesně takovéto, ale ukázat možnosti, z nichž je možné vycházet a diskutovat o nich. Tobě se tento návrh nelíbí, což beru, ale zároveň řada lidí, kteří se dopravou zabývají, s ním vyjádřila souhlas a dost lidí na něm spolupracovalo. Nepasuji se na nějakého odborníka přes tramvaje – kromě tohoto případu jsem se jimi zas tak moc nezabýval, ale přesto si myslím, že nám pod mým vedením podařilo vytvořit obstojný návrh, který se může postavit na roveň návrhům od ROPIDu.

   Právě proto, že doprava je z velké části filosofický, a proto také subjektivní obor, podílí se na hodnocení soutěžních návrhů více lidí zabývajících se dopravou v různých společnostech a institucích. Nemyslím si proto, že by hodnocení nebylo kvalifikované. Je však také pravda, že řešení tramvají je velmi komplexní a náročná záležitost a návrhy na toto téma nebyly v minulosti moc úspěšné, protože soutěžící právě náročnost tohoto tématu většinou velmi podcení.

   O. Kališ

 2. holubová říká:

  Dobrý den, nerušte tramvaj č.16 z LEHOVCE na NAM. MÍRU a dále

 3. orky říká:

  Přístup, že posílit přetížený úsek nechceš řešit, protože máš 2 linky v důsledném prokladu, mi nepřijde šťastný. Linky 1/25 nemusí být proloženy rovnoměrně, obzvlášť když v úsecích, kde není ta posilová 2, se nepřibližují kapacitním problémům. Holt by byly na Libeňáku 1 a 25 proloženy 3/5, resp. 4/6, kdy by v delší díře mohly být doplněny 14, kterou by v úseku Dělnická – Hradčanská nahradila 2. Stejně tak, pokud přidáme jako posilu linku, která té páteřní, nebo tomu páteřnímu svazku, vytvoří zajímavou směrovou nabídku, vytáhne lidi z celého svazku. 15 může 9 pomoci tak, že z ní vytáhne lidi, kteří jedou na Karlák, nově nepojedou 9 s přestupem na Václaváku na 3 a 24.
  Linka 14 nemůže 10 ulevit, vždyť už od Andělu jede každá jinudy. I pouhé rozdělení poptávky bez znalosti jiných okolností dává tušit, že ta samotná 10 by byl malér. Já osobně očekávám malér i v případě návrhů ROPIDu. Aby ta 14 dokázala posílit 10, musela by jet přes Karlák, ale to nejede.
  Francouzská by byla hodně za hranou, ostatně současná poptávka na to ukazuje. Linky 4 vysává 22 díky tomu, že z Karláku jede jinam. Víra, že tomu úseku dost pomůže 2, mi přijde lichá, když je na Francouzské poměrně velký obrat a velký úbytek na dolním konci oproti hornímu.
  Tvrzení Karlína je opodstatněné. Z dostupných údajů jsem si dělal analýzu, ze které vyplývá, že nárůst počtu cestujících v tramvajích odpovídá nárůstu obratů na stanicích metra v Karlíně. To popírá tvrzení, že posílené tramvaje vytáhly lidi z metra. Zrušení půlky 3 povede k přetížení zbývajících linek, obzvlášť pokud pojedou se zpožděním. Tady opět navrhuji 3/24 proložit nerovnoměrně a do delšího časového úseku se pokusit dát 10 v Zenklově, 8 v Karlíně a 14 na Václaváku.
  Proklad sóla a soupravy není efektivitou nesmysl, pokud připustíš proklad nerovnoměrný nebo pokud ty vložené spoje v sólu končí dřív.

 4. martin b. říká:

  Dobrý den,
  červený návrh vypadá zajímavě, jen se mi moc nezdá zdvojnásobení intervalu pro Modřany (pro sedla PD).
  Můžete prosím naznačit, jaký je záměr návrhu právě na 6 minut. Přijde mi to jako snaha vytvořit Vídeň s využitím současných prostředků, nebo se mýlím?
  Děkuji za odpověď.

  • admin říká:

   Dobrý den, návrhy byl vysvětlen v úvodním textu. Nicméně jsem chtěl navrhnout takový interval, který by odpovídal poptávce po větvích v Praze. Určitě si všímáte, že dopoledne jsou tramvaje prázdnější a naopak ve špičce a částečně o víkendu jsou plné, takže lidi se zbytečně cpou. Navíc o víkendu byl zkrácen interval také proto, že interval 15 minut opravdu není lákavý, takže hodně lidí pak využívá IAD nebo je to slušně řečeno sere. Zároveň jsem nechtěl udělat čistě metrolinkový návrh (tj. Vídeň), neboť velká část cestujících s tímto systémem nesouhlasí a za druhé nezajišťuje směrovou nabídku. Právě interval 6 minut může docílit kompromisu mezi rozvětvenou (hodně linek) a osovou (metrolinky) sítí. Na každou významnou konečnou vedou alespoň 2 linky, takže směrová nabídka je tímto zajištěna, navíc v dosti krátkém intervalu, takže je částečně i splněn aspekt na metrolinky, že člověk nemusí dlouho čekat a už mu něco jede. Zároveň pokud máme o něco méně linek v krátkém intervalu, je jednodušší je proložit, protože nemusíme řešit tolik nutných vazeb, resp. prokladů. Zároveň si člověk může s této sítě odvodit, že se jakoukoli linkou (vyjma teda 21) celodenně a celotýdenně kam chce, navíc je linkové vedení jednodušší, takže se v tom člověk vyzná lépe. A ještě jedna věc na závěr – i když se mění zcela styl sítě, je návrh z velké části podobný dnešnímu stavu, což ani návrh základních úprav nedokázal. Můžete také hlasovat v anketě nebo podiskutovat na FB zde: https://www.facebook.com/events/1701539596757453/. 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *