Integrace Kokořínska

Od 8. srpna 2020 dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k integraci autobusových linek v oblasti Kokořínska (oblast mezi Mělníkem, Liběchovem, Mšenem, Mělnickým Vtelnem a Všetaty). Zavedeno bude 9 nových linek (689 – 697), změněny budou stávající linky 474 a 668. Zrušeno bude 17 linek mimo systém PID. Provoz autobusových linek PID bude zaveden nebo rozšířen na území dalších 33 měst a obcí Středočeského, resp. Libereckého kraje. Zejména bude rozšířena dopravní obslužnost v relacích Mělník – Kokořín a Mělník – Mšeno, dojde ke koordinaci časů a odstranění souběhů železnice a autobusů v relaci Mělník – Mšeno i neefektivních souběhů autobusů v relaci Mělník – Liběchov. Nové spoje jsou zavedeny v mezikrajské relaci Mšeno – Dubá. Rozšířena bude také víkendová doprava do turisticky atraktivní oblasti Kokořínska zejména z Mělníka, kde budou zajištěny návaznosti na autobusy do Prahy.

Dotčená města a obce

Blatce, Dobřeň, Doksy, Dolní Zimoř, Dubá, Chorušice, Kadlín, Kanina, Katusice, Kokořín, Lhotka, Liběchov, Lobeč, Luka, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno, Nebužely, Nosálov, Okna, Řepín, Skalka u Doks, Stránka, Střemy, Tachov, Tupadly, Velký Borek, Vidim, Vrchovany, Vysoká, Ždírec, Želízy.

 

Oblast Liběchov – Kokořín

V této oblasti jsou zavedeny 3 nové linky PID – 691692 a 694 a dále je rozšířen provoz na stávající lince PID 474.

Na linku 474 budou převedeny stávající neintegrované spoje v relaci Mělník – Kokořín – Dobřeň, tzn. že dojde ke zpravidelnění spojů a odstranění nutnosti přestupů v zastávce Kokořín pro cesty Mělník – Dobřeň. K rozšíření provozu dochází také v pracovní dny večer a o víkendech, a to celoročně.

Rozšířen bude provoz v úseku Mělník – Kokořín o spoje v PD v 5.15, 9.30 (nově v ÚT, ČT, PÁ), 14.30 (v úseku Vysoká – Kokořín nahrazuje jeden dosavadní spoj), 18.30 a 22.25 a zpět v 8.48 (nově v ÚT, ČT, PÁ), 10.18, 19.08, 20.08 a 23.12. O víkendu na Kokořín pojedou nově spoje v 6.50, 9.20 (dosud v sobotu v 9.20) a 14.20 (náhrada sobotního spoje v 14.55) a zpět v 7.37 (dosud v sobotu v 7.25), 13.07 (dosud  sobotu ve 13.05) a 15.07 (dosud v sobotu v 15.05). Zrušeny jsou spoje z Kokořína v sobotu v 7.05 a zpět z Mělníka na Kokořín v 9.50 a 15.55. V rámci Mělníka je pak zrušen spoj v 6.41 ze zastávky Mělník,,u hřiště na Mělník,Chloumek,MŠ, naopak se zřizuje spoj z Mělník,Chloumek na Mělník,,Na Brabčově v 19.22 také v pracovní dny. V navazujícím úseku z Kokořína na Střezivojice pak přibude spoj v 5.35, spoje ve 13 a 14 hodin zpět na Kokořín pak pojedou nově přes Jestřebice jako všechny ostatní spoje, tj. nepojedou přes Šemanovice.

 

Linka 691 zajistí obsluhu obcí VidimTupadly a Želízy a linka 692 obcí ŠemanoviceSítnéDolní Zimoř a Želízy. Část spojů obou linek je vedena přímo do Mělníka (především školní spoje) a část pouze do Liběchova s garantovaným přestupem na linku 369, která zajišťuje spojení přímo do centra Mělníka a také do Prahy.

Zrušen je spoj v 6.10 z Mělníka do Vidimi, naopak je zřízen spoj v 16.44. Zkrácen je spoj z Mělníka ve 12.45 do Mlazic, odkud do Vidimi jede v 13.05. Zkráceny jsou spoje z Vidimi do Mlazic (dosud až do Mělníka) v 5.50, 10.30, 13.30 a 15.35. Spoj z Vidimi v 18.50 jede nově v 17.45 a nekončí v Tupadlech, ale jede až do Mlazic. Ranní dva spoje v 7 hodin jsou sloučeny do jednoho spoje, autobus dělá polookruh.

Linka 692 je na opačné straně v Kokoříně navázána na linku 474, tudíž je možné se z oblasti Šemanovic do Mělníka dostat dvěma způsoby (přes Kokořín nebo přes Liběchov). Na rozdíl od současného stavu všechny spoje nově končí v Kokoříně a ne půlka spojů na Truskavně. Z Kokořína do Šemanovic se tak nově dostanete v 8.15 (nově v ÚT, ČT, PÁ), 13.00, 14.00 (původně až od Truskavny) a 19.00 (původně až od Truskavny) a zpět v 8.30 (nově v ÚT, ČT, PÁ), 14.15 (původně jen na Truskavnu) a 18.28 (původně jen na Truskavnu). Ruší se jeden dopolední pár spojů v PO, ST a PÁ. Dále od Šemanovic na Březinku, Sitné, Nové Tupadly, Dolní Zimoř a dále až do Mlazic pojedou spoje v podobných časech jako nyní. Všechny spoje ovšem budou končit už v Liběchově, kde bude možné přestoupit na linku 369 na Mělník. Resp. spoje od Šemanovic v 7, 15 a 19 dojedou do Mlazic, kde se změní číslo linky na 691.

Linku 692 společně provozují dopravci ČSAD Střední Čechy a Kokořínský SOK. Linky 474 a 691 zajišťuje dopravce ČSAD Střední Čechy.

 

Linka 694 obstarává spojení Kokořín – Vysoká – Dolní Zimoř – Liběchov a provozuje ji dopravce Kokořínský SOK. Na lince 694 v relaci Kokořín – Liběchov je rozšířen provoz v dopoledním sedle pracovních dnů – přidán spoj v 9.40 z Kokořína a zpět v 10.07 z Liběchova. Odpolední spoj pak pojede také přes Zimoř a ne rychleji přímo do Strážnice.

 

Kokořínským údolím je vedena linka 695, na jejímž provozu se podílejí oba již zmínění dopravci. Na lince je rozšířen provoz zejména v letním období pro její turistický potenciál. Víkendové spoje budou nově v provozu od dubna do října. Linka je vedena v trase Mělník – (Lhotka) – Kokořínský Důl – (Kokořín) – Vojtěchov – Mšeno. Přes Lhotku jsou vedeny pouze vybrané spoje pro zajištění spojení pro školáky, a to vzhledem k dostatečné obsluze této oblasti železniční dopravou.

Zaveden bude v pracovní dny nový spoj z Kokořína na Mělník v 17.34 a zpět v 18.05  z Mělníka na Kokořín, resp. rozšířen jeho provoz z PÁ na PO-PÁ. Zrušen je nedělní pár spojů z Kokořína přes Kokořínský důl na Mělník v 17.15 a zpět v 17.42. Zrušeny jsou dva sobotní páry spojů ze Mšena v 7.05, 14.45 a zpět z Kokořína v 9.45 a 16.25. O víkendu v celé trase pojedou 2 páry spojů. Přibudou spoje ze Mšena na Kokořín v 6.25 a zpět v 15.20 v pracovní dny.

 

Oblast Mšena

Oblast Mšena je v současné době jen částečně zaintegrována, a to železnicí a autobusovou linkou 668 v trase Všetaty – Byšice – Mělnické Vtelno – (Kadlín) – Mšeno. Provoz na této lince bude rozšířen o školní spoje dopravce Kokořínský SOK v relaci Chorušice – Mšeno. Varianta spojů do Kadlína bude z důvodu minimálního využití cestujícími z této linky odstraněna, všechny spoje budou vedeny z/do Mšena, a to oběma variantami jak přes Velký Újezd, tak přes Stránku.

Prodlužují se tedy spoje Mělnické Vtelno – Kadlín do trasy Mělnické Vtelno – Mšeno (nejedou do Kadlína) v 16.03 a 19.03 a zpět ze Mšena jedou v 4.43, 5.43 a 6.35.  Více spojů linky 668 jede nově přes Stránku a ne přes Velký Újezd. Zřizuje se spoj z Byšic do Všetat ve 12.04 a zpět ve 14.10.

 

Zavedena je nová významná linka 696 v trase Mělník – Střemy – Nebužely – (Řepín / Kanina – Mšeno). Součástí této linky jsou spoje v relacích Mělník – Mšeno, Mělník – Řepín i školní spoje Mšeno – Řepín. Časové polohy spojů jsou koordinovány se souběžnou železnicí tak, aby nedocházelo k souběhům spojů, avšak nadále jsou zajištěny školní časy. Na lince je zaveden intervalový provoz a obslužnost je rozšířena během celého dne. Dopravcem bude především ČSAD Střední Čechy, část spojů zajistí Kokořínský SOK. Na lince je zaveden provoz letních víkendových spojů v trase Mělník – Řepín od června do listopadu.

Z Mělníka do Řepína přibude spoj v 6.25, 10.15 (nově v ÚT, ČT, PÁ), 18.50 a zpět v 5.50 a 12.00 (nově v ÚT, ČT, PÁ). Na Mšeno pak jsou nové spoje ve 12.15 (nový od Nebužel po Mšeno), 18.50 (prodloužený z Řepína až do Mšena) a zrušen spoj ve 14.15. V opačném směru ze Mšena nový spoj v 8.55 a 14.55. Odpolední školní spoj ze Mšena do Řepína v 15.55 a zpět v 16.18 jede nově také v PO, ST a PÁ. Zrušen bude z Nebužel, Střem, Lhotky a Velkého Borku spoj ve 13.40 na Mělník. Z Lhotky zároveň nepojede i spoj v 5.12 na Mělník.

Nově také pojedou všechny spoje z Mělníka na Mšeno přes Kaninu. Ruší se spoj na Kaninu ze Mšena v 6.58 (stále jede spoj v 6.40, resp. 6.45). Ruší se první ranní spoj z Kaniny a Velkého Újezdu v 5.45 na Mšeno (první spoj jede v 7.38).

 

V oblasti Mšena jsou dále zavedeny linky 689690693 a 697. Tyto linky zajišťují především školní spojení z/do Mšena, ale také navazující spojení na linky do Mělníka nebo nové propojení do sousedního Libereckého kraje.

To se týká linky 697, která významně rozšíří spojení Mšeno – Dubá – (Doksy). Kromě stávajících školních spojů v relaci Mšeno – Blatce (2 páry spojů) budou v provozu nově 3 páry spojů v pracovní dny v trase Mšeno – Blatce – Ždírec – Nedamov – Dubá (resp. o jeden pár více v úseku Mšeno – Blatce), které budou v Dubé časově navazovat na spoje linek IDOL z/do České Lípy. Součástí linky 697 jsou také letní víkendové spoje (2 páry spojů) v trase Mšeno – Dubá – Doksy, jejichž provoz bude rozšířen na období duben–říjen. Vedeny budou od Blatců buď jako dnes přes Dubou, Vrchovany, Skalku do Doks (2 páry spojů mimo prázdniny), případně přes Dubou, Korce a Tachov do Doks (1 pár spojů o prázdninách – nová víkendová obsluha místo po hlavní), případně přes Housku, Kruh, Žďár a Okna do Doks (1 pár spojů o prázdninách). Počet spojů o víkendu v relaci Mšeno – Dubá – Doksy zůstane tedy stejný, jen se upraví trasy.

 

Linka 690 zajistí spojení Mšeno – Stránka – Kadlín.

Zřízen je spoj ze Mšena do Kadlína v 6.16 a zpět v 6.29.

 

Linka 693 je vedena v trase Mšeno – Lobeč – Nosálov – (Doubravice – Katusice) – nově jeden z dopoledních spojů jede i v ÚT, ČT, PÁ a po celé trase přes Lobeč. Zaveden je i víkendový provoz dvěma páry spojů, zajištěné ČSAD Střední Čechy.

 

Linka 689 v trase Hradsko – Mšeno – Vrátno – Ostrý – nově zde dopolední spoj, dosud jezdící jen v PO, ST a PÁ v úseku Mšeno – Hradsko.

Tyto tři linky jsou provozovány především dopravcem Kokořínský SOK.  Všechny tyto linky slouží hlavně pro dopravu školáků do Mšena, ale také navazují ve Mšeně na vlaky oběma směry nebo linky 695 či 696 z/do Mělníka.

 

Materiály:

 

Souhrnný jízdní řád úseku Mělník – Želízy

Nové autobusové linky

Linka Název Dopravce Jízdní řád
689 Stránka, Ostrý – Mšeno – Mšeno, Hradsko
– v provozu pouze v pracovní dny
Kokořínský SOK Jízdní řád
690 Mšeno – Stránka – Kadlín
– v provozu pouze v pracovní dny
Kokořínský SOK Jízdní řád
691 Mělník, Aut.st. – Liběchov – Želízy – Tupadly – (Medonosy) – Vidim
– v provozu pouze v pracovní dny, v úseku Mělník – Liběchov a přes Medonosy pouze část spojů
ČSAD Střední Čechy Jízdní řád
692 Liběchov – Želízy – Dolní Zimoř – Kokořín, Šemanovice – Kokořín
– v provozu pouze v pracovní dny
– vybrané spoje přímé do Mělníka jako linka 691
ČSAD Střední Čechy, Kokořínský SOK Jízdní řád
693 Mšeno, Žel. st. – Lobeč, Zámek – Nosálov – Nosálov, Libovice – Katusice
– v provozu celotýdenně
– v úseku Nosálov – Katusice pouze vybrané spoje v pracovní dny
Kokořínský SOK, ČSAD Střední Čechy Jízdní řád
694  Liběchov – Želízy – Dolní Zimoř – Vysoká, Střednice – Vysoká – Kokořín
– v provozu pouze v pracovní dny
Kokořínský SOK Jízdní řád
695 (Mělník, Fibichova) – Mělník, Aut. st. – (Velký Borek – Lhotka) – Lhotka, Žel.st. – Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí – (Kokořín) – Mšeno, Ráj – Mšeno
– v provozu v pracovní dny celoročně, o víkendech v sezoně od dubna do října
– přes Velký Borek, Lhotku a Kokořín jedou pouze vybrané spoje v pracovní dny
ČSAD Střední Čechy, Kokořínský SOK Jízdní řád
696 (Mělník, Fibichova) – Mělník, Aut. st. – Střemy – Nebužely – Řepín – (Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň) – Chorušice, Velký Újezd – Kanina – Mšeno, Žel. st.
– v provozu v pracovní dny celoročně, o víkendech v sezoně od dubna do října v úseku Mělník – Řepín
– do Vysoké Libně zajíždí pouze vybrané spoje v pracovní dny
ČSAD Střední Čechy, Kokořínský SOK Jízdní řád
697 Mšeno, Žel.st. – Mšeno, Ráj – Blatce, Tubož – Dubá, Aut. nádr. – Doksy, Staré Splavy, Otočka
– v provozu v pracovní dny v úseku Mšeno – Dubá a o víkendech v průběhu sezóny od dubna do října v trase Mšeno – Doksy
– tarif PID platí pouze v úseku Mšeno, Žel.st. – Blatce, Tubož, rybník
Kokořínský SOK. ČSAD Střední Čechy Jízdní řád

Upravené autobusové linky PID

Linka Název Dopravce Jízdní řád
474 Dobřeň, Střezivojice – Kokořín – Vysoká – Mělník, Chloumek – Mělník, Aut.st. – Mělník, Na Brabčově
– posílení v úseku Mělník, Chloumek – Kokořín – Dobřeň, Střezivojice
– linka již nezajíždí do Šemanovic
ČSAD Střední Čechy Jízdní řád
668 Všetaty, Žel. st. – Byšice – Mělnické Vtelno – Chorušice – Stránka / Chorušice, Velký Újezd – Mšeno
– posílení v úseku Chorušice – Mšeno
– linka již nezajíždí do Kadlína
ČSAD Střední Čechy, Kokořínský SOK Jízdní řád
747 Posílení provozu v pracovní dny ráno a večer, zavedení zrychlených spojů z Hostína do Mělníka v pracovní dny podvečer ČSAD Střední Čechy Jízdní řád

Zrušené autobusové linky

Linka Trasa Nahrazena
250 011 Mělník – Želízy – Vidim 691
250 012 Mělník – Želízy – Kokořín 692
250 015 Mělník – Kokořín, Kokořínský Důl – Mšeno 695
250 016 Mělník – Střemy – Mšeno 696, S33
250 020 Mělník – Hostín – Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň 695, 696, S33
250 021 Mělník – Řepín – Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň 696, S33
250 066 Mšeno – Nosálov – Katusice 693
250 067 Mšeno – Chorušice, Vysoký Újezd – Mšeno 668, 689 696
250 068 Mšeno – Stránka – Kadlín 668, 689, 690
250 069 Mšeno – Chorušice – Mělnické Vtelno 668
250 070 Mšeno – Nebužely – Řepín 696
250 071 Mělník – Mšeno – Doksy 474, 695, 697
250 073 Mšeno – Kokořín – Mělník 695
250 074 Dobřeň – Kokořín – Mělník 474, 692, 694
250 075 Dobřeň – Liběchov 692, 694
250 076 Mělník – Řepín – Mšeno 695, 696
250 077 Mšeno – Dubá – Doksy 697

Změny názvů zastávek

V rámci zlepšení orientace cestujících, nových pravidel českého pravopisu a zpřehlednění jízdních řádů navrhujeme v souvislosti s integrací (udělování nových licencí) upravit názvy zastávek.

PŮVODNÍ NÁZEV NOVÝ NÁZEV
Kanina,rozc. Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána
Kokořín,Harakoko Kokořín,Kokořínský Důl,Harakoko
Kokořín,Hlučov Kokořín,Kokořínský Důl,Pokličky
Kokořín,Kokořínský Důl Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí
Kokořín,Kokořínský Důl,u háj. Kokořín,Kokořínský Důl,Rapín
Lhotka,žel.zast. Lhotka,žel.st.
Liběchov,Boží Voda,Rozc. Liběchov,Boží Voda
Lobeč Lobeč,pivovar
Lobeč,rozc. Lobeč,zámek
Medonosy,Osinalice,hříbárna Medonosy,Osinalice
Mělník,Blatecká Mělník,Blata
Mšeno,rozc.Sedlec 1.8 Mšeno,Mělnická
Mšeno,rozc.Velký Újezd 1.2 Kanina,žel.zast.
Mšeno,železniční zastávka Mšeno,žel.st.
Mšeno,Podolí Mšeno,Podolec
Mšeno,Romanov,háj. Mšeno,Romanov,Na Rovinách
Mšeno,rozc.Vrátno 3.5 Stránka,rozcestí
Mšeno,Skramouš,rozc. Mšeno,Skramouš,rozcestí
Řepín,u Vítků Řepín,Libeňská
Stránka,rozc.0.5 Stránka,u pomníku
Stránka,Ostrý,rozc.0.8 Stránka,Ostrý,rozcestí
Tupadly,u Beránků Želízy,Beránek
Vidim,Horní Vidim
Vrátno,dol.část Vrátno,dolní část
Vysoká,Chodeč,II Vysoká,Chodeč
Vysoká,Strážnice (na sil. III/2736) Vysoká,Strážnice,hasičárna
Vysoká,Strážnice (na sil. II/2738) Vysoká,Strážnice,nad školou
Želízy,MŠ Želízy,Čertovy hlavy
Želízy,u Došků Želízy,u parku
Želízy,Nové Tupadly,odb.2.1 Želízy,Nové Tupadly

V tabulce jsou uvedeny pouze zastávky, u nichž se předpokládá změna názvu.

Zrušené zastávky

  • Lhotka,,rozc.1.8
  • Velký Borek,Hausner
  • Velký Borek,Mělnická Vrutice,U Vejvodů
  • Velký Borek,Mělnická Vrutice,žel.zast.
  • Želízy,Nové Tupadly

Autor: Martin Chour
Zveřejněno: 20. 1. 2020
Aktualizováno: 31. 7. 2020
Zdroj: Ropid.cz, materiály a vlastní/převzatý text na webu

Komentáře jsou uzavřeny.