Výpadky Arrivy Praha 2015, 2016

 

Je to už rok od chvíle, kdy Arriva Praha začala ve velkém vynechávat spoje. Po poměrně závažných výpadcích v létě minulého roku se situace na podzim 2015 uklidnila a vypadalo to, že vše bude zas v pořádku. Jenže zdání klamalo. Další mohutné výpadky začaly nastávat v lednu a únoru, kdy toto období je pro cestující čekajícího na zastávce (na zase nejedoucí spoj) z celého roku příjemné snad nejméně. Březen a duben 2016 opět znamenaly chvilkové uklidnění situace. Byl to však klid před bouří. Květen a především červen přinesly velmi rapidní zhoršení, a to takové, že 10.6. nebyl odjet celý níže uvedený seznam spojů.

vypadky_max

Středa 10.6.2016 byla (zatím) nejhorším dnem.

A jak se k celé věci staví ROPID, objednatel dopravy? Prý Arrivu pokutuje jako všechny ostatní, ale pokuty, jak se zdá, nemají valný význam. Jsou totiž příliš nízké. Sankce za opakované neodjetí stejného spoje se totiž nezvyšují. Jediná sankce, která Arrivu, zdá se, na chvíli „probrala“, byla jednorázová mimořádná pokuta ve výši cca 200-300 tisíc Kč.

Odpověď ROPIDu, ve které mj. píše, že sankce za opakované neodjetí stejného spoje se nezvyšují

Protože jsme jako SPVHD nabyli dojmu, že situace již došla příliš daleko za hranu únosného stavu, rozhodli jsme se jmény jednotlivých členů sepsat podněty na příslušný dopravní úřad. Abychom na dopravní úřad posílali relevantní data, museli jsme požádat ROPID o oficiální seznam všech neodjetých spojů za měsíce leden – duben 2016 včetně neplnění garantovaného nasazení nízkopodlažních vozidel. A pro porovnání jsme si vyžádali i neodjeté spoje dopravce ČSAD Střední Čechy za stejné období. Níže naleznete výčet spojů Arrivy neodjetých dvakrát a vícekrát:

Sumarizace výpadků – vícekrát neodjeté spoje

Ač ROPID deklaroval, že výpadky Arrivy jsou zhruba stejné jako u ostatních dopravců, zjistili jsme, že tomu tak ani zdaleka není. Zatímco u ČSAD Střední Čechy se výpadky pohybují mezi 0,05 a 0,12 % výkonů, tak Arriva má čísla od 0,08 do 0,44 % výkonů, tedy i více než dvojnásobné. Navíc u Arrivy někdy jde o souvislé výpadky celého pořadí nebo dokonce linky, zatímco u ČSAD SČ skoro výhradně o jednotlivé spoje či jejich části. Kdyby se u Arrivy posuzovala samostatně garáž Vršovice, byl by výsledek ještě mnohem horší. V následujících odkazech předkládáme výpadky přesně tak, jak nám je poskytl Ropid – jsou rozdělené na dva listy -> městské a příměstské linky.

Výpadky leden 2016 Výpadky únor 2016 Výpadky březen 2016 Výpadky duben 2016 Neplnění nízkopodlažnosti

ROPID neustále cestující „chlácholí“ řečmi, jak situaci řeší, což ale říká již od minulého července. Jenže není to nic platné, cestující z oblastí obsluhovaných výhradně Arrivou houfně míří do aut, protože to je jediné spolehlivé řešení, aby dojeli včas do práce. Místo toho, aby tedy ROPID Arrivě výkony snižoval nebo alespoň nenavyšoval, dostávala tato společnost v minulých měsících další a další vozokm navíc, obzvláště některé úplně zbytečně. Objektivně vzato má Arriva mnoho technickým stavem nevyhovujících vozidel, která neudržuje, a tak se není čemu divit, že často jako důvod nalezneme technickou závadu vozu. Dokonce nejsou velkou výjimkou ani situace, kdy řidič mění během směny vozidlo více než jednou, z důvodu výše uvedeného.

Abychom celou situace shrnuli – výpadky lze čekat i nadále, dá se předpokládat, že stav se bude spíše zhoršovat než lepšit. Situaci by alespoň částečně vylepšilo, kdyby Arriva začala lépe platit řidiče, a to zejména prostoje. To však pravděpodobně nepůjde bez zvýšení ceny za vozokm. Zároveň by ROPID mohl začít přidávat opravdu všechny výpadky, jak nám deklarovali jeho zaměstnanci v Rytířské, zveřejňovány všechny opravdu nejsou, např. tyto dva spoje nebo dvakrát sobotní výpadek spoje na lince 383 v 9:15 z Hájů. Jako zakončení článku přidáváme dosti smutnou galerii:

Vyjádření Prahy na výpadky Arrivy Praha:

Magistrát hlavního města Prahy odpověděl koncem července 2016 s tím, že situace řeší městem financovaná organizace Ropid, která plánuje snížení výkonů tomuto dopravci od října roku 2016.

Vyjádření Středočeského kraj na výpadky Arrivy Praha:

Počátkem srpna jsme obdržely zprávu také od Středočeského kraje. Ten napsal následující: „Odbor dopravy Středočeského kraje zaslal dne 11. července 2016 (doručeno 17. 7. 2016) „Upozornění na povinnost dodržování jízdních řádů“ s tím, že žádá dopravce o vyhodnocení současné situace a jejího řešení, aby k výpadkům spojů již nedocházelo. Protože se jedná o závažný problém, byl dopravce rovněž požádán o vyhodnocení současné situace a přijetí opatření k zajištění potřebného počtu řidičů autobusů a zároveň byl upozorněn na možnost finančního postihu ze strany objednavatele (podle §35 zákona o silniční dopravě). O vyhodnocení situace a přijatých opatřeních musí dopravce Středočeský kraj informovat nejpozději do 15. srpna 2016.“

Zároveň kraj uvedl, že v roce 2016 byla navýšena všem dopravcům v závazku veřejné služby na území Středočeského kraje cena dopravního výkonu. I v příštím roce by mělo dojít k navýšení ceny za dopravní výkon.

K 15. říjnu 2016 by mělo dle Středočeského kraje dojít k omezení provozu na linkách 165 a 240, linka 297 by měla být předána jinému dopravci a linka 220 je v současné době soutěžena. Dojde tak k úspoře 7 řidičů pro pracovní den a 4 řidičů pro soboty a neděle právě u zmiňovaného dopravce. Jedná se však pouze o návrhy, o čemž Středočeský kraj v mailu mluví.

Část linky 173 dostane také Dopravní podnik hl. m. Prahy v podobě l. 117.

Co se událo a aktuálně děje, aby se problémy nevyskytovaly?

srpen 2015: První výpadky Arrivy Praha. Ropid situaci neřeší a slibuje, že se stabilizuje.

září 2015: Na vybrané spoje linek Arrivy vyjíždí soukromí dopravci Stenbus (l. 165), Štěpánek (l. 165) a Uher (l. 333). Stále problémy s výpadky.

říjen – duben 2016: Částečná stabilizace situace, výpadků minimálně.

červen 2016: Situace se vyhrotila, Arriva opět neodjíždí několik oběhů a 10. června dokonce 7 oběhů! Dochází kapacity na zajištění jinými dopravci (Stenbus, Štěpánek, Uher).

červenec – srpen 2016: Stabilizace situace, Arrivě je omezena linka 165, čímž dochází k úspoře 2 pořadí, na lince 326 dochází k úspoře dalších 3. pořadí, navíc platí prázdninový provoz a spojů jezdí méně. DPP nabízí pomoct Arrivě.

září 2016: Arriva přichází o 3 pořadí na lince 326, neboť je zkrácena a omezena. Situaci zachraňuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, který na 7 obězích nahrazuje Arrivu (pořadí 165/5, 165/12, 220/18, 223/21, 223/22, 341/27, 341/28). Dále na pořadí 333/1, 332/x či 333/x a 488/3 (za Arrivu SČ) jezdí Martin Uher, na pořadích 165/7, 223/27, 223/28 a 240/41 jezdí Jaroslav Štěpánek, na 337/51 (ranní) jezdí Stenbus a na 313/6 a 380/19 Probo Bus. Přesto to nestačí a hned první den platnosti nových jízdních řádů 28. srpna 2016 Arriva neodjíždí dalších 6 pořadí, následující den“pouhé“ tři. Druhý týden v září jezdí Stenbus navíc pořadí 165/8 a 332/31. 165/5, 165/12 a 341/28 jezdí opět Arriva. V třetím týdnu jezdí Arriva i pořadí 223/28, nicméně už v první den (pondělí) vynechává 5 pořadí! Čtvrtý týden jezdí DPP 223/21, 223/22 a 220/18, Jaroslav Štěpánek 223/26 a 223/27, Martin Uher 333/1, 332/x a 488/3, Stenbus jedno pořadí na linkách do Jesenice a Probo Bus na 313/6 a 380/19. Arriva tak odjíždí celou 165.

říjen 2016: V říjnu 2016 dojde k odebraní linky 297 Arrivě Praha (ušetření 2 pořadí), zrušení vložených spojů na lince 240 v trase Háje – Morseova a převedení části linky 173 na novou linku 117, kterou pojede DPP (ušetření 1 pořadí). Zároveň je připravena k soutěži arrivácká linka 220.

Aktuální subdodávky za Arrivu

  • Martin Uher – 333/1, 332/x či 333/x
  • Jaroslav Štěpánek – 223/x či 240/x
  • Probo Bus – 313/6

* za Arrivu Střední Čechy

arrivka

Zveřejněno: 3. 7. 2016 Aktualizováno: 5. 9. 2016 Autor: Jakub Platil, Martin Chour

Komentáře jsou uzavřeny.