Geologický průzkum není skutečným zahájením stavby, říká předseda výboru pro dopravu

Celý život se profesně pohyboval ve stavebnictví a kolem roku 2009 vystoupil do TOP 09. Od roku 2010 je zastupitelem hlavního města Prahy a od roku 2014 je zastupitelem městské části Praha 5. Krátce také vykonával funkci starosty Prahy 5. Nyní je mimo jiné i předsedou výboru pro dopravu. V rozhovoru Vojtěch Jánský zpovídal Pavla Richtra. 

Pavel Richter (foro: TOP 09)

 
Jaké jsou hlavní dopravní problémy, které Prahu tíží?
Dopravní problémy jsou zejména nedokončené okruhy, ale bohužel z různých důvodů se prodlužuje dokončení zejména na severu a na východě.
 
Podaří se je současné koalici na magistrátu vyřešit?
My jsme nikdy nečekali, že bychom je vyřešili stoprocentně, to je nereálný požadavek vzhledem k administrativní náročnosti projednávání a potřebných povolení na podobné stavby. Snažíme se a děláme vše pro to, abychom je posunuli o kus dál.  Termín zahájení stavby a zprovoznění moc nechci odhadovat, protože těch vlivů, které na to ještě mohou působit, je poměrně hodně.
 
A co Radlická radiála?
V těsné blízkosti je projednávání územního rozhodnutí na Radlickou radiálu, která by část těch dopravních vztahů měla přebrat. Kvůli tomu, že byla napadena takzvaná systémová podjatost, se více jak rok řeší na ministerstvech, která ji musí postupně vyřešit, bohužel se fakticky dokumentace jako taková ještě neotevřela. Tuším, že v lednu 2018 bylo požádáno o územní rozhodnutí, bohužel od té doby to stojí na administrativním napadení oprávněnosti rozhodovat. Přesné datum si ale netroufám odhadovat. 
 
Nebojíte se, že kvůli jejímu otevření dojde k přetížení Smíchova?
Hlavní město Praha jako investor si objednalo studii dopravních prognóz, dopravních toků po zprovoznění Radlické radiály, jsou definována slabá místa. Nejslabším místem se jeví Barrandovský most, takže je definován problém a nyní se řeší, jak ho minimalizovat. 
 
Vy jste také člen komise dopravní na Praze 5. Vyřeší přestavba Smíchovského nádraží a obecně celý projekt Smíchov City dopravu na území této městské části?
Já se na to nekoukám čistě z toho dopravního hlediska. Potřeby a vývoj města se dramaticky vyvíjejí. A je správné a logické, že dojde k nějaké změně toho nevyužitého terminálu nebo kolejiště. Vznikne plnohodnotné funkční město. Já to vítám podporuji a dělám pro to maximum a samozřejmě, že jsou součást města je doprava, to napojení tohoto města, protože ono to je velikosti malého okresního města, je potřeba těm dopravním vztahů dát velkou důležitost. Věnovali se tomu renomované projekční kanceláře a odborníci a je jasné, že ty ulice jsou na hranici kapacity, proto není jednoduché najít řešení, ale z těch projednávání mám pocit, že řešení, která jsou navržena, tak jsou nejlepší možná.
 
Trápí městskou část Prahu 5 nějaké dopravní problémy? 
Lidé se koncentrují do měst a musí někde bydlet. Města můžou růst dvěma způsoby, a to intenzivním, to znamená, že se bude zahušťovat a stavět blíže centru, nebo extensivním, který spočívá v růstu do krajiny. V Praze je přijata myšlenka, že je rozumný a správný intenzivní způsob zástavby. Z toho pohledu je jasné, že tím, jak se zvyšuje počet obyvatel, který v té aglomeraci chce žít, se nedaří tak rychle stavět v centru, navyšovat podlaží, zastavovat ty brownfieldy. Vzrůstá tak nárok na dopravu, protože ti lidé, kteří sem jezdí pracovat, tak se dopravují z nějaké větší vzdálenosti, ať už používají MHD, nebo vlastní auto, tak nárok na dopravní infrastruktura roste tak rychlým způsobem jako roste potřeba přesunu těch lidí. Takže ty problémy jsou a logicky budou. Prostě je fakt, že většina těch pracovních míst je koncentrovaná do toho centra a nějak se tam musí dostat, jestliže to nebudou silnice, musíme posilovat MHD, ale tam je kapacita vyčerpána. 
 
Říkáte, že lidi se potřebují dostat do centra za prací. Takže tomu ten projekt Smíchov City pomůže?
Přesně, to není rezidenční projekt, vznikají tam administrativní plochy. Myslím, že to bude plus mínus jedna ku jedné.  Současně tam vzniká škola, skutečně by to mělo být město, které by mohlo saturovat a minimalizovat potřeby po cestování. 
 
Je nutné přejmenovávat Pražskou integrovanou dopravu?
Demokracie je o kolektivním řízení, hledá se vždycky nějaký konsensus v těch věcech. Jsou věci, které jsou pro mě důležité, to je například pro mě opravdu nebyl bych schopný se ztotožnit s rozvojem toho města. Co se týká názvu, tak jsou to určité symboly, má to svoje důvody pro PR,  pro marketing a věci pro i nějaké jednoduché vnímání. Já chápu tu potřebu. Chápu, že je snaha od kolegů tuto věc uchopit. Pro mě to není prioritou, pakliže budou argumenty. Já bych chtěl znát náklady a podobně. Já z toho důvodu si nejsem schopen koupit tramvajenku kvůli tomu názvu. Takže si kupuji ty drahé lístky. 
 
Je městská doprava dostatečně preferována?
Rezervy tam určitě jsou, dá se přemýšlet o tom, kde ještě vyhradit další pruhy pro preferenci třeba autobusů. Myslím si, že co se týká preference tramvají, tak ta je na dobré úrovni, ale určitě je tam ještě hodně možností, kam se posunout, pracujeme na tom, kde se dá.
 
Během tramvajové výluky se tramvaje ve směru do Řep zpožďovaly i o 20 minut. Je to dobře zvládnutá výluka?
Tato oblast je skutečně na limitu průjezdnosti a opravit se to muselo, protože žádná věc nemá neomezenou životnost. Této části Prahy pomůže Dvorecký most, u kterého doufám, že se podaří v tomto funkčního období zahájit stavbu.
 
Vy jste na výboru pro dopravu projednávali nové vlakové zastávky. Má vlaková doprava do budoucna smysl? Může se stát plnohodnotnou součástí městské dopravy?
Ano, tam je největší možný potenciál rozvoje městské hromadné dopravy, protože další spoje na tramvajové linky nejdou přidat, protože například na Andělu je kapacita vyčerpaná. Já se v politice pohybuji již devátým rokem a za tu dobu jsem pochopil, že SŽDC dělá železniční dopravu na dlouhé vzdálenosti. A nebyla pro ně prioritou městská doprava, ale jsem vděčný za ten přístup v tuto chvíli, že skutečně chápou ty potřeby. Počet cestujících přepravených vlakem na krátké vzdálenosti dramaticky narůstá a doufám, že ještě poroste.
 
Jaký typ kolejové dopravy byste vedl na Letiště Václava Havla?
Já jako řádný hospodář bych projektoval více typů připojení, protože zkušenost je taková, že každá ta stavba narazí na nějaký problém.
 
Vedl byste metro D do centra na Náměstí Republiky, nebo na Žižkov?
Nerad předjímám, ale já jsem člověk, který poslouchá odborníky, proto jsme zadali studii, která by nás měla přiblížit k rozhodnutí. Nějakou představu mám, ale jsem připraven přijmout jejich argumenty proti tomu, ale rozhodně by mělo vést přes hlavní nádraží. 
 
Někdo říká, že je metrem pro Středočechy, ne pro Pražany.  Je metro D trasováno dobře?
Já těm argumentům rozumím, ale tahle infrastruktura není snadno změnitelná ve své koncepci. Tohle je věc, kde jsou složitě zabudované územní rezervy, které když nemáte a chtěli byste to dát někam jinam, tak v dnešní době si myslím, že to není vůbec realistický úkol přemýšlet o přepracování. 
 
Je skutečným zahájením stavby geologický průzkum?
Ne, já se spolupodílel na rozhodnutí o zahájení geologického průzkumu na Radlickou radiálu, takže i z toho důvodu to beru jako podstatnou inženýrskou informaci pro zhotovení opravdu pečlivé a dobré projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Praha je poměrně známým terénem, ale nemůžeme to vyloučit. Takže pro mě je to podstatné velký krok pro realizace Déčka, ale já osobně bych slova o tom, že je to zahájení stavby nevolil.

Štítky , , , , , , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Vojtěch Jánský

Na stránkách začal pracovat v lednu 2018 na městských linkách. Od května 2018 je zástupcem šéfredaktora stránek. V říjnu 2018 ukončil práci na městských linkách a nyní se věnuje denním článkům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *