Soutěž Dopravní návrh

 

Sdružení přátel veřejné hromadné dopravy vyhlašuje 5. ročník soutěže Dopravní návrh! Pokud vás zajímá veřejná hromadná doprava a chcete si ověřit, jak obstojíte v očích zkušených komisařů, a zdokonalit své schopnosti, neváhejte se zapojit!

Čas na vypracování soutěžních návrhů je do neděle 1. září 2019, propozice naleznete níže.

Pro inspiraci přidáváme také vzory formálního zpracování.

Pokud používáte sociální síť Facebook, můžete se přidat k události zde.

Jestli vás zajímá, jak si vedli předchozí soutěžící, můžete se podívat na jejich práce a výsledky předchozích ročníků:

Propozice:

 • Soutěžní návrh se musí zabývat organizací VHD na území České republiky.
 • Může se jednat jak o drobnou úpravu, tak o rozsáhlou změnu, při hodnocení však bude kladen důraz na promyšlenost návrhu, a proto je výhodou spíše úprava menšího rozsahu.
 • Je zakázáno navrhovat nové stavby, vyjma drobných stavebních úprav (např. vybudování zastávky).
 • Jak musí být návrh zpracován?
  • návrh musí obsahovat:
   • popis oblasti a současného stavu (zejména u oblastí mimo Středočeský kraj a Prahu)
   • zdůvodnění návrhu
   • seznam změněných linek včetně jejich provozních parametrů (v současnosti a podle návrhu)
   • alespoň jednoduché schéma navrhovaného stavu
  • návrh může být doplněn:
   • fotodokumentací
   • přepravními průzkumy
   • schématem současného stavu
   • síťovou grafikou
   • a dalšími věcmi souvisejícími s tématem
 • Jak bude návrh hodnocen?
  • komisí složenou z lidí zabývajících se dopravou – členů SPVHD a také zaměstnanců ROPIDu, ČVUT FD, MD, SŽDC, dopravců, atp.
  • komise bude hodnotit především obsahovou propracovanost návrhů a jejich zdůvodnění; výhodou by neměl být velký rozsah návrhu, ani kvalita grafického zpracování
 • Kdo se může zúčastnit soutěže?
  • kdokoliv kromě členů komise
 • Jak lze podávat návrhy?
  • elektronicky (ručně vyhotovená schémata je třeba nascanovat/nafotit) na e-mail spvhd@email.cz
  • v předmětu e-mailu jasně uveďte, že se jedná o soutěžní návrh
  • v textu e-mailu uveďte:
   • jméno a příjmení
   • datum narození
   • místo bydliště

Účastník smí svůj návrh předem konzultovat i se členy komise, na což by při hodnocení neměl být brán žádný zřetel. O písemnou konzultaci je možné požádat i na e-mailu spvhd@email.cz.

Soutěž se bude hodnotit při minimálním počtu 6 účastníků, v opačném případě dojde ke sloučení s dalším ročníkem.

Soutěžící se mohou těšit na diplomy a drobné odměny za úspěch i za účast.

Doporučení komise:

K výše uvedenému závaznému zadání soutěže přidáváme doporučení, která Vám mohou pomoci se zpracováním Vašich návrhů. Níže uvedené informace nejsou závazné, jejich nedodržení však může mít vliv na výsledné hodnocení Vaší práce.

Soutěžní práce by se ideálně měla zabývat jedním konkrétním tématem nebo oblastí, případně tématy a oblastmi přímo souvisejícími. Je lepší, když předložíte jeden kvalitně propracovaný návrh, než když se zabýváte několika vzájemně nesouvisejícími tématy, avšak ne tak kvalitně. Méně kvalitní části práce pak mohou mít negativní vliv na celkové hodnocení Vaší práce a komise také může příliš členitý návrh hodnotit o něco přísněji, protože jeho spravedlivé posouzení je obtížnější.

Doporučujeme, abyste v návrhu jasně pojmenovali a vyznačili problém či problémy, kterými se chcete zabývat, stejně jako základní ideu či koncepci řešení (na začátku textové části). Toto je třeba zdůraznit, pokud je text v rozsahu větším než 1-2 strany A4. Zkušenosti z minulých ročníků soutěže ukázaly, že není šťastné skrývat zásadní myšlenku do dlouhého odstavce. A také, že méně je více – rozsah návrhu o desítkách stránek (tedy skoro jako bakalářská práce!) nezaručuje automaticky kvalitu a konzistenci návrhu, a tedy ani dobré umístění v soutěži pro autora.

Je třeba si uvědomit, že zatímco Vy „žijete“ svým soutěžním návrhem týdny či měsíce, jeho čtenář se s ním při čtení teprve seznamuje. Jak jsme již uvedli, méně je více – i když je Váš návrh odborně na výši, dlouhý a nepřehledný text, kterým jej představíte, může hodnotitele zbytečně špatně naladit. I odborník je jen člověk, a ač se tomu brání, může pak Váš návrh hodnotit přísněji, než si zaslouží. Avšak nezapomínejte, že co z návrhu zůstane jen ve Vaší hlavě, to nemůže být zohledněno při hodnocení, neboť Vám do hlavy nevidíme. Podělte se tedy se čtenáři návrhu o vše podstatné – i o to, co Vám jako autorovi nebo místnímu obyvateli připadá samozřejmé.

Pokud navrhujete linkové vedení, změnu oběhů vozidel/souprav či jiné výstupy, které je vhodné znázornit graficky, věnujte prosím pozornost nejen obsahu, ale i formě. V technických oborech, k nimž doprava částečně patří, nedojmete odborníky samoúčelnou výzdobou (designem). Každá barva, typ čáry, písma apod. by měly nést nějakou informaci. Vše by mělo sloužit k větší přehlednosti pro čtenáře. Ať už jste zvolili jakýkoliv způsob označování, zachovávejte jej v celém Vašem návrhu, jinak se v něm čtenář snadno ztratí.

Na závěr prosíme, aby všechny části návrhu byly zpracovány s ohledem na výslednou velikost souborů. Zejména obrázky by měly být komprimovány na přiměřené rozlišení a neměly by být zbytečně uloženy ve formátech, které vytvářejí velké soubory (např. PNG, BMP). Berte na to prosím ohled také při vkládání obrázků do textových editorů, kde plně postačuje taková velikost obrázku, v níž bude následně zobrazován a tisknut. Soubory, s nimiž chcete dále pracovat, si můžete pro sebe uložit zvlášť ve vyšším rozlišení nebo jiném formátu.

Jako inspiraci pro formální zpracování Vašich prací můžete využít vzory, které najdete výše.

Partneři:

 

18 reakcí na Soutěž Dopravní návrh

 1. Orbit09Orbit09 říká:

  Obávám se, že by to bylo zbytečné, protože linka 504 z velké části kopíruje metro C, takže by v této trase nebyla využita. Od Písnice na Kačerov je už doprava, jak jsi napsal, zajištěna linkou 113, takže další linka tam není třeba a ve zbylém úseku z Budějovické na Pražského povstání už taky nějaké ty linky jezdí a přímý autobus tam není potřeba.

 2. Profilový obrázekadmin 3 říká:

  Ano, jede jinak, myslím, že by ta linka mohla mít číslo 113. Jezdila by po své stávající trase až do zastávky Nemocnice Krč, odtud by jela přes Lísek. Dále by jela na Budějovickou. Poté by mohla jet přes Krčskou, Krčský hřbitov a odtud by dále kopírovala linku 504 až do zastávky Pražského povstání. Dále by pokračovala po trase linky 121 na Podolskou vodárnu. Linka 121 by byla zkrácena do zastávky Kavčí hory a linky 331 a 333 by mohli jet na Budějovickou místo na Kačerov s tím, že by nezastavovaly v zastávce Lísek. To je lepší varianta, protože by nekopírovala tolik linku C. některé spoje by mohli končit na Budějovické (ze směru od Písníce). Jinak dobrý návrh. (TC)

 3. Profilový obrázekadmin 3 říká:

  Možná bude 2. ročník této soutěže. Myslím, že by ses mohl zúčastnit (jestli bude). Tento návrh je dobrý, jen k němu dodělat schémata a odůvodnit to a máš i celkem slušnou šanci na úspěch. Můžeš se zamyslet, jaký by to mělo přínos, dopady atd.
  Dále ho můžeš propracovat třeba takto: Linka 193 by mohla vést přes Kačerov a Brumlovku. Linka 121 by mohla jet přes lísek a Rosečskou místo 293, Která by vedla naopak. atd. Jinak oceňuji váš zájem o MHD. (TC)

 4. To nevadí, můžete i tak udělat svůj návrh. 🙂

 5. Profilový obrázekandrej říká:

  Správně. Jede v trase KAČEROV – NEMOCNICE KRČ – ZÁLESÍ – TEMPO – LIBUŠ – SÍDLIŠTĚ PÍSNICE – PÍSNICE

 6. Profilový obrázekadmin říká:

  Dobrý den,

  můžete z toho udělat pro příští rok Dopravní návrh. Pokud chcete, aby se o to Ropid zajímal, napiště jim oficiálně na mail ropid@ropid.cz.

 7. Profilový obrázekadmin říká:

  Ano, příští rok ;). Sledujte nás

 8. Profilový obrázekOndřej říká:

  Podrobnosti budou zveřejněny tradičně v průběhu ledna. Do té doby můžete promýšlet dopravní řešení, dělat průzkumy a podobně. 🙂

 9. Profilový obrázektomj říká:

  Jednak můžete zakreslovat přímo do snímku mapy jednoduše pomocí Malování, a jednak využít možnosti pokročilého grafického editoru, jako je GIMP, který podporuje vrstvy a průhlednost a zakreslovat do nové, vrstvy s průhledným pozadím. Také je možné využít nějaký vektorový grafický editor jako je Inkscape.

 10. Vojtěch VilímecVojtěch Vilímec říká:

  Dobrý den,

  proč byste prodlužoval linku 176 na Florenc? Vždyť se tam dá jet z Karlova náměstí rychle a pohodlně metrem. Trasa, kterou jste popsal, je ve všech úsecích nahrazena tramvajemi nebo metrem v dostatečné kapacitě, není potřeba tam dávat ještě autobusovou linku.

  A proč navrhujete novou linku 237? Jaký to má účel? A proč by jela dolů na Lihovar a jak by se otočila zpět na sever?

  Vaše návrhy prosím nepište sem do komentářů, ale pošlete je na soutěžní e-mail.

  Za Tram-Bus.cz Vojtěch Vilímec

 11. Vojtěch VilímecVojtěch Vilímec říká:

  V této trase už jezdí tramvaje.

  Za Tram-Bus.cz Vojtěch Vilímec

 12. Profilový obrázekMarek Boháč říká:

  Linka 234
  Skola Dubeč
  Za pavilonem
  Lazenka
  Dubecek
  K Uhříněvsi
  Picassova
  Nové náměstí

 13. Profilový obrázekMarek Boháč říká:

  Debilní hra ty vole

 14. Profilový obrázektomj říká:

  Myslíte si, že Váš názor získá na váze, když mu dáte deset vykřičníků místo jednoho?
  Můžete přeci vytvořit vlastní komplexní návrh.

 15. Profilový obrázekadmin říká:

  Zkuste váš návrh dát do příštího ročníku soutěže Dopravní návrh. 😉

 16. Profilový obrázekSlávek říká:

  Dobrý den,ví se už,jak dopadla soutěž Dopravní návrh 2018 ?

Napsat komentář: admin Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *