Integrace Příbramska

 

V 1. čtvrtletí 2019 by mělo dojít k dalšímu rozšíření systému Pražské integrované dopravy, tentokrát v oblasti Příbramska. Integrována bude relace Praha – Dobříš – Příbram a Hořovice – Příbram.

Následující materiály jsou pouze pracovní a některé věci se mohou ještě změnit. Je vhodné se obrátit na obec nebo kraj, kteří změny schvalují.

Analýza současného stavu:

1) Přepravní vazba Příbram – Dobříš – Praha

V současné době jsou provozovány v relaci Příbram – Dobříš – Praha dvě páteřní linky SID: linka D97 a D98. Dále pak linka D95 v trase Příbram,Zdaboř – Dobříš – Praha,Roztyly, linka D94 v trase Dobříš – Praha. V neposlední řadě je v této relaci provozováno několik doplňkových linek, které zajíždějí do okolích lokalit jako je Obořiště, Pičín nebo Suchdol. Jedná se například o linky: D47, D58, D87, D99, z nichž většina končí v Praze, s výjimkou linky D47, která končí na Dobříši, a linky D58, jejíž drtivá většina končí také na Dobříši. Dále jsou zde linky, které jedou v této relaci a pokračují dále mimo ni. Jedná se například o linky:

 • 136440 – D90 – Praha – Dobříš – Krásná Hora nad Vltavou – Milevsko (úsek Dobříš – Praha)
 • 300085 – D85 – Rožmitál pod Třemšínem – Příbram – Obořiště – Dobříš – Praha (úsek Příbram – Praha)
 • 300088 – D88 – Kamýk nad Vltavou – Dobříš – Praha (úsek Dobříš – Praha
 • 301096 – D96 – Věšín – Rožmitál pod Třemšínem – Příbram – Prahy (úsek Příbram – Praha)
 • 143443 – D93 – Praha – Příbram – Blatná – Horažďovice (úsek Příbram – Praha

vůz Karosa C954E dobříšské provozovny dopravce Arriva Střední Čechy (foto: Jan Pecka)

V současné době je pro tyto linky zakončené v Praze (s výjimkou linky D95, která končí na Roztylech) konečnou zastávkou Praha,,Na Knížecí, kde je možnost přestupu na metro B. To se s příchodem integrace změní a novou konečnou zastávkou bude Smíchovské nádraží, kde se nachází jak stanice metra B, tak významný železniční uzel. Z historického hlediska zde linky na Příbram stavěly.

303097 – D97 – Příbram – Praha

Rychlíková linka D97 zajišťuje přímé spojení Příbrami s Prahou. Po dálnici D4 trvá její jízdní doba 1h 10 min. Jejím problémem je nedostačující interval, proto cestující z Příbrami do Prahy volí zejména linku D98, která zajíždí na Dobříš a má jen o něco málo delší jízdní dobu. V Příbrami je její trasa shodná s linkami D98 a D99, s výjimkou nezajíždění do zastávky sídl. Kladenská. Všechny spoje jedoucí ve směru do Příbrami staví na autobusovém nádraží, avšak ve směru do Prahy se cestující musejí přesunout na zastávku Jiráskovy sady. Linka je v provozu pouze v pracovní dny v době přepravních špiček, a proto se o víkendech musí cestující spolehnout na linku D98. Na lince je pouze 1 garantovaný nízkopodlažní spoj. Na lince se podílí dobříšská a příbramská provozovna dopravce ARRIVA Střední Čechy. 

303098 – D98 – Příbram – Dobříš – Praha

Linka D98 oproti lince D97 obsluhuje také navíc město Dobříš, avšak touto zajížďkou se liší od linky D97 v celkové jízdní době pouze 10 minutami. Linka je pravidelně vytížená, zejména v ranních hodinách, jelikož je hlavním spojením Příbrami a Dobříše s Prahou. Kapacitní problém by mohlo vyřešit posílení linky D97 a nasazení kapacitnějších vozů. V Příbrami většina spojů začíná a končí v zastávce Drkolnov,Podbrdská, s výjimkou několika spojů, které začínají nebo končí v zastávce Břez. Hory, rozc. Zdaboř. Na území města Příbram je linka vedena několika variantami tras. Ve směru do Prahy jede buď v trase Drkolnov, Podbrdská – Zdaboř, Nemocnice – Školní III. poliklinika – Milínská – …, anebo v trase Drkolnov, Podbrdská – sídl. Kladenská – aut. nádraží – … Všechny spoje se však scházejí v zastávce Jiráskovy sady, která slouží jako důležitý přestupní bod. Poté, co vůz přijede do zastávky Dobříš,,nám., pokračuje buď přes  Větrník nebo kolem železniční stanice. Variantou přes sídliště Větrník je nutné počítat s atypickým dobříšským kruhovým objezdem, který brání v nasazení delších, eventuálně kloubových vozů. Některé spoje dále zajíždějí do obce Voznice, ale těch je minimum a obsluhu obce Voznice zajišťuje především linka PID 317. Ve směru do Příbrami staví všechny spoje na autobusovém nádraží (v ulici Čs. armády – naproti budově finančního úřadu), odkud dále pokračují do zastávky sídl. II. poliklinika a odtud buď variantou trasy přes sídl. Kladenská a dále do zastávky Drkolnov, Podbrdská, nebo v trase Školní III. poliklinika – Zdaboř, nemocnice – Drkolnov, Podbrdská. Na lince nejsou garantovány nízkopodlažní spoje. Linka se v současné době potýká s kapacitními problémy, jelikož vlivem silné přepravní vazby Příbram – Dobříš – Praha a nepravidelného intervalu linky D97 používají cestující, zejména v ranních hodinách linku D98 pro svou cestu do Prahy. Tím pádem velký počet cestujících v úseku Dobříš – Praha nastupuje již do zaplněného vozidla. Na obsluze linky se podílí dobříšská a příbramská provozovna dopravce ARRIVA Střední Čechy.

301094 – D94 – Dobříš – Praha

Linka D94 mající 4 spoje je svou trasou shodná s linkou D98, tudíž by měla být sloučena s novou linkou PID v trase Příbram – Dobříš – Praha. Jedinou odlišností od linky D98 je, že ji provozuje provozovna Králův Dvůr dopravce ARRIVA Střední Čechy a její 4 spoje obsluhují obec Voznice.

303099 – D99 – Příbram – Obořiště – Dobříš – Praha

Zastávková linka D99 vznikla za účelem přímého spojení Obořiště a přilehlých obcí s Prahou. Dříve obsluhu těchto obcí plnila linka D51 v trase Příbram – Dobříš – Nový Knín, takže cestující do Prahy museli přestupovat na Dobříši nebo v Příbrami. Na lince jsou garantovány nízkopodlažní spoje. V Příbrami je linka shodná s linkami D97 a D98. Dříve (ještě za doby společností CupTour Bus, Bosák Bus a Veolia Transport Praha) pod označením D99 vyjížděly víkendové spoje v trase Příbram – Dobříš – Praha, které se zavedením nové linky linky D99 byly včleněny do linky D98. Vybrané spoje linky D99 jsou zakončeny v zastávce Dobříš,,nám. z důvodu přejíždění na linku 361. Linku v současné době provozuje příbramská a dobříšská provozovna ARRIVA Střední Čechy.

300085 – D85 – Rožmitál p.Tř. – Příbram – Obořiště – Praha

2 spoje jedoucí z Prahy přes Obořiště jsou do Příbrami shodné s trasou linky D99. 1 spoj je rychlíkový z Rožmitálu do Prahy (tzn. že nejede přes Dobříš). 1 spoj jede pouze o svátcích z Prahy do Příbrami a jeho trasa je totožná s linkou D98.

303095 – D95 – Příbram,Zdaboř – Praha,Roztyly

Jeden spoj této linky zajišťuje v pracovních dnech ráno spojení Příbrami a Dobříše s Prahou. Jedinou odlišností od linky D98 je zakončení v Příbrami a v Praze. Linka by mohla být zrušena, jelikož by cestující do Prahy mohli využívat přestupu na metro.

schéma současného stavu před integrací (mapa: Jan Pecka)

2) MHD Příbram – V TÉTO FÁZI NEBUDE ZAŘAZENA (původně měla být zahrnuta)

MHD v současné době představuje 10 autobusových linek s čísly 1A až 10C (licenční čísla 305001 až 305110). Pokud tedy počítáme i podvarianty, vyjde nám celkem 19 linek. Páteřní trasou je linka 2A ze Zdaboře na Svatou Horu, která má přes den desetiminutový interval; sobotní a nedělní jízdní řád této linky má samostatné licenční číslo 305222. Linka 6,A,B je bezbariérová. MHD zajíždí i na území blízkých obcí, např. Dubno (linky 1, 5 a 3C), Drásov a Dubenec, Lhota u Příbramě (linka 4), Bohutín,Háje (linka 7). Roli v městské dopravě hrají i frekventované linky SID D97 (Příbram – Praha), D98 (Příbram – Dobříš – Praha) a D99 (Příbram – Obořiště – Dobříš – Praha, které nejsou součástí příbramské MHD, avšak jsou nedílnou součástí při obsluze městských částí. Dále jsou to linky zajišťující spojení z okolních obcí a osad, jako jsou Brod, Sázky, Zavržice. Jedná se o linky D23, D28, D33, D41 a D42.

vůz Karosa B952, který brázdil příbramskou MHD mezi lety 2002 a 2018 (foto: Jan Pecka)

V MHD platí specifický nepřestupní tarif. Od 15. června 2008 byla příbramská MHD zapojena do SID, což spočívá v uznávání čipových karet (elektronických peněženek) SID na linkách MHD Příbram. Časový kupón SID pro zónu 64 (tj. Příbram) na čipové kartě má stejnou platnost jako měsíční kupón pro MHD Příbram, t. j. obojí platí jak na linkách MHD, tak na dalších linkách SID v zóně města. Jízdenka pro jednotlivou jízdu stojí 12Kč. Při odbavení čipovou kartou 10Kč, včetně 1 garantovaného přestupu do 20 minut. Jako v dalších městských provozech, není ani Příbram výjimkou, že v jejím obvodu neplatí studentské jízdné. 

Linky MHD Příbram:

 • 305001 (1A) – Drkolnov,Šachetní-Seifertova-Milínská-Jiráskovy Sady-Nová Hospoda-Dubno,učiliště-Dubenec,motorest
 • 305002 (2A) – Zdaboř,komerční zóna-sídl.II.poliklinika-aut.nádr.- Svatá Hora
 • 305003 (3A) – Svatá Hora-Dubno,učiliště-Milínská-Školní-Zdaboř, Nemocnice-Drkolnov-Břez.Hory,rozc.Zdaboř-Kaufland-aut.nádraží- Svatá Hora
 • 305004 (4A) – Sázky-Zdaboř,Žežická-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Kovohutě-Lhota u Příbramě
 • 305005 (5A) – Orlov-aut.nádraží-sídl.II.poliklinika-Břez.Hory, stadion-Lazec-Kozičín
 • 305006 (6A) – Zdaboř,Červená-Fialka-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Koperníkova,Na Hvězdičce-Svatá Hora 
 • 305007 (7A) – Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Jiráskovy sady-Háje-Bytíz-Dubenec
 • 305008 (8A) – Drkolnov,Šachetní-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží- Jiráskovy sady-Nová Hospoda-Dubno,učiliště
 • 305009 (9A) – Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Jinecká 
 • 305010 (10A) – Svatá Hora-Jiráskovy sady-Milínská-Seifertova-Drkolnov-Březové Hory,rozc.Zdaboř-Kaufland-Jiráskovy sady-Svatá Hora
 • 305011 (1B) – Drkolnov,Šachetní-Seifertova-Milínská-Jiráskovy Sady-Nová Hospoda-Dubno
 • 305012 (2B) – Žežice-Zdaboř,komerční zóna-sídl.II.poliklinika-aut.nádr.-Svatá Hora
 • 305013 (3B) – Svatá Hora-aut.nádraží-Kaufland-Březové Hory, rozc.Zdaboř-Drkolnov-Školní-Milínská-Svatá Hora
 • 305014 (4B) – Zdaboř,Žežická-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží- Kovohutě
 • 305016 (6B) – Zdaboř,Červená-Fialka-sídl.II.poliklinika-Politických vězňů-aut.nádraží-Koperníkova,Na Hvězdičce-Svatá Hora
 • 305017 (7B) – Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Jiráskovy sady-Dubno-Dubenec-Bytíz
 • 305023 (3C) – Svatá Hora-aut.nádr.-Kaufland-Břez. Hory, rozc.Zdaboř-Drkolnov-Školní-Milínská-Jiráskovy sady-Dubno, učiliště
 • 305024 (4C) – Drkolnov,Podbrdská-sídl.Politických vězňů- průmyslová zóna-Pragovka-Kovohutě
 • 305110 (10B) – Dubno,učiliště-Jiráskovy sady-Kaufland-Břez.Hory,rozc.Zdaboř-Drkolnov-Seifertova-Jiráskovy sady-Dubno, učiliště

schéma MHD Příbram před integrací (screen: Jan Pecka)

V současné době čelí dopravce ARRIVA Střední Čechy, jenž provozuje linky MHD Příbram, kritice ze strany cestujících. Ti si stěžují zejména na špatný technický stav vozů, zastaralý vozový park a nedodržování odjezdů uvedených v jízdním řádu. V nedávné době v souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů byla přijata jistá opatření, zejména na linkách č. 1 a 2, u kterých došlo k částečnému zkrácení trasy některých spojů. Na lince 1A končí část spojů na Nové Hospodě a ne všechny zajíždějí k SOU Dubno. S tím ale nesouhlasí část cestujících nebo pedagogů ze zmíněného učiliště. Podobně došlo k úpravě na lince č. 2A, kde došlo ke snížení počet spojů obsluhujících zastávku v komerční zóně na Zdaboři. Část spojů se nyní nově otáčí na zastávce Žežická, respektive na kruhové křižovatce na Zdaboři.

3) Regionální linky

Do systému PID budou integrovány také regionální linky severně od Příbrami. Jedná se o přepravní relace:

1) Hořovice – Jince – Příbram

 • Zde se jedná o linku C31 v trase Hořovice – Příbram, o linku D18 v trase Příbram – Beroun (pouze v úseku Příbram – Hořovice) a o linku A31, jenž jezdí v trase Kladno – Beroun – Příbram (pouze v úseku Příbram – Hořovice). V této relaci je také významné železniční spojení pomocí vlakových linek S60 a R26, avšak to je již integrováno.

linka C31 se po integraci Příbramska stane minulostí (foto: Jan Pecka)

2) Příbram – Obecnice – Sádek

 • V této relaci je provozována linka D21, jezdící v trase Příbram – Obecnice – Sádek (- Pičín). Další linkou provozovanou v této relaci je polookružní linka D22, jezdící v trase Příbram – Obecnice – Sádek – Hluboš – Příbram. Obě linky provozuje dopravce ARRIVA Střední Čechy.

3) Příbram – Bohutín – Trhové Dušníky

 • Zde se jedná o linku D30 jedoucí v trase Příbram – Bohutín – Trhové Dušníky a je v provozu pouze v pracovní dny.

Po technické stránce…

Již dnes můžete jak ve vozech MHD Příbram, tak ve vozech příměstských a regionálních linek na Příbramsku, slyšet hlášení zastávek. Do vozů, které ještě nemají vestavěné hlásiče zastávek, jsou postupně instalovány. Dalším krokem je umístění LCD obrazovek, hodin, ukazatele TP a v neposlední řadě také označovače jízdenek. Nakonec bude vozidlu přiděleno evidenční číslo a nahrán nový odbavovací systém. Na linkách Příbram – Dobříš – Praha se podílí a bude se podílet dobříšská provozovna dopravce ARRIVA Střední Čechy, která má již toto téměř za sebou. S vozy dobříšské provozovny se svezete na 9 linkách PID, a proto je většina jejích vozů vybavena dle Standardů PID. 

Integrace bude premiérou pro příbramskou provozovnu tohoto dopravce, jelikož neprovozuje žádnou linku PID. Ta se bude opět podílet na linkách v relaci Příbram – Dobříš – Praha, regionálních linkách v oblasti Obecnice a bude provozovat také linky MHD Příbram.

V současné době se projednává otázka zastávkových sloupků MHD, které jsou z části na území města Příbram nové.

zóny SID na Příbramsku (screen: Jan Pecka)

Návrh linkového vedení

 

Linky k integraci: (zmíněny v článku výše)

 • 136440 (D90) Praha – Krásná Hora n. Vlt. – Milevsko (v úseku Praha – Dobříš)
 • 143443 (D93) Praha – Příbram – Blatná – Horažďovice (v úseku Praha – Příbram)
 • 210031 (C31) Hořovice – Jince – Příbram
 • 220031 (A31) Kladno – Beroun – Příbram (v úseku Příbram – Hořovice)
 • 300021 (D21) Příbram – Sádek – Pičín
 • 300022 (D22) Příbram – Obecnice – Sádek – Příbram
 • 300030 (D30) Bohutín – Příbram – Trhové Dušníky
 • 300047 (D47) Příbram – Pičín – Dobříš
 • 300085 (D85) Rožmitál pod Třemšínem – Příbram – Obořiště – Praha (v úseku Příbram – Praha)
 • 300087 (D87) Příbram – Pičín – Dobříš – Praha
 • 300088 (D88) Kamýk nad Vltavou – Dobříš – Praha (v úseku Dobříš – Praha)
 • 301018 (D18) Příbram – Beroun (v úseku Příbram – Jince)
 • 301094 (D94) Dobříš – Praha
 • 301096 (D96) Věšín – Rožmitál pod Třemšínem – Příbram – Praha (v úseku Příbram – Praha)
 • 303058 (D58) Příbram – Pičín – Dobříš – Praha
 • 303095 (D95) Příbram,Zdaboř – Praha,Roztyly
 • 303097 (D97) Příbram – Praha
 • 303098 (D98) Příbram – Dobříš – Praha
 • 303099 (D99) Příbram – Obořiště – Dobříš – Praha

317 Praha – Jíloviště – Mníšek pod Brdy – Dobříš – Dlouhá Lhota – Příbram

V současnosti jezdí linka 317 z Prahy přes Mníšek pod Brdy do Dobříše, odkud bude prodloužena po trase stávající linky 303099 (D99) přes Obořiště, Dlouhou Lhotu a Dubno do Příbrami. Důvodem prodloužení linky je zavedení přímého spojení Mníšku pod Brdy a okolních obcí s městem Příbram. Linka 303099 (D99) bude zrušena a její spoje budou převedeny na novou páteřní rychlíkovou linku 395 (spoje Praha – Dobříš, spoje Dobříš – Příbram na linku 317). V Příbrami bude linka 317 ukončena v zastávce Šachetní a bude vedena přes zastávky Jiráskovy sady, Aut. nádr., Poliklinika a Drkolnov do konečné zastávky Šachetní. V úseku Dobříš – Příbram bude v provozu celodenně, celotýdenně, čímž zajistí nově obsluhu obcí Obořiště a Dlouhá Lhota také o víkendech. Zároveň bude provoz linky v úseku Mníšek pod Brdy – Dobříš posílen ve špičkách pracovních dnů jako náhrada za zrušení zajíždění spojů z Příbrami a Prahy do zastávky Voznice. Na linku 317 jsou vypravovány převážně kloubové autobusy a jejím dopravcem je MARTIN UHER, spol. s r.o.

Na nové trasy linky D99, nově pod označením linky 317, přibudou zastávky Dobříš,,Lom, zastávka Dubno,,rest. bude zřízena obousměrně a v Příbrami dále přibudou zastávky Příbram,,Žižkova, Příbram,,Čs.armády, Příbram,,Na Cihelně a zastávka Příbram,Drkolnov,Nemocnice bude obsluhována obousměrně (nově pod názvem Příbram,,Podbrdská). Celá linka pak bude končit o zastávku dále, v zastávce Příbram,,Šachetní (zpátky přes zastávku Příbram,,Slunná). Všechny spoje pojedou přes zastávku Příbram,,aut.nádr., nikoliv přes zastávku Příbram,,Milínská. Poslední večerní spoj z Prahy již nepojede do zastávky Příbram,Břez.Hory,rozc.Zdaboř, bude končit již v zastávce Příbram,,Šachetní.

Dojde k posílení linky v úseku Dobříš – Příbram, z Dobříše přes Obořiště pojedou nově spoje v 5:25, 6:25, zpět z Příbrami se zřizují nové spoje ve 4:46, 5:26, 6:26, 7:46, 18:46 a 21:01 a ruší se vložené spoje ve 13:45 a 14:45. O víkendu je linka v provozu každé dvě hodiny od 5 do 21 hodin, tj. se zkvalitní dopravní obsluha obcí Obořiště a Dlouhé Lhoty (dosud 1 pár spojů v neděli + linka 136440 cca 6 spojů za víkend), jak již bylo zmíněno výše.

Ranní spoj v 7 hodin do Příbrami pojede přes Dubno, jako ostatní spoje. Na trase z Mníšku do Dobříše se zřizuje spoj ve 4:33 (a dále do Příbrami jako původní D99).

S integrací bude zrušeno také rychlé spojení z Voznice do Prahy v ranní špičce (v 5.30, 6.00, 6.33 a 7.29 + 22.37) a odpoledne zase zpátky (v 15.36, 16.25, 16.56, 17.24, 18.22 + 23.42) – celkem se jedná o 4 spoje ráno do Prahy a 5 spojů odpoledne z Prahy + 1 pár večerních spojů. O víkendu pak bude zrušen rychlý spoj v SO od Prahy v 6.30 a do Prahy v NE v 18.46 a 19.24.  Ty budou částečně nahrazeny posílenou zastávkovou linkou 317, kde ráno z Voznice přibude spoj v 6:04 a odpoledne bude zkrácen interval na 30 minut (nové spoje z Prahy do Voznice a dále do Dobříše v 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, z Voznice pak v 16.03, 17.03, 18.03, 19.03) + bude zřízen nový pár spojů kolem poledne z/do Voznice (a dále do Prahy/Dobříše).

392 Praha – Dobříš – Rosovice – Pičín – Kotenčice – Příbram

Linka 392 propojí obce mezi Příbramí a Dobříší s Prahou po trase Praha,,Smíchovské nádraží – Dobříš,,náměstí – Rosovice – Buková u Příbramě – Pičín – Kotenčice – Suchodol – Občov – Příbram,,Jiráskovy sady – Příbram,,aut.nádr. V Dobříši všechny spoje pojedou následovně: Dobříš,,Kodetka – Dobříš,,průmyslová zóna – Dobříš,,žel.st. – Dobříš,,kostelíček – Dobříš,,nám. Zároveň se u všech spojů ruší zastávka v Mníšku – Mníšek pod Brdy,,závod (hl.sil.). Vybrané spoje budou provozovány pouze v úseku Dobříš,,náměstí – Příbram,,aut.nádr. s tím, že v Dobříši bude zajištěna garantovaná návaznost s páteřní linkou 395 ve směru z/do Prahy. V úseku Dobříš,,náměstí – Příbram,,aut.nádr. bude rozsah provozu v pracovní dny obdobný dnešnímu stavu, tj. cca hodinový interval ve špičkách a vybrané spoje v sedle, avšak k posílení dojde o víkendech, kdy budou v provozu čtyři páry spojů jak v sobotu, tak v neděli. V tomto úseku linka 392 nahrazuje stávající spoje linek 300047 (D47 – Příbram-Pičín-Dobříš), 300087 (D87 – Příbram-Suchodol-Pičín-Praha) a 303058 (D58 – Příbram-Pičín-Dobříš-Praha).

Zároveň budou součástí linky 392 také posilové spoje v úseku Praha,,Smíchovské nádraží – Dobříš,,náměstí, které budou v některých případech dále pokračovat jako spoje stávajících linek 136440 (D90) nebo 300088 (D88) ve směru Milevsko, resp. Kamýk nad Vltavou. Posilové spoje ve špičkách budou dohromady v ranní špičce zajišťovat interval 15 minut, v odpolední pak 20 minut, na rozdíl od současnému stavu dojde ve špičkách k přidání cca 20 spojů na trase Praha – Dobříš. Všechny spoje linky 392 jsou v Dobříši vedeny přes zastávku Dobříš,,Kostelíček. Linka nahrazuje také spoje stávající linky 301094.

Na trase Praha – Dobříš – Pičín – Příbram dojde ke zrušení zastávky Pičín,Žírovy,rozc.1.1., naopak obousměrně se pojede přes zastávku Příbram,,Fibichova.

Většina spojů pojede delší variantou z Dobříše do Příbrami, tj. přes Rosovice, Buková, Pičín, Kotenčice, Suchodol a Občov, 4 spoje ve špičkách pak kratší variantou z Pičína přímo do Příbrami. Zrušena bude nejrychlejší varianta, kdy spoj jel z Rosovic přímo do Kotenčic. Spoj v 7.55 z Dobříše jede nově v út a čt i přes Suchodol a Občov (nyní jen v po, st, a pá), spoj v 16.02 z Dobříše jede nově zastávkovou variantou, tj. nejede přímo z Rosovic do Kotenčic a ruší se spoj v 16.30 z Rosovic přes Kotenčice do Příbrami. Zároveň všechny spoje v této trase končí v zastávce Příbram,,aut.st. (tj. spoje ve 4.35 a 20.20 z Dobříše jsou zkráceny na autobusové nádraží a nejedou do zastávky Příbram,,Podbrdská). Z Prahy je v pracovní dny přímých šest spojů oproti současným třem.

V opačném směru je spoj z Kotenčic ve 4.30 nově výchozí ze zastávky Příbram,,Jiráskovy sady, odkud vyjíždí ve 4.11. Spoj v 6.50, posunutý na 6.58 jede nově přes Občov, Suchodol a Kotenčice, nejede tak přes Trhové Dušníky a Hluboš. Spoj v 15.55, posunutý na 15.42 je prodloužen z Rosovic do Dobříše. Do Prahy jsou nově přímé celkem tři spoje oproti současnému jednomu. O víkendu dojde k výraznému posílení, místo jednoho páru spojů v neděli a dvou párů v sobotu nově pojedou autobusy každé 4 hodiny od 5 do cca 21 hodin. O víkendu jede do Prahy přímo jeden spoj v sobotu a v neděli ráno, nedělní večerní přímí se ruší (je nutné přestoupit v Dobříši).

 

393 Praha – Příbram

Linka 393 představuje expresní spojení v trase Praha,,Smíchovské nádraží – Dubno – Příbram,,Jiráskovy sady – Příbram,,aut.nádr. – Příbram,,poliklinika – Příbram,Drkolnov, tj. bez zajíždění do Dobříše. Zároveň bude zkrácena do zmíněná zastávky Drkolnov, ranní spoje od 4.20 do 6.30 tak nebudou začínat v zastávce Příbram,Břez.Hory,rozc.Zdaboř – část z nich bude převedena na linku 395. V provozu bude pouze v přepravních špičkách pracovních dnů, tj. ráno od cca 4:30 do 8:30 hod. (v intervalu až 10 minut) a odpoledne od cca 13:00 do 20:00 hod. (v intervalu až 15 minut). Součástí linky budou také spoje, které pokračují z Příbrami dále jako linky mimo PID směr Rožmitál pod Třemšínem, resp. Blatná.

V Příbrami budou všechny spoje vedeny oběma směry přes zastávku u autobusového nádraží v ulici Čs. armády (tj. bez zajíždění do terminálu) pro zlepšení přestupních vazeb a zjednodušení linkového vedení. Zároveň všechny spoje budou obsluhovat zastávku Příbram,,Čs.armády.

Pro linky do Rožmitálu se tak ruší varianta trasy Příbram,,sídl.II.poliklinika – Příbram,,sídl.nám.17.listopadu – Příbram,,sídl.Politických vězňů věžák – Příbram,Břez.Hory, rozc.Zdaboř – Příbram,Břez.Hory,Rožmitálská. Nově všechny spoje od Prahy do Příbrami jedou následovně po trase původní D97: Příbram,,aut.nádr. – Příbram,,Československé armády – Příbram,,Třída Osvobození – Příbram,,poliklinika – Příbram,Zdaboř,obchodní centrum – Příbram,Zdaboř,nemocnice – Příbram,,Podbrdská – Příbram,Drkolnov a dále do Bohutína. Na lince D97 dochází ke zrušení prvního odpoledního spoje do Prahy a zřízení jednoho večerního spoje z Prahy v období od 18 do 19 hodin. V ranní špičce se ruší posilový spoj v 6.05 od obchodního centra, zároveň se ale zavádí nový spoj z Drkolnova v 7.15.

Tato nová linka nahradí stávající linku 303097 (D97) a část trasy linek 143443 (D93 – Věšín-Rožmitál p.Tř.-Příbram-Praha), 300085 (D85  Rožmitál p.Tř.-Příbram-Obořiště-Praha) a 301096 (D96 – Praha-Příbram-Blatná-Horažďovice), které budou na novou linku přejíždět.

Linka 300085 nově pojede přímo z Prahy do Příbrami, tj. nebude obsluhovat Dobříš, Obořiště, Dlouhou Lhotu a Dubno. Nahradí ji sem prodloužená linka 317.

395 Praha – Dobříš – Příbram

Linka 395 zajistí základní páteřní rychlíkové spojení v trase Praha,,Smíchovské nádraží – Dobříš,,náměstí – Dubno – Příbram,,Jiráskovy sady – Příbram,,aut.nádr. – Příbram,,poliklinika – Příbram,Drkolnov – (Příbram,Březové Hory). Všechny spoje pojedou v Dobříši přes zastávku Větrník (na rozdíl od linky 392 přes Kostelíček). Linka bude v provozu celodenně, celotýdenně v intervalech: pracovní dny ráno 15 minut, přes den 20 minut, večer a o víkendech po celý den 30 minut (v neděli večer jsou přidány vložené spoje). V Příbrami budou všechny spoje vedeny oběma směry přes zastávku u autobusového nádraží v ulici Čs. armády (tj. bez zajíždění do terminálu) pro zlepšení přestupních vazeb a zjednodušení linkového vedení. Vybrané spoje v pracovní dny od 5 do 20 hodin v rozsahu cca jednou za hodinu budou vedeny přes zastávku Příbram,,Kladenská (na rozdíl od současného stavu je ve směru do Prahy o jeden spoj více). První ranní spoje (3.45 – 6.20) ve směru do Prahy a poslední večerní spoje ve směru z Prahy (spoje ve 22 hod a později) budou vedeny až do zastávky Příbram,Březové Hory (dnes Příbram,Břez.Hory,rozc.Zdaboř). Částečně tak nahradí zkrácenou linku D99, nově 393, do Drkolnova. Linka nahradí především stávající linku 303098 (D98), ale z velké části také spoje linky 303099 (D99), přibude tak v relaci Dobříš – Příbram cca 22 spojů v pracovní dny.

V trase Praha – Příbram se zřizují nové spoje v 19.15, 23.35 a 0.35, v opačném směru se zřizují spoje ve 7.35, 21.30, 23.00 a ruší dva spoje na začátku odpolední špičky.

O víkendu jsou z Prahy do Příbrami zavedeny spoje v SO v 8.05, 12.05, 21.05, 22.05, 23.35 a 0.35, v NE pak spoje v 8.05, 10.35, 21.05, 22.05 a 0.35. Zrušeny jsou zrychlené spoje v 18.30 a 20.00 v neděli mimo Dobříš (tj. po trase linky D97).

V opačném směru z Dobříše jsou zřízeny spoje v SO v 11.30, 12.30, 18.30, 21.00, 22.00, 23.00 a v NE v 8.15, 11.30, 12.30, 22.00, 23.00, spoj od Horaždovic zastavuje ve více zastávkách v Příbrami (jako ostatní spoje linky PID 395) a nově zajíždí do Dobříše (odjezd od obchodního centra je v 18.20). Ruší se zrychlený spoj mimo Dobříš v cca 17.30 z Příbrami (od Rožmitálu) – bude posunut a pojede přes Dobříš.

Na nové trasy linky D98, nově pod označením linky 395, přibudou zastávky Dobříš,,Lom, zastávka Dubno,,rest. bude zřízena obousměrně a v Příbrami dále přibude zastávka Příbram,,Čs.armády, a zastávka Příbram,Drkolnov,nemocnice bude obsluhována obousměrně (nově pod názvem Příbram,,Podbrdská).

Otázka je, co bude s linkou 303095 z Příbrami přes Dobříš na Roztyly. Dle návrhu JŘ a plánu se s ní nepočítá, proto bude s velkou pravděpodobností zrušena. Na této lince jezdí pouze jeden spoj v ranní špičce, který bude pravděpodobně zrušen.

Iveco Crossway LE LINE 14.5M na lince D98 v Dobříši (foto: Jan Pecka)

511 Příbram – Obecnice – Sádek – (Hluboš)

Linka 511 bude vedena v trase stávající linky 300021 (D21), tj. Příbram,,aut.nádr. – (Příbram,Kovohutě) – Lhota u Příbramě – Obecnice – Drahlín – Sádek – (Bratkovice – Bratkovice,Dominikální Paseky – Bratkovice – Hluboš). Na lince dojde k posílení provozu o víkendech a v zastávce Příbram,,aut.nádr. bude zajištěna přestupní vazba na linky z/do Prahy. Zároveň je linka zkrácena o úsek Hluboš – Pičín bez náhrady.

V pracovní dny dny se ruší spoj ve 4.15 v trase Příbram,,aut.nádr. – Bratkovice,Domin.Paseky, spoj v 5.50, posunutý na 5.20 jede stejně po Příbrami, za Příbramí ovšem jede přímo do Sádku, neobsluhuje tak Lhotu u Příbramě, Obecnice, Drahlín a Hluboš. Zřizuje se spoj v 6.30 z Příbrami do Hluboše a zkracuje se spoj v 7.00 z Příbrami do trasy Lhota u Příbramě,Obecní úřad – Sádek s odjezdem v 7.19. Odpoledne a večer se ruší spoje ve 14.35 a 22.35 a ruší se zastávka Příbram,,kovošrot. Odpolední spoj do Pičína je posunut z 18. hodiny na 16. hodinu a s tím je zavedeno i zajíždění spoje během 18. hodiny do zastávky Bratkovice,Domin.Paseky. Ruší se spoj ve středu v trase Sádek – Bratkovice,Domin.Paseky ve 13.05 a zpět ve 13.25.

V opačném směru dochází ke zkrácení spoje ve 4.45 z Bratkovice,Domin.Paseky do zastávky Sádek (odtud jede dále do Příbrami), spoj v 6.05 nejede z Pičína, ale je nově výchozí ze zastávky Bratkovice,Domin.Paseky, zřizuje se dopolední spoj ze Sádku do Příbrami v 9.06, spoj v 15.25 ze zastávky Bratkovice,Domin.Paseky je nově výchozí ze zastávky Hluboš, spoj v 18.40, posunutý na 18.26 jede nově přes Drahlín, Obecnice a Lhotu u Příbramě a ruší se spoje ze Sádku ve 20.45 a 22.55. Rozšiřuje se i počet spojů o víkendu ze současných 2 párů spojů na 4 páry.

512 Příbram – Podlesí – Obecnice – (Sádek)

Linka 512 bude vedena v trase stávající linky 300022 (D22), tj. Příbram,,aut.nádr. – Podlesí – Obecnice – (Drahlín – Sádek). Na lince dojde k posílení provozu o víkendech a v zastávce Příbram, Aut. nádr. bude zajištěna přestupní vazba na linky z/do Prahy.

Ruší se spoj z Příbrami do Obecnice ve 4.40, z Příbrami přes Obecnice zpět do Příbrami v 6.35. Prodlužuje se spoj z Obecnice do Příbrami v 7.15 do trasy Sádek – Příbram s odjezdem v 7.06 a rozšiřuje se víkendový provoz. Místo 3 párů spojů v sobotu a žádného v neděli nově jedou 4 páry spojů v sobotu i v neděli.

513 Trhové Dušníky – Příbram – Bohutín

Linka 513 bude vedena v trase stávající linky 300030 (D30), tj. Trhové Dušníky – Příbram,,Jiráskovy sady – Příbram,,aut.nádr. – Příbram,,Třída Osvobození – Příbram,Březové Hory – Bohutín,Vysoká Pec – Bohutín,,hřiště. Rozsah provozu zůstává beze změny.

531 Hořovice – Jince – Příbram

Linka 531 představuje významnou linku v trase dnešní linky 210031 (C31), tj. Hořovice,,žel.st. – Hořovice,,nám.B.Němcové – Rpety – Felbabka – Jince,,náměstí – Čenkov,,obecní úřad – Hluboš – Trhové Dušníky,Na Homoli – Příbram,,Jiráskovy sady – Příbram,,aut.nádr. – Příbram,,Třída Osvobození – Příbram, Zdaboř,obchodní centrum. Součástí linky budou pravděpodobně i části spojů linek 220 031 a 301 018 (D18), ovšem v celkovém jízdním řádu linky 531 není provoz těchto linek znát, neboť i bez těchto linek dochází k částečnému omezení této linky v pracovních dnech – s nimi je omezení ještě větší.

Všechny spoje linky ukončené na autobusovém nádraží v Příbrami jsou prodlouženy dále do města do zastávky Příbram,Zdaboř,obchodní centrum. V Čenkově pak všechny spoje zajíždějí k obecnímu úřadu, ruší se zastávka Křešín a Felbalka,,rozc. (pravděpodobně sem budou prodlouženy některé spoje neintegrované linky 210043, která ovšem dnes nejezdí o víkendu, tj. možná bude zrušen víkendový provoz), z Felbalky jedou všechny spoje delší trasou přes Rpety (dosud jely dva páry spojů ráno kratší trasou) a sled zastávek v Hořovicích je pro všechny spoje stejný – Hořovice,,K Nemocnici – Hořovice,,u hřbitova – Hořovice,,Komenského – Hořovice,,náměstí Boženy Němcové – Hořovice,,Palackého náměstí – Hořovice,,Valdek – Hořovice,,žel.st. (všechny spoje jedou až k železniční stanici).

Ruší se posilový spoj v trase Jince,,nám. – Příbram,Zdaboř,Žežická v 7.10, spoj v trase Hořovice,Valdek II – Jince,,nám. ve 12.38, spoj v trase Čenkov,,nám. – Příbram,Zdaboř,Žežická ve 14.20 a spoj v trase Jince,,sokolovna – Příbram,Zdaboř,Žežická ve 22.20. Prodlužuje se spoj v 16.30 z Hořovic do Jinců a spoj v 17.15 z Hořovic do Čenkova až do Příbrami, do zastávky Příbram,Zdaboř,Žežická. Spoj v 10.50 z Hořovic do Příbrami jede nově i v sobotu.

V opačném směru se ruší spoj v trase Jince,,žel.st. – Hořovice,,žel.st. ve 4.47, v trase Příbram,,sídl.II.poliklinika – Jince,,nám. v 5.24, v trase Příbram,,aut.nádr. – Jince,,nám. v 6.40, v trase Jince,,nám. – Hořovice,,nám.B.Němcové v 7.43 a v trase Příbram,Zdaboř,Žežická – Jince,,sokolovna ve 21.15. O víkendu se z Příbrami do Hořovic zřizuje spoj v 11.30.

Připomínky k integraci při jednání mezi obcemi a IDSK měla obec Dubenec, která navrhovala změnu trasy prodloužené linky 317 v úseku Dubenec,,Skalka – Příbram,,Jiráskovy sady, a to přes obce Dubenec a Háje. Připomínku měl také dopravce ARRIVA Střední Čechy, jenž provozuje většinu linek, a připomenul problematiku okružní křižovatky v Dobříši na trase spojů jedoucích přes zastávku Dobříš,,Větrník. Po nedávno provedených zkušebních jízdách velkokapacitního autobusu bylo vyhodnoceno jako neakceptovatelné odklánět spoje přes křižovatku ,,Na Prachandě“, kde nelze odbočování velkého autobusu dlouhodobě provozovat. 

porovnání cen jízdného dle tarifu PID a SID (autor: Jan Pecka)

Jízdní řády v PDF:

Mapa stávajícího stavu

Mapa navrhovaného stavu

Zveřejněno: 1. 8. 2018
Aktualizováno: 9. 8. 2018
Původní autor: Jan Pecka
Pro Tram-Bus.cz zpracoval: Vojtěch Vilímec, Martin Chour

Zdroj: IDSK, verejna-hromadna-doprava-stredocesky-kraj.webnode.cz

Komentáře jsou uzavřeny