Změny v lednu 2017

Od 3. ledna 2016 dochází k následujícím změnám:

zmenyleden

Hlavní změny:

Integrace Podřipska

TRAM 10+16 – posílení provozu na konci přepravních špiček

BUS 221 – zrušena a nahrazena příměstskou linkou 353

BUS 243 – rozšíření provozu v pracovní dny – v provozu od 5 do 21 hodin

BUS 349 – nové spoje na konci ranní a na začátku odpolední špičky

BUS 490 – nový pár spojů v odpolední špičce

Podrobně:

Změny od 3. 1. 2016

6

 • zajištěn vpodvečer proklad s linkou 12 v Holešovicích => prodloužení doby s intervalem 8 minut o 20 minut v odpolední špičce

8

 • rozšíření rozsahu provozu – v SO v provozu také od 5 do 6 a v NE od 5 do 8 hodin (interval 20 minut)

15

 • rozšíření rozsahu provozu – v SO v provozu také od 5 do 7 a v NE od 5 do 9 hodin (interval 20 minut)

101

 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Michelangelova – Tolstého od 5:46 do 6:35 ze 16-18 na 24-25 minut
 • zkracují se v PD spoje v trase Tolstého – Skalka v 6:05, 6:29 a 6:51 do trasy Bohdalec – Skalka s odjezdem z výchozí zastávky v 6:15, 6:39 a 7:01
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Tolstého – Sídliště Skalka od 12:39 do 13:59 z 15-25 na 25-30 minut

117

 • prodlužuje se spoj v PD v trase Poliklinika Budějovická – Nemocnice Krč v 5:28 a spoj v trase Tyršova čvrť – Čechovo čtvrť v 5:52 do jednoho spoje v trase Polikliniku Budějovická – Čechova čtvrť
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Nemocnice Krč – Poliklinika Budějovická v 5:26 do trasy Čechova čtvrť – Poliklinika Budějovická s odjezdem z výchozí zastávky v 5:01

118

 • posílení provozu v PD prodloužení doby s intervalem 6 a 7-8 minut o 15 minut na konci ranní špičky
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu na začátku odpolední špičky v trase Sídliště Spořilov – Smíchovské nádraží od 14:24 do 15:03 z 10 na 7-8 minut

124

 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Vyskočilova – Dvorce od 5:24 do 5:57 z 7-8 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Želivského – Dvorce od 8:35 do 9:35 z 12-15 na 7-8 minut (na Habrovou po 15 minutách)

138

 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Zentiva – Nemocnice Krč od 5:26 do 6:10 z 20 na 12-18 minut
 • nové dopolední spoje kolem 9. a 10. hodiny (2 páry spojů), nový spoj kolem 5. a 14. hodiny (na Zentivu) a zrušený pár spojů kolem 18. hodiny ze Skalky (resp. Michelangelovy) na Zentivu
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalu v trase Nemocnice Krč – Sídliště Spořilov od 12:37 do 13:37 z 12 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácení intervalu v trase Sídliště Spořilov – Skalka od 13:09 do 13:54 z 22 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácení intervalu v trase Nemocnice Krč – Skalka od 17:36 do 19:24 z 20-28 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácení intervalu v trase Nemocnice Krč – Skalka od 19:24 do 20:04 z 30 na 20 minut

152

 • zřizuje se nový spoj CT v trase Prosek – Sídliště Čimice ve 4:31 (první spoj)

161+312

 • nový spoj v PD v trase Bořislavka – Nebušice v 7:55 na lince 161
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Nebušice – Bořislavka od 7:41 do 8:11 z 10 na 7-8 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Nebušice – Bořislavka od 8:11 do 8:41 z 15 na 10 minut

170

 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Jižní Město – Pražská čtvrť od 8:05 do 8:43 z 9-12 na 7-8 minut + prodloužení doby s int. 6 minut cca o 15 minut kolem 7. hodiny
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Jižní Město – Pražská čtvrť od 14:13 do 14:43 z 10 na 7-8 minut

175

 • zřizuje se vložený spoj v PD v trase Strašnická – Florenc ve 13:36

183

 • zřizuje se spoj v PD v trase Prosek – Vozovna Kobylisy ve 4:04 (první spoj)

201

 • posílení provozu na začátku a konci odpolední špičky
  • prodlužuje se spoj v PD v trase Kbely – Nádraží Holešovice v 5:21 do celé trasy Černý Most – Nádraží Holešovice s odjezdem z výchozí zastávky v 5:02 (první spoj)
  • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Kbely – Nádraží Holešovice od 5:20 do 5:50 z 12-14 na 10 minut
  • prodlužuje se spoj v PD v trase Satalická Obora – Nádraží Holešovice v 6:49 do celé trasy Černý Most – Nádraží Holešovice s odjezdem z výchozí zastávky v 6:36 (=> zkracuje se int. z 12 na 6 minut)
  • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v trase Satalická Obora – Černý Most od 4:33 do 5:24 z 22-30 na 15-20 minut
  • nový spoj v PD v 5:14 v trase Letňany – Černý Most, který zkracuje int. z 20 na 10 minut
  • prodlužuje se spoj v PD v trase Letňany – Černý Most v 6:54 do celé trasy Nádraží Holešovice – Černý Most s odjezdem v 6:36 (=> zkracuje int. z 12 na 6 minut)
  • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v celé trase Nádraží Holešovice – Černý Most od 7:36 do 8:06 z 10 na 7-8 minut
  • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v celé trase Nádraží Holešovice – Černý Most od 8:06 do 8:36 z 12-15 na 10 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalu v celé trase Černý Most – Nádraží Holešovice od 18:06 do 18:47 z 10 na 8 minut
 • ruší se vložené spoje v PD v trase Rokoska – Nádraží Holešovice v 8:27 a 8:33

243

 • rozšíření provozu linky v pracovní dny (nově v provozu cca od 5:15 do 21:20, dosud od 5:45 do 20:20)

341

 • obnovuje se interval 30 minut od 19:30 do 22:30 hodin v úseku Obchodní náměstí – Točná (interval 30 minut zde byl do 11. 12. 2016, kdy byl prodloužen na 60 minut)

349

 • zřizuje se nový spoj v PD v trase Ládví – Mělník,Mlazice,žel.zast. v 15:25 a 9:40 a posouvá se spoj v 15:15 na 15:10
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Mělník,,nem. – Ládví v 6:46 do trasy Mělník,Mlazice,žel.zast. – Ládví
 • zřizuje se nový spoj v PD v trase Mělník,,aut.st. – Ládví ve 13:25 (první odpolední spoj)

369

 • nový spoj v PD v trase Mělník,,aut.st. – Ládví v 7:51

374

 • Nový pár spojů v PD odpoledne pro zlepšení dopravy dětí ze škol kolem 12. a 13. hodiny

397 (od 2. 1. 2017)

 • zřizuje se spoj v PD v 5:20 v trase Modletice,,kaufland – Opatov a zpět v 17:55

490 (od 2. 1. 2017)

 • nový spoj v pracovní dny z Ondřejova v 16:07 a ze Strančic v 16:58 zpět do Ondřejova

555

 • Na školní linku bude nově nasazen autobus standardní délky (místo midibusu).

Změny od 16. 1. 2016

316+356

 • posílení provozu ve špičkách zkrácením intervalu (od 5:30 do 8:30)
  • Praha – Horoměřice (23 nových spojů):
  • (7 nových spojů v RŠ a 7 spojů v OŠ do Prahy; 1 nový spoj v RŠ a 8 spojů v OŠ z Prahy)
   • zkrácení intervalu do Prahy od 5:45 do 6:00 z 15 na 6-9 minut (1 nový spoj)
   • zkrácení intervalu do Prahy od 6:15 do 6:46 (2 nové spoje) a od 7:26 do 8:01 (2 nové spoje) z 5-10 na 5 minut
   • zkrácení intervalu do Prahy od 7:03 do 7:18 z 3-4 na 2-3 minuty (1 nový spoj)
   • zkrácení intervalu do Prahy od 8:01 do 8:21 z 10 na 6-8 minut (1 nový spoj)
   • zkrácení intervalu z Prahy od 14:42 do 18:30 z 7-8 na 6 minut (8 nových spojů)
  • Praha – Statenice/Velké Přílepy (10 nových spojů):
  • (3 nové spoje v RŠ a 3 nové v OŠ do Prahy; 4 nové spoje v OŠ z Prahy)
   • zkrácení intervalu do Prahy od 5:37 do 5:52 z 15 na 6-9 minut (1 nový spoj)
   • zkrácení intervalu ze Statenic do Prahy od 6:56 do 7:03 z 3-4 na 2-3 minuty (1 nový spoj); z Velkých Přílep z 7 na 3-4 minuty (1 nový spoj)
   • zkrácení intervalu ze Statenic do Prahy od 7:53 do 8:13 z 10 na 6-8 minut (1 nový spoj); z Velkých Přílep z 12 – 13 na 6 – 11 minut (1 nový spoj)
   • zkrácení intervalu z Prahy do Statenic od 14:42 do 18:30 z 7-8 na 6-12 minut (4 nové spoje); do Velkých Přílep z 15 na 12 minut (4 nové spoje)
  • Praha – Tursko/Holubice (7 nových spojů):
  • (3 nové spoje v OŠ do Prahy; 4 nové spoje v OŠ z Prahy)
   • zkrácení intervalu z Prahy od 14:42 do 18:30 z 15 na 12 minut (4 nové spoje)
  • Praha – Kralupy n.Vlt.: beze změny

Změny od 28. 1. 2016

128

 • zřizuje se nový spoj v PD v 7:17 v trase Žvahov – Hlubočepy (školní spoj se posouvá na 7:22)

137 (výlukově)

 • zřizují se spoje v PD v trase Jinonice – Nové Butovice ve 4:49 a 5:29 a zpět v 0:13
 • prodlužuje se spoj v PD v trase Nové Butovice – Na Knížecí v 4:45 do trasy Bucharova – Nové Butovice s odjezdem z výchozí zastávky v 4:42

207

 • prodloužení jízdní doby ze 2 na 3 minuty v PD mezi Bílou labutí a Florencí => zlepšení prokladu linek 133+207 (od 7 do 18:30 hod)

221

 • zrušena (nahrazena l. 353)

341

 • obnovují se zrušené spoje v PD v trase Točná – Obchodní náměstí ve 13:22 a v trase Točná – Na Beránku ve 12:37, zrušené k 13. 12. 2016
 • obnovují se zrušené spoje v PD v trase Na Beránku – Točná ve 12:15 a 13:15, zrušené k 13. 12. 2016

353

 • převedeny na ní zrušené spoje z l. 221

571

 • prodlužuje se spoj v PD v trase Správa Soc. zabezpečení – Škola Radlice do trase Správa soc. zabezpečení – Nové Butovice

Změny od 30. 1. 2016

4

 • zkracují se spoje v PD z Čechova náměstí v 18:53, 19:03, 19:13, 19:23, 19:36 a 19:44 na Anděl => nejedou až na Barrandov (stejně tak nejedou z Barrandova na Anděl v 19:37, 19:47, 20:00, 20:05, 20:27 a 20:32)

6

 • opětovné prodloužení intervalu v SO v trase Palmovka – Kubánské náměstí od 7:30 do 7:59 z 7-8 na 10 minut (tj. stav před 13.12.16)
 • opětovné prodloužení intervalu v NE v trase Palmovka – Kubánské náměstí od 7:05 do 7:40 z 10-15 na 15-20 minut (tj. stav před 13.12.16)

9

 • opětovné zkrácení intervalu v SO v trase Ohrada – Sídliště Řepy kolem 5. hodiny a v NE kolem 6. hodiny z 20 na 10 minut (tj. stav před 13.12.16)

10+16

 • prodloužení přepravních špiček vždy o 25 minut (=> int. 8 minut začíná o 15 minut dříve a i o 15 minut později končí)
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů koncem 19. hodiny ve směru na Žižkov z 5-6 na 4/6 minut (přidán 1 spoj, např. z Anděla od 19:41 do 20:05)
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů kolem 20. hodiny ve směru na Žižkov z 3-8 na 7-8 minut => zpravidelnění intervalu (celkově zrušeny 2 spoje, např. z Anděla od 20:04 do 20:58)
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů kolem 19. hodiny ve směru na Smíchov z 6 na 5 minut (přidán 1 spoj, např. z Palmovky od 19:12 do 19:42)

11+13+14

 • prodloužení a zkrácení přepravních špiček – ranní a odpolední špička začíná o 25 minut dříve a končí o 25 minut později (konec ranní šp. ve směru od Nuslí o 25 min později)
 • nové spoje na l. 13 z Černokostelecké v PD v 6:06, 6:20, v SO v 7:54 a ze Želivského v SO v 7:22 a v NE v 8:02
 • ruší se půlnoční spoje v trase Zvonařka – Voz.Strašnice/Želivského ve 23:40 a 0:00 na l. 13

15

 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Kotlářka – Olšanské hřbitovy od 6:14 do 6:39 z 11-13 na 8-9 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Kotlářka – Olšanské hřbitovy od 14:54 do 15:34 z 10 na 8 minut
 • omezení provozu v PD prodloužením intervalů v trase Kotlářka – Olšanské hřbitovy od 19:26 do 19:56 z 10 na 15 minut
 • posílení provozu v PD zkrácením intervalů v trase Olšanské hřbitovy – Kotlářka od 14:37 do 15:17 z 10 na 8 minut

475

 • ranní pár spojů v PD v trase Mělník – Horní Počaply kolem 7. hodiny se prodlužuje do Bechlína

Zveřejněno: 18. 12. 2016
Autor: Martin Chour

Komentáře jsou uzavřeny.