Hlubočepy

 

Autobusové obratiště Hlubočepy

Poloha: Hlubočepy (Praha 5)

Tvar: oválný

Rozměry: délka 36 m, šířka 23 m

Stav: používané

Linky:

  • ukončené: 128, 558 (X12)
  • zastavující: 120, 558 (X12)

hlub

Obratiště Hlubočepy leží uvnitř tramvajové smyčky. Je celkem malé, ale jeho kapacita je dostatečná. Končí na něm jediná linka – 128, která obsluhuje oblast Žvahova. A právě z této linky přejíždí autobus na školní linku 558 – ta jede na Barrandov, v Hlubočepích jen zastaví.

IMG_20160403_110526Obratiště Hlubočepy (foto: TC)

Poté se vrací zpět do Hlubočep, kde staví v nácestné zastávce linky 120 a následně vjede do obratiště na výstupní. Také zde má zastávku linka 120, její zastávka je však na znamení. Při výluce je obratiště využíváno pro obrat náhradní dopravy.

IMG_20160426_171105Výjezd z obratiště Hlubočepy (foto: TC)

Historie:

Zdejší tramvajové obratiště je poněkud staré, autobusové vzniklo o něco později. Poprvé zde začala končit 26. ledna 1939 linka S, která jezdila z Hlubočep k filmovým ateliérům Barrandov. Ta byla kvůli II. světové válce zrušena roku 1944, obnovena byla na malou chvíli v roce 1946 a natrvalo zakotvila v roce 1948. Koncem roku 1951 dostala i číselné označení – 105.

V roce 1951 se zde objevila také linka 104, která spojovala Zlíchov s Hlubočepy. Tehdy se dnešní zastávka Hlubočepy jmenovala Perkutova. V roce 1962 byla ze Zlíchova zkrácena do tohoto obratiště. Od 5. listopadu 1982 byla linka 104 rozdělena do dvou linek – X 104 a 104, obě končily v Hlubočepích. V 80. letech došlo v souvislosti s otevřením nového úseku metra B z Českomoravské na Smíchovské nádraží k prodloužení 105 na nádraží na Smíchově. Kvůli novému metru byly sloučeny linky 104 a X 104.

Od roku 1992 je tudy vedena i linka 120, ta však zde nikdy nekončila. Od 3. května 2002 tudy projížděly i linky 126 a 128, které tudy byly odkláněny už dříve, díky nesjízdnosti Barrandovské radiály. Avšak od tohoto data byly tudy vedeny natrvalo. Kvůli stavbě tramvajové trati se rekonstruovala tramvajová smyčka Hlubočepy. Díky rekonstrukci vzniklo uvnitř smyčky nové autobusové obratiště. Staré autobusové obratiště se nacházelo na místě dnešní tramvajové zastávky Hlubočepy. To ovšem muselo být kvůli stavbě zrušeno.

pohled od Teras Barrandov na hlubočepský viadukt a okolí

pohled od Teras Barrandov na hlubočepský viadukt a okolí (foto: MCH)

Když se otevírala tramvajová trať na Barrandov, tak byly linky 126 a 128 zrušeny, tudíž tu zůstaly jen linky 104 a 120. V případě výluky tramvajové trati na Barrandov, je zde ukončena autobusová linka X12. Pakliže byla ukončena v Hlubočepích, tak se obracela v novém autobusovém obratišti.

1. září byla zavedena midibusová linka 128, která od tohoto dne zde zůstala dodnes. Obrací se v obratišti uvnitř tramvajové smyčky. Od 1. září 2011 byla zavedena linka 558, která tu pouze zastavuje. Kvůli změnám v roce 2012 byla zrušena linka 104, resp. sloučena s linkou 120.

Krátce po těchto změnách se zde objevila linka 728, která kvůli rekonstrukci železničního přejezdu v Hlubočepích nahrazovala odkloněnou linku 120. Kvůli rekonstrukci ulice Na Zlíchově se zde v létě 2015 objevila opět náhradní linka za linku 120 – X120. Od 13. prosince 2015 byla prodloužena linka 558 z Barrandova do Hlubočep.

4061-obratit-Hluboepy.JPGHlubočepy z centra (foto: MCH)

Zveřejněno: 2. 6. 2016
Plánované dokončení: 4. 6
Autor: Tomáš Cígler

Komentáře jsou uzavřeny.