Integrace Berounska od 13.12.2020

Dnem 13.12. bude do systému PID zařazeno Hořovicko a Berounsko. Stávající linku 380 do Berouna doplní odkloněná 384 v trase Zličín – Beroun – Zdice – Žebrák – Tlustice – Hořovice a nová expresní linka 394 v trase Nové Butovice – Beroun – Zdice. Místní obsluha bude zajištěna linkami 526 – 529 a 631 – 649.

Tento vůz byl poslední, který obdržel hlášení a evidenční čísla. Vůz dříve jezdil na Moravě. (foto: LanovkarJ)

Nové autobusové linky PID

394 Praha, Nové Butovice – Beroun – Králův Dvůr, Počaply – Zdice
– Jde o expresní linku provozovanou v pracovní dny v době zvýšené poptávky cestujících k rychlému spojení uvedených měst.
Jízdní řád
526 Zdice – Hředle – Chlustina – Žebrák – Bzová
– Linka je vedena v trase Zdice – Bzová, kde částečně nahrazuje linky C11 a C42
Jízdní řád
527 Komárov – Újezd – Cerhovice – Drozdov – Žebrák
– Nahrazuje linky C39, C47 a částečně také C40 a C80
– Doplňková linka pro spojení Cerhovic a Újezda s Komárovem
– V Žebráku krátké garantované přestupy s linkou 384 od/do Prahy
– Nově zajištěno spojení o víkendu i do Drozdova, také sem zajíždí všechny spoje v relaci Cerhovice – Žebrák v pracovní dny
Jízdní řád
528 Hořovice – Tlustice – Žebrák – Bzová – Březová – Kublov – Broumy
– Nahrazuje linku C32
– Všechny spoje nově zajíždějí do Bzové, čímž zde dochází k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti
– Nové spoje o víkendu
Jízdní řád
529 Hořovice – Hvozdec
– Nahrazuje linku C37
– V zastávce Hořovice, nám. B. Němcové návaznost na ostatní linky
Jízdní řád
631 Nižbor – Hýskov – Beroun, autobusové nádraží – Králův Dvůr – Suchomasty – Všeradice
– Linka zajišťuje nejen převzetí stávajících přepravních vazeb z linky MHD B, ale nově i návaznost na vlak linky R16 pro rychlé spojení obcí ležících za Královým Dvorem s Prahou.
– Vybrané spoje linky pokračují ze zastávky Všeradice jako linka 638 ve směru Beroun, autobusové nádraží, čímž dochází k navýšení nabídky spojení ve směru Beroun.
Jízdní řád
632

Řevnice – Svinaře – Skuhrov – Všeradice – Osov – Hostomice
– V zastávce Řevnice, Nádraží je linka navázána na vlaky linky S7 z/na Prahu.
– Spoje (s výjimkou ranních s návazností na další linky v Hostomicích) budou vyčkávat příjezdu vlaku i při jeho zpoždění do 10 minut.

Jízdní řád
633 Beroun, Zdejcina – Beroun, autobusové nádraží – Tetín – Liteň
– Linka nahrazuje stávající linku MHD C a zároveň zavádí spojení Tetína a dalších obcí s centrem Berouna.
Jízdní řád
634 Hostomice – Neumětely – Skřipel – Lážovice – Všeradice
– Linka nahrazuje zajíždění vybraných spojů linky C25 a C38.
– Linka zajišťuje lokální obsluhu obcí Neumětely, Lážovice a Skřipel.
– Nově je v pracovní dny zajištěna obsluha zastávky Osov, Nové Dvory.
Jízdní řád
636 Loděnice – Chrustenice – Nenačovice – Železná
– V zastávce Loděnice je možný přestup na linky 380, 384 ve směru Praha a Beroun, v zastávce Železná na linku 630 ve směru Beroun – umožňuje tedy četnější spojení obsluhovaných obcí s Berounem.
Jízdní řád
637 Zadní Třebaň – Liteň – Koněprusy – Beroun, autobusové nádraží (- Beroun, Hlinky – ranní školní spoj) – Nový Jáchymov – Broumy  – Kublov
– Linka nahrazuje větší počet stávajících linek SID a zajišťuje nejen dopravu z uvedených obcí do Berouna a Králova Dvora, ale také dopravu do ZŠ Liteň.
– V zastávkách Beroun, autobusové nádraží a Zadní Třebaň, žel.st. je možnost přestupu na páteřní železniční dopravu.
Jízdní řád
638 Všeradice – Koněprusy – Beroun, autobusové nádraží (- Beroun, Hlinky – ranní školní spoj) – Svatá – Kublov – Broumy – Skryje – Branov
– Linka je koordinována s linkou 637 v úseku Králův Dvůr – Beroun, autobusové nádraží v maximálním možném rozsahu.
– Spoje jedoucí do zastávky Všeradice pokračují jako přímý spoj linky 631 (bez nutnosti přestupu) ve směru Beroun.
Jízdní řád
639 Hořovice – Lochovice – Hostomice – Dobříš
– Linka v úseku Hořovice – Hostomice částečně nahrazuje linky C33 a C38.
Jízdní řád
640 Zdice – Lochovice – Hostomice – Jince – Čenkov
– Nově jsou vybrané spoje prodlouženy do Jinců a Čenkova.
Jízdní řád
641 Beroun – Zdice – Hořovice
– Linka nahrazuje stávající linku C21.
Jízdní řád
642 Jince – Lochovice – Praskolesy – Hořovice
– Linka nahrazuje stávající linku C49 v úseku Jince – Lochovice a linku C45 v úseku Lochovice – Hořovice.
– V úseku Praskolesy – Hořovice je koordinována s linkou 641.
Jízdní řád
643 Cerhovice – Újezd – Hořovice – Podluhy – Křešín
– Nahrazuje linku C43 a částečně C34 a C81.
– Doplňková linka pro relaci Hořovice – Cerhovice, zajišťuje dopravní obslužnost cerhovické místní části Třenice, Újezda a zadní části Záluží.
– Do Podluh jsou nově zavedeny víkendové spoje.
Jízdní řád
644 Hořovice – Osek – Komárov – Hvozdec, Mrtník – Chaloupky – Malá Víska – Zaječov
– Nahrazuje linku C36.
– Mírné navýšení počtu spojů pro zlepšení dopravní obslužnosti.
– Garantované návaznosti většiny spojů začínajících/ukončených v Komárově na linky 645 a 646 z/do Hořovic.
Jízdní řád
645 Hořovice – Osek – Komárov – Zaječov – Olešná – Těně – Strašice
– Nahrazuje linku C35 a některé spoje linky C80.
– Páteřní linka oblasti.
– V Hořovicích zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu.
– Koordinace s linkou 646 v úseku Komárov – Hořovice pro zlepšení rozsahu dopravní obslužnosti.
– V úseku Zaječov – Strašice úprava spojů ve spolupráci s Plzeňským krajem především o víkendu z důvodu zlepšení spojení pro turisty do CHKO Brdy.
Jízdní řád
646 Hořovice – Osek – Komárov – Olešná – Cheznovice – Těně – Strašice – Dobřív – Rokycany
– Nahrazuje linku C46 a vybrané spoje linek C35 a C40.
– Páteřní linka oblasti.
– Ve spolupráci s Plzeňským krajem zaveden nový dopravní koncept s téměř všemi spoji v celé trase Hořovice – Rokycany.
– V Hořovicích i Rokycanech zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu.
– Koordinace s linkou 645 v úseku Komárov – Hořovice pro zlepšení rozsahu dopravní obslužnosti.
Jízdní řád
647 Hořovice – Osek – Komárov – Kařízek – Kařez – Cerhovice
– Nahrazuje linku C81 a školní spoje přes komárovské sídliště z linky C36.
– Všechny spoje nově jedou přes střed Oseka (zast. Osek, u Anýže), čímž zde dochází k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti.
– Na požadavek Plzeňského kraje dochází k navýšení počtu spojů.
– V Kařezu zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu do Prahy i od Plzně.
Jízdní řád
648 Otmíče – Praskolesy – Hořovice – Záluží – Cerhovice – Drozdov – Týček – Zbiroh
– Nahrazuje linku MHD Hořovice, linky C34 a C44 a také vybrané spoje linec C47 a C80.
– Páteřní linka oblasti.
– Zavedeno nové přímé spoje ze Zbiroha, Drozdova, Cerhovic a Záluží k hořovické nemocnici.
– Ranní školní spoj jede nově jako posila již z Otmíčů, jeden školní spoj také zajíždí pro zvýšení kapacity do Tlustice.
– Spoje jedoucí k hořovickému nádraží zde mají garantované přestupy na železniční dopravu.
Jízdní řád
649 Nižbor, Stradonice, náves – Nižbor, u lípy – Nižbor, Žloukovice
– Linka je navržena jako obsluha místních částí Žloukovice a Stradonice obce Nižbor, převážně jako školní linka.
Jízdní řád

Autobus linky C32 odbavuje cestující v zastávce Tlustice. Foceno 9.12. v 14:42. (foto: LanovkarJ)

Upravené linky PID

380 Praha, Kukulova/Vypich – Beroun – Králův Dvůr, Počaply Jízdní řád
384 Praha, Zličín – Loděnice – Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice Jízdní řád
425 Mořinka – Mořina – Loděnice – Svatý Jan p. Skalou – Beroun, nemocnice (– Koněprusy) – Králův Dvůr, Popovice Jízdní řád
531 Hořovice – Jince – Čenkov – Příbram
630 Kladno – Unhošť – Chyňava – Železná – Beroun – Beroun, Jarov Jízdní řád
952 Kladno – Unhošť – Chyňava – Železná – Beroun – Beroun, sídliště Jízdní řád
Tlustice

Obec Tlustice získá lepší spojení jak do Žebráku, tak i do Prahy. Přijde však o přímé spojení do Chlustiny a Hředel. (foto: LanovkarJ)

Zrušené autobusové linky

Číslo linky Trasa linky Nahrazeno linkami
210001 Králův Dvůr, Popovice-Na Knížecí I – Beroun, Třída Míru-nemocnice, areál 380, 425
210002 Králův Dvůr – Beroun – Nižbor – Žloukovice 380, 631
210003 Beroun, Zdejcina – Beroun, Jarov, náves 630, 633, 637
210004 Beroun, Autobusové nádraží – Beroun, Hostim 425
210009 MHD Hořovice (Cintlovka – nemocnice) 643, 648
210010 Králův Dvůr – Loděnice – Chyňava 380, 425, 636
210011 Beroun – Bzová 526, 640, 641
210013 Beroun – Chyňava 630
210014 Beroun – Suchomasty – Bykoš 631
210015 Králův Dvůr – Liteň – Svinaře – Zadní Třebaň 633, 637
210016 Beroun – Lochovice – Hostomice/Hořovice 640
210017 Králův Dvůr – Tetín – Liteň 633, 637
210019 Zdice – Beroun – Praha 394
210020 Zdice – Beroun – Praha 380, 384
210021 Hořovice – Zdice – Beroun 384, 641
210022 Beroun – Kublov – Branov 637
210023 Beroun – Suchomasty – Libomyšl 631, 638
210024 Beroun – Skryje 638
210025 Beroun – Hostomice 631, 634
210026 Beroun – Zadní Třebaň 633, 637
210027 Beroun – Nový Jáchymov 637
210028 Nižbor – Stradonice 649
210032 Hořovice – Žebrák – Broumy 528
210033 Hořovice – Všeradice – Nesvačily – Liteň 632, 639
210034 Hořovice – Zbiroh 648
210035 Hořovice – Komárov – Strašice 645, 646
210036 Hořovice – Malá Víska – Zaječov 644
210037 Hořovice – Hvozdec 529
210038 Hořovice – Dobříš 634, 639
210040 Olešná – Praha 384, 394, 527, 646
210041 Hořovice – Praha 384, 394
210042 Hořovice – Beroun 384, 394, 526, 641
210043 Hořovice – Podluhy – Křešín 643
210044 Hořovice – Praskolesy 648
210045 Hořovice – Zadní Třebaň 632, 637, 642
210046 Hořovice – Rokycany 646
210047 Drozdov – Beroun 526, 527, 641, 648
210048 Komárov – Hvozdec, Mrtník 644
210049 Hořovice – Lochovice 642
210050 Běštín – Hostomice – Všeradice – Nesvačily – Řevnice 632, 640
470800 Strašice – Praha 384, 527, 632, 639, 645, 646, 647, 648
470810 Cekov – Kařez – Hořovice 643, 647, IDPK 241
301018 Čenkov – Jince – Beroun 631, 632, 638, 640

To, že integrace má proběhnout za dva dny, tento obrázek z 11.12. vůbec neukazuje (foto: LanovkarJ)

Změny názvů zastávek

NÁZEV NOVÝ NÁZEV
Březová, Pod hrází I Březová, Pod hrází
Bzová, rest. Bezovka Bzová, Bezovka
Cerhovice, Jednota Cerhovice, hřbitov
Hořovice, Cintlovka Tlustice, Cintlovka
Hořovice, Sklenářka I Hořovice, Sklenářka
Hořovice, Sklenářka II Hořovice, Sklenářka
Hořovice, Valdek I Hořovice, Valdek
Hořovice, Valdek II Hořovice, Valdek
Chaloupky, rozc. Chaloupky
Komárov, háj. Komárov, Sokolovice
Koněprusy, Bítov, rozc.1.0 Králův Dvůr, Litohlavy
Králův Dvůr, Levínský Vršek Králův Dvůr, Levín, Levínský vršek
Kublov, rozc. 1.0 Kublov, U Křížku
Malá Víska, I Malá Víska
Malá Víska, II Malá Víska, u Lisých
Suchomasty, I Suchomasty
Suchomasty, II Suchomasty
Suchomasty, odb.Vinařice Bykoš, odb. Vinařice
Těně, rozc. 2.0 Olešná, rozc. Těně
Točník, II Točník
Újezd, I Újezd, u kapličky
Újezd, II Újezd, škola
Zaječov, rest. Hamburg Zaječov, Hamburg
Záluží, U kovárny I Záluží, u kovárny
Žebrák, Sedlec, rozc. I Žebrák, Sedlec, Za Dálnicí
Králův Dvůr, Pod Dálnicí Králův Dvůr, Fučíkova

Zaintegrována bude i linka C32. (ilustrační foto, autor: LanovkarJ)

Cerhovice, Kovodružstvo (umístění na okraji zástavby)

Záluží, U Kovárny, II (sloučena se zastávkou U Kovárny I)

Osek, rozc. I (umístění uprostřed pole)

Osek, rozc. II (umístění uprostřed pole)

Koněprusy, rozc. jeskyně (umístění uprostřed ničeho)

Měňany, Tobolka, rozc., 1.0 (umístění uprostřed pole)

Beroun, Černý vrch (sloučena se zastávkou Beroun, Vítězslava Hálka, II)

Beroun, Jarov, křižovatka (sloučena se zastávkou Beroun, Jarov, odbočka)

MHD Hořovice, C43

Linky MD Hořovice (C9, C43 a C44) budou též převedeny do systému PID (foto: M. Tregler)

Štítky , , , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

4 reakce na Integrace Berounska od 13.12.2020

 1. informátor říká:

  Konečně bude veřejnou dopravou aspoň trochu rozumněji a i o víkendech dostupné i ze Středočeského kraje (a nejen od Rokycan) také zajímavé Muzeum dopravy ve Strašicích (http://skodabusklub.cz/strasice/).

  • LanovkarJ říká:

   Obec Strašice však byla (a stále bude) o víkendu obsluhována jak linkou SID C46 (nově linka 646), tak i linkou IDPK 222.

 2. je to špatný říká:

  Z Hořovic do Prahy 75 minut místo původních 50 minut. A nyní jen na Zličín. Cesta do práce o půl hodinu delší, takže hodina navíc s cestou zpět. To abych si hledal jinou práci, protože to už je neúnosné.

  • LanovkarJ říká:

   Ano, souhlasím, doba jízdy byla prodloužena kvůli pro mě nesmyslnému zajíždění do Loděnic. Problémem navíc stále je velké zpoždění, což při jízdě například Žebrák – Hořovice je lepší využít místní linky 5xx a 6xx, které ale o víkendu jezdí velmi sporadicky, tudíž je nutné jet právě linkou 384. Dnes jsem se setkal se zpožděním 20 minut při příjezdu do Žebráku z Prahy. Navíc řidič zastavil i mimo zastávku na kraji obce Tlustice. Příjezd do Hořovic = +25 minut.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *