Systém národního tarifu (SNT)

 

Ministerstvo dopravy minulý týden schválilo projekt systému národního tarifu – SNT, který by měl umožnit cestovat po celé republice na jednu jízdenku vlaky všech dopravců. Později se plánuje zapojit IDS a další autobusové linky.

Ilustrační foto (RŽ/2016)

Ilustrační foto (RŽ/2016)

Díky rychlému pokračování liberalizace železnic cestující potřebuje na některých trasách, zejména v případě delší trasy jízdenky více dopravců. Jako příklad si uvedeme třeba relaci z Kraslic ležících v Karlovarském kraji do Ostravy v kraji Moravskoslezském, musíme si pořídit jízdní doklad dvou až tří dopravců, a to společnosti GW Train Regio, a.s. na úsek cesty Kraslice-Sokolov, společnosti České dráhy úsek cesty Sokolov-Praha a případně si vybrat i dalšího dopravce pro další cestu na Ostravsko. Se SNT by nám stačila jedna jízdenka na celý úsek.

První etapa bude spuštěna nejspíše od jízdního řádu 2019/20 a bude obsahovat vlaky všech dopravců. Ve druhé etapě se připojí také IDS a v poslední, třetí, etapě se zapojí ostatní linky ve veřejném zájmu, popř. linky komerční. Ve výsledku vznikne tedy celorepublikový systém podobně jako ve Švýcarsku.

Z hlediska cestujícího to znamená vytvoření takového systému, ve kterém je možné mezi zvolenými tarifními body cestovat s libovolným dopravcem na základě jednoho jízdního dokladu, z hlediska České republiky zajištění jednoho z důležitých bodů pro úspěšnou liberalizaci dopravního trhu, z hlediska krajů možnost integrace regionálních integrovaných systémů v rámci národního systému, potenciální možnost krajského clearingu prostřednictvím SNT v rámci IDS a z hlediska dopravců transparentní vyúčtování tržeb a přiřazení vyinkasovaných finančních prostředků za jízdné jednotlivým dopravcům, kteří se na přepravě cestujícího podíleli nebo zajištění řádného a včasného vyrovnání závazků a pohledávek mezi smluvními dopravci a systémem národního tarifu.

K dosažení je ale potřeba vytvořit otevřený informační systém, určit provozovatele systému národního tarifu a definovat jeho pověření, smluvní a tarifní podmínky, promítnout povinnost akceptovat SNT do smluv veřejných služeb v závazku a stanovit technické připojovací podmínky a podmínky datové komunikace. To dostala na starost ministerská firma Cendis mající zajistit i rozúčtování tržeb a nákladů mezi jednotlivými dopravci.

Zveřejněno: 3. 6. 2017, Autor: Rudolf Žák

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *