Integrace Kouřimska

K termínu 11. listopadu 2017 dochází k dalšímu rozšíření Pražské integrované dopravy, tentokrát v oblasti mezi Kouřimí a Kolínem. Linek PID se nově dočkají v 16 obcích v tomto regionu, který obslouží celkem 4 autobusové linky. Tarif Pražské integrované dopravy umožní cestovat na jeden jízdní doklad autobusem i vlakem. Nově zaintegrovaná oblast bude zařazena v tarifních pásmech 5 a 6. Dopravcem všech nově integrovaných linek bude OAD Kolín. K již stávajícím zaintegrovaným železničním tratím do Peček či do Kouřimi se následně od prosincové změny jízdních řádů vlaků připojí zbytek železničních tratí na Kolínsku a Kutnohorsku. Další části Kolínska by měly být integrovány v průběhu roku 2018.

Nové nebo prodloužené autobusové linky PID:

421

 • Kolín,,aut.st. – Polní Voděrady – Svojšice – Kouřim – Ždánice,,U Jánů – Barchovice – Horní Kruty,Újezdec – Sázava,,aut.st.
 • Linka jezdící dosud v trase Kouřim – Horní Kruty, Bohouňovice II bude na obou koncích prodloužena (do Kolína a do Sázavy) a stane se z ní páteřní linka v tomto regionu.
 • Návaznosti budou zajištěny jak na železnici v Kolíně a Sázavě, tak i na autobusy PID ve Ždánicích, Kouřimi i Horních Krutech.
 • Linka pojede ve všední dny ve špičkách každou hodnu, mimo špičky každé dvě hodiny, o víkendech bude interval čtyřhodinový.

422

 • Kolín,aut.st. – Břežany I – Plaňany,,žel. st. – Třebovle,,náves – Kouřim – Vitice – Český Brod,,žel.st.
 • Linka jezdící dosud v trase Kouřim – Český Brod bude prodloužena do Kolína.
 • V původním úseku Český Brod – Kouřim pojede pouze část spojů.
 • Tato druhá páteřní linka kouřimského regionu bude provozována ve všední dny v přibližně dvouhodinovém intervalu, o víkendech pojede každé čtyři hodiny.
 • Přestupy na vlaky budou zajištěny v Kolíně i Českém Brodě, další návaznosti budou například v Kouřimi.

424

 • Kolín,,aut.st. – Lošany – Polní Voděrady,,ObÚ – Dolní Chvatliny – Toušice – Kouřim
 • Nová doplňková linka provozovaná v pracovní dny cca od 5 do 19 hodin.
 • V úseku Kolín, Aut. st. – Polní Voděrady, ObÚ pojede pouze část spojů.

450

 • Polní Voděrady,,ObÚ – Svojšice – Plaňany,,nám. – Vrbčany
 • Nová doplňková školní linka, v provozu pouze vybrané spoje ve všední dny ráno a odpoledne.

Nově zaintegrované obce a tarifní pásma: Břežany I (5, 6); Dolní Chvatliny (5); Klášterní Skalice (5); Krychnov (5); Křečhoř (6); Libodřice (5); Lošany (6); Plaňany (5); Polní Voděrady (5, 6); Radim (5); Radovesnice I (6); Svojšice (5); Toušice (5); Třebovle (5); Vrbčany (5); Žabonosy (5)

Jízdní řády:

421 422 424 450

Zrušené autobusové linky SID:

230047 (G47) Horní Kruty, Bohouňovice II – Sázava (nahrazeno linkou 421)
230051 (G51) Kolín – Polní Voděrady – Kouřim (nahrazeno linkou 424)
230052 (G52) Kolín – Svojšice – Kouřim (nahrazeno linkou 421)
230054 (G54) Kolín – Plaňany – Kouřim (nahrazeno linkou 422)
230058 (G58) Kolín – Polní Voděrady – Plaňany – Vrbčany (nahrazeno linkou 450)

Změny podrobně:

Kolín – Svojšice – Kouřim – Sázava

Prodloužená linka 421 nabízí nově přímé spojení významných regionálních center Středočeského kraje – KolínaKouřimi a Sázavy. Díky vzájemným návaznostem s linkou 381 (Praha – Kutná Hora) v zastávce Ždánice,,U Jánů se navíc možnosti cestování rozšiřují také na další spojení:

 • Praha – Kouřim
 • Praha – Horní Kruty
 • Kouřim – Kutná Hora
 • Sázava – Kutná Hora
 • Kostelec nad Černými lesy – Kolín

Jízdní řády linek 381 a 421 jsou vzájemně v zastávce Ždánice,,U Jánů sladěny tak, aby bylo možné přestoupit v uvedených směrech nejen v pracovní dny, ale i o víkendech. Také na lince 381 se rozšiřuje počet spojů mezi Zásmuky a Kutnou Horou pro zlepšení spojení z Kouřimska, Černokostelecka a Sázavy do Kutné Hory a zpět.

Výrazného posílení se dočkají obyvatelé Sázavy, Nechyby a Benátek, neboť místo současných 2 párů spojů v pracovní dny pojede od Kouřimi, Ždánic a Horních Krut celkem 11 párů spojů! Jedná se o prodloužené spoje l. 421 z Bohouňovic. S tím souvisí i jednotné vedení všech spojů v následujícím uspořádání: Benátky – Újezdec – Bohouňovice – Dolní Kruty – Horní Kruty – Hryzely.

Z Kouřimi jsou zavedeny nové spoje do Lhotky, Barchovic, Hryzel, Krut a Bohouňovic v 5:21 a 14:06 a místo spoje v 17:21 jedou dva nové spoje v 16:51 a 17:51, v opačném směru zaveden nový spoj v 17:40 ve směru na Kouřim => zkrácen interval v odpolední špičce na hodinu.

Dochází ke zpravidelnění intervalu v trase dnešní linky 230051 Kouřim – Kolín, nově 421, na interval hodina ve špičce, dvě hodiny dopoledne, večer a 4 hodiny o víkendu. Kromě toho se již nezajíždí do Toušic (nově sem jede l. 424) a v Kolíně všechny spoje staví v zastávce Bezovka. První dva ranní spoje z Kouřimi ve 4:20 a 4:50 se spojují do jednoho s odjezdem ve 4:39 z Kouřimi, který nejede přímo do Krychnova a obsluhuje Bošice. Naopak prodloužen je spoj v 7:20 v trase Lošany – Kolín až do Kouřimi, odkud vyjíždí v 7:09. Z Kouřimi se zavádí zcela nové spoje do Kolína ve 14:09, 18:09 a 19:09. V opačném směru z Kolína jede nově spoj ve 20:09.

O víkendu je zaveden pravidelný interval 4 hodiny, tj. spoje z Kouřimi do Kolína jedou v 7:09 (oproti dnešku v provozu kromě Ne také v So), 11:09, 15:09 (oproti dnešku v provozu kromě Ne také v So) a 19:09 (nově i v SO) a z Kolína v 8:09, 12:09 (oproti dnešku v provozu kromě Ne také v So), 16:09 a 20:09 (oproti dnešku v provozu kromě Ne také v So). Spoj v 10:00 z Kolína v sobotu, posunutý na 8:09, nově nejede do Bošic => zrušena víkendová obsluha této osady (možné využít vlak nebo autobus cca 1,5 km od středu osady).

Kolín – Toušice – Kouřim

Spojení z Kouřimi do Kolína kromě linky 421 zajistí nová linka 424 vedena přes Toušice a Dolní Chvatliny. Jízdní řády linek 421 a 424 jsou vzájemně zkoordinovány, aby se pro spojení z Kouřimi, Polních Voděrad, Lošan a Radovesnic do Kolína jejich spoje vzájemně střídaly a doplňovaly. Souhrnný interval linek 421 424 činní v ranní a odpolední špičce pracovního dne 30 minut, dopoledne 60 minut a o víkendu 120 minut.

Zřízeny jsou nové spoje z Kouřimi do Kolína v 10:07, 12:07 a 16:37, z Kouřimi do Polních Voděrad v 17:37 a 19:37, z Kouřimi do Toušic ve 12:52 a 14:52, z Lošan do Kolína v 7:17 a spoj z Kouřimi do Polních Voděrad v 15:40, posunutý na 15:37, je prodloužen až do Kolína. Z Kolína jsou zřízeny spoje do Kouřimi v 6:34, 9:09, 13:09, 15:39, 17:39, z Lošan do Kouřimi ve 12:28 a 14:28 a spoj z Lošan do Kouřimi v 16:52 je nově výchozí již ze zastávky Kolín,,aut.st. v 16:39. V úseku Kouřim – Toušice nahrazuje linku 230052, která tudy již nevede.

Zaveden je nově i víkendový provoz (kromě Toušic, kam se jezdí několika spoji už dnes). Nově pojedou spoje z Kouřimi v 9:07, 13:07 a 17:07 a zpátky z Kolína v 10:09, 14:09 a 18:09.

Kolín – Plaňany – Kouřim

Linka 422 v trase Český Brod – Vitice – Kouřim bude nově prodloužena o úsek Kouřim – Plaňany – Kolín, čímž také zajistí řadu nových přímých spojení. Bez přestupu bude možno cestovat například z Vitic nebo Dobrého Pole do Kolína či z Klášterní Skalice na vlak do Českého Brodu. Jízdní řád linky 422 je přizpůsoben návaznostem na vlaky v Českém Brodě pro spojení do Prahy i zpět. I zde můžete cestovat na jednu jízdenku – již v autobuse lze zakoupit jízdenku, která platí nejdříve v autobuse, pak ve vlaku a následně například v pražském metru či tramvaji.

Dochází k výraznému zjednodušení trasy (např. takto se jezdilo dnes z Plaňan do Kolína) dnešní linky 230047, nově 422 do jediné Český Brod – Kouřim – Klášterní Skalice – Vrbčany – Vrbčany – Plaňany,,žel.st. – Plaňany,,nám. – Blinka – Žabonosy – Hradenín – Břežany I – Křečhoř – Kolín. Ruší se všechny rychlíkové spoje z Plaňan do Kolína po hlavní I/12 (zrušena bude tak dopravní obsluha částí obce Břežany I, a to osad Nové Město a Zlaté Slunce bez náhrady). Nahrazeny jsou zastávkovými spoji, kterých velmi přibude, jak si můžete porovnat níže. Rozšířen je provoz autobusů také o večerech a víkendech.

V trase Kouřim – Plaňany dochází k zavedení nových spojů v 11:34 (až do Kolína), 13:34, 18:04 (až do Kolína) a 20:04 (až do Kolína) a k prodloužení spoje z Třebovle, který je nově výchozí ze zastávky Kouřim. Rozšířen je i víkendový provoz, z Kouřimi jedou spoje v 5:01 (jede i dnes v NE), 7:04 (jede pouze v SO, stejně jako dnes), 9:04, 13:04, 17:04 a z Plaňan do Kouřimi v 6:52, 8:40 (jede jen v SO), 10:52, 14:52, 18:52 (dnes jezdí jen v NE).

červené – zrušené, zelené – zavedené, černé – ostatní spoje, které jezdily i dnes

Rychlíkové spoje z Plaňan do Kolína

4:53, 6:40, 7:50

5:27 (SN)

Rychlíkové spoje z Kolína do Plaňan

5:20, 6:30

19:00 (SN)

Spoje z Blinky do Kolína

4:38, 5:59, 7:59, 11:59, 13:29, 15:29, 17:29, 20:29

5:26 (SN), 7:29 (SN), 11:54 (NE), 17:29 (SN)

Spoje z Blinky do Plaňan

5:47, 7:35, 11:20, 12:50, 14:17, 15:17, 16:47, 18:17, 19:47

6:47 (SN), 14:47 (SN), 18:47 (SN) – (oproti dnešku v provozu kromě Ne také v So)

Spoje ze Žabonos do Kolína

4:41, 6:04, 6:35, 6:36, 8:04, 9:57, 12:04, 13:34. 15:34, 16:27, 17:34, 18:27, 20:34

5:31 (SN), 7:34 (SO), 9:27 (SN), 13:27 (SN), 17:34 (SN)

Spoje ze Žabonos do Plaňan

5:42, 6:42, 7:30, 8:49, 11:15, 12:45, 14:12, 15:12, 16:42, 18:12, 19:42

6:42 (SN), 8:37 (SO), 10:49 (SN), 14:42 (SN), 18:42 (SN)

Spoje z Hradenína a Poboří do Kolína

4:43, 6:06, 6:37, 6:38, 8:06, 9:59, 12:06, 13:36, 15:36, 16:29, 17:36, 18:29, 20:36

5:33 (SN), 7:36 (SO), 9:29 (SN) – nově v SO, 13:29 (SN), 17:36 (SN)

Spoje z Hradenína a Pohoří do Plaňan

5:40, 6:40, 7:28, 8:47, 11:13, 12:43, 14:10, 15:10, 16:40, 18:10, 19:40

6:40 (SN), 8:35 (SO), 10:47 (SN), 14:40 (SN), 18:40 (SN) – (oproti dnešku v provozu kromě Ne také v So)

Spoje z Břežan I, Chocenice, Křečhoře a Kutlířů do Kolína

4:49, 6:12, 6:43, 6:44, 8:12, 10:05, 12:12, 13:42, 15:42, 16:35, 17:42, 18:35, 20:42

5:39 (SN), 7:42 (SO), 9:35 (SN) – nově v SO, 13:35 (SN), 17:42 (SN)

Spoje z Břežan I, Chocenice, Křečhoře a Kutlířů do Plaňan

5:34, 6:34, 7:22, 8:41, 11:07, 12:37, 14:04, 15:04, 16:34, 18:04, 19:34

6:34 (SN), 8:29 (SO), 10:41 (SN), 14:34 (SN), 18:34 (SN) – (oproti dnešku v provozu kromě Ne také v So)

 

Polní Voděrady – Svojšice – Plaňany

Linka 450 v trase Vrbčany – Plaňany – Polní Voděrady je určena převážně pro spojení dětí do škol v okolí Plaňan, a tudíž je provozována pouze v pracovní dny školního roku vybranými spoji.

Školní linka 230058, nově 450, bude zkrácena do trasy Polní Voděrady – Plaňany a ve zbývajícím úseku nahrazena linkou 421 (ranní spoj přejezdem, odpolední spoj sloučením dvou současných spojů).

Pár poledních spojů v trase Plaňany – Radim – Vrbčany, jezdící pouze v pondělí a středu, nově pojede i v úterý, čtvrtek a pátek, tj. každý pracovní den.

Zásmuky – Kutná Hora

Rozšíření počtu spojů na lince 381.

Vlaky Pečky – Kolín

Do systému PID zatím nebudou zařazeny vlaky v úseku Kolín – Pečky (integrace železnice na Kolínsku a Kutnohorsku se předpokládá k termínu 10. 12. 2017), zatím tak nebude možné použít jízdní doklady PID při přestupu na vlak v Kolíně.

Jízdné

 

Zveřejněno: 17. 10. 2017
Aktualizováno: 21. 10. 2017
Autor: Martin Chour (zdroj: Ropid)

Komentáře jsou uzavřeny.