S místostarostou Prahy 4 o připomínkách ke změnám MHD

Systémový inženýr, absolvent Gymnázia Budějovická a ČVUT, jeden ze zakladatelů Občanského fóra a také zakládající člen ODS v Krči. Od roku 1990 působí v komunální politice a nyní je místostarostou Prahy 4 a zodpovídá mimo jiné za dopravu. Dnes Vojtěch Jánský zpovídal Zdeňka Kovaříka. 

Zdeněk Kovařík (zdroj: ODS)

Dnešním hlavním tématem je to, že Rada MČ vznesla připomínky k dokumentu Rozvoj linek PID. Jaké jsou hlavní dopravní problémy, které Prahu 4 tíží?

Naším hlavním problémem je zpoždění realizace metra D, protože významná část jihu města nemá kvalitní obsloužení kolejovou dopravou. Týká se to Prahy 4, Prahy 12, Libuše i oblastí za Prahou, což je 200 tisíc obyvatel, kteří jsou odkázáni z větší části na autobusy. Ty nám zase obtěžují obyvatele hlukem a exhalacemi zejména v oblasti Zálesí a u Thomayerovy nemocnice.

Vy jste zmínil metro D. Je trasováno dobře?

Metro D by principiálně mělo obsloužit tu jižní část města a zároveň odvézt dopravu na hranici města, kde by mohl být velký terminál. Samozřejmě by bylo možné se bavit o propojení dalších oblastí, ale trasa je zvolena dobře.

Před nedávnem byly zveřejněny upravené návrhy stanic metra Pankrác a Olbrachtova. Jak se vám líbí?

Pro mě není nejzásadnější to architektonické provedení, podstatnější je funkčnost. Trápí mě, kdy to bude.

Jsou tedy ty návrhy lepší než předtím?

Nepovažuji je za lepší ani za horší.

Tak teď k těm připomínkám. Městská část vznesla připomínky k lince 121, u které by mělo dojít k nasazení menších vozidel a posílení provozu. Co se vám na tom nelíbí? 

My jsme u linky 121 naopak chtěli interval 10 minut, navrhovaný je 12 minut, což není až tak zásadní rozdíl.

Dále chcete ukončení tramvají od Modřan u stanice Nové dvory, nikoliv u stanice Libuš. Proč?

Nové Dvory jsou vlastně obvodovým centrem pro celou tu jižní část a zde by se měly scházet všechny trasy. Nové Dvory budou do budoucna jádrovým územím, proto tam podle územního plánu musí vést tramvaj.

Vy ale tu tramvajovou trať nechcete ukončit na Libuši ani dočasně. Proč?

Dočasnost je dočasnost. My jsme toho názoru, že jsme v roce 2029, kdy by tam mělo být metro, tak ke stejnému horizontu by tam měla být tramvaj. Jestli budou mít na Libuši tramvaj již v roce 2023 nám nevadí, nám jde o to, aby to bylo současně.

Dále máte výhrady k hustotě provozu autobusů u Nemocnice Krč i po spuštění metra. Jak si to představujete?

Měly by tam zůstat linky, které propojují Prahu 12 a jih Prahy 4 se severem Prahy 4 a Prahou 10. Linky příměstské by měly končit na Depu Písnice. Jednali jsme s ROPIDem a jednat budeme, ale městské části se ten návrh nelíbí.

Dále odmítáte předčasné otevření tramvajové tratě ulicí Budějovickou, ale v tom stejném dokumentu se plánuje i s otevřením tratě Dvorce – Pankrác – Michle. Navíc se plánuje, že tato trať bude sloužit jako náhradní doprava za metro. Proč to tedy odmítáte?

My nezpochybňujeme náhradní dopravu, ale pouze k dnešní poště na Pankráci. Tramvajová trať je možná pouze tehdy, když bude jižní tangenta, ale protože návrat na Budějovickou znamená poměrně velmi složité řešení náhrady dnešních parkovacích míst a poměrně extrémně složité řešení hluku, tak protažení Budějovickou bez pokračování v daném okamžiku nemá smysl. Tuto věc již máme dohodnutou s městem.

Dále nechcete přejmenovávat zastávky v souvislosti s prodloužení tramvajové tratě na Spořilov. V takovém případě by linky jely do zastávky Nad Pahorkem. Nepřipadá vám to matoucí?

V každém lokálním zastupitelstvu jsou místní patrioti. S ROPIDem jsme se dohodli, že pošleme nějaké návrhy, například ta nová smyčka se bude jmenovat Spořilov a ta současná Starý Spořilov. Současně máme v horizontu 2029 výhrady k umístění některých zastávek.

Dále požadujete zachování podle vás oblíbené seniorské dopravy na Pankrácké pláni?

To je poměrně zásadní věc. Mělo by se jednat o autobusy, které obslouží cik cak různá zdravotnická zařízení, lékárny, obchodní domy. Jsou určeny převážně pro starší spoluobčany a usnadňují jim život, protože se dostanou bez přestupů mezi svými potřebami. My netrváme na tom, aby to bylo trasováno jako dnes, ale chceme, aby tito lidé nemuseli přestupovat na metro nebo na tramvaj. Tohle není základní obsluha.

Bude se jednat  o midibusovou linku?

Nene, jednalo by se o linku, kde by byly nasazeny kloubové autobusy, tohle je obsluha pro velkou část obyvatel, nebude tím jezdit málo lidí.

Máte již nějaký návrh?

My jsme nyní spokojení s tím, jak jezdí 134 a 193, pokud to má být v roce 2029 předěláno, tak nesmíme ztratit tato propojení. Ten návrh byl neúplný a chceme to přepracovat.

Opravdu obyvatele nejen Prahy 4 zcela zmate přejmenování Kačerova na nádraží Kačerov?

Já se domnívám, že pojem Nádraží Kačerov nikdo na Praze 4 nezná, ale ten dokument od toho upustil.

Je něco, co se vám v tom dokumentu líbí? Co bylo vyslyšeno?

V tom krátkodobém horizontu nemáme s ROPIDem nějaké zásadnější rozpory. V tom dlouhodobém to časování těch akcí neodpovídá potřebám Prahy, ale to není záležitost toho materiálu, ale to je věc magistrátu.

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Vojtěch Jánský

Na stránkách začal pracovat v lednu 2018 na městských linkách. Od května 2018 je zástupcem šéfredaktora stránek. V říjnu 2018 ukončil práci na městských linkách a nyní se věnuje denním článkům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *